นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 11

อ่าน: 1965
ความเห็น: 5

แนะนำ blogger คณะวิทย์

จากการที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในชานชาลาแห่งการเรียนรู้ share.psu.ac.th 
โดยการเขียนบันทึกผ่านทาง blog  มาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2550 ซึ่งจนถึงขณะนี้ เป็นเวลาประมาณ 4  เดือนแล้วนั้น  ดิฉันในฐานะเป็นฝ่ายเลขาฯ ของคณะกรรมการ KM คณะวิทยาศาสตร์ ขอแนะนำ blogger ของคณะวิทยาศาสตร์ ให้ได้รู้จักอีกครั้งหนึ่ง นะคะ


ปัจจุบัน มีบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ เป็นสมาชิก share.psu.ac.th ทั้งหมด   58   คน  ประกอบด้วย ผู้บริหาร 7  คน  อาจารย์ 4  คน  บุคลากรสายสนับสนุนจากสำนักงานเลขาฯ 22 คน และจากสำนักงานภาควิชา/หลักสูตร 25 คน ทั้งนี้มีผู้ที่สมัครเป็นสมาชิก แต่ยังไม่ได้เขียนบันทึก ทั้งสิ้น 26 คน รวมสมาชิกที่เปิด blog และเขียนบันทึกแล้ว คิดเป็นร้อยละ 55.17 ต่อจำนวนสมาชิกทั้งหมด ซึ่งคณะฯ คงต้องหากลยุทธ์และแรงกระตุ้นในการให้สมาชิกที่เหลือได้เขียนบันทึกกันอย่างต่อเนื่อง

รายนามสมาชิกทั้งหมด


ผู้บริหาร


 รศ.ดร.นงเยาว์ สว่างเจริญ

  รศ.ปริญญา อรุณวิสุทธิ์


  รศ.นวลจิรา ภัทรรังรอง


  ดร.วันดี อุดมอักษร

  ผศ.ดร.ภัทร อัยรักษ์


  ผศ.ดร.ยุทธนา ฎีระวณิชย์กุล


  อ.สมศักดิ์ คงแสง

 

บุคลากรจากสำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

  นางรัตติยา เขียวแป้น

 น.ส.จุฑามาศ ไพยรัตน์


  น.ส.สุดารัตน์ ก่อวุฒิกุลรังษี

 น.ส.วันดี ธรรมโชติ

 นางกุศล แจ่มประเสริฐ


  นายไพบูลย์ เตียวจำเริญ


  น.ส.เจนวดี หิรัญรัตน์


  น.ส.พรพนา อรรจนโรจน์


  น.ส.สารี ธำรงวัฒน์


  น.ส.ธารากร ภู่ไพบูลย์


  น.ส.วรรษมน มีเสน


 นางฉวีวรรณ เพชรพิศาล


  นางจินดารัตน์ อินทมะโน


 นางปิยะเนตร ไชยกูล

  น.ส.สุธิดา คุ่มเคี่ยม


  นางกาญจนา สิงห์โต


  น.ส.อัญชลี พัฒนพันธุ์ชัย


  นางอรอุมา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต


 น.ส.ดวิษา สังคหะ


  น.ส.จุรีรัตน์ พรหมจิตร

  นางวรรณี พานิชพันธุ์

  นางจิตติมา โพธิ์เสนา

อาจารย์


 อ.ประสาท มีแต้ม

  อ.นทีกานต์ สุเมธสิทธิกุล


  อ.นิษฐิดา เอลซ์


  อ.วิเชียร วาทีกานท์

บุคลากรจากภาควิชา/หลักสูตร

  น.ส.สวลี ละอองสม


  น.ส.สุปราณี โอวาทฬารพร


  น.ส.วรรณรักษ์ นุรักษ์

  นางมยรี ราชยอด


  นางระเบียบ ลือขจร

  นางพาชื่น สาวิชชโก

  นางสุภาพรรณ์ ชูกรงมวน

  นายสุนทร บุญมาฑัต

  น.ส.กรรยา พิทักษ์ฉนวน

  นางจินตนา บุญสุขศรี

  นางละม้าย ทองบุญ


 นางธรรมพร ตรีวรพันธุ์

 น.ส.อริสา สุวรรณรัตน์

  นางปรีดารัตน์ ประไพ


  นางเยาวดี ชูมณี

  นางเปรมิกา คงปาน


  นางอุไร บุษบงค์


  นางสมบูรณ์ แก้วจังหวัด


  น.ส.พัชรี ทองช่วย


  น.ส.คริษฐา อินทรัศมี


  น.ส.พัฐสุดา เอกพันธุ์

  น.ส.จีราณี หมะประสิทธิ์


   นายกัมปนาท พรรณราย


  น.ส.ปวริศา หอมขาว 

  นางกัญญาภัค จันจุฬา

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2551)

สำหรับในวันที่ 25-26 ก.พ.นี้  ก็จะมีการสอนเปิด blog ให้กับบุคลากรของสำนักงานเลขาฯ ในส่วนที่เหลือค่ะ  โดยในช่วงแรกได้เรียนเชิญคุณเมตตา มาเล่าให้ฟังถึงเจตนารมณ์ของการมีพื้นที่ชานชาลาแห่งนี้ ก่อนที่ดิฉันและทีมน้อง ๆ วิทยากรตัวคูณ จะแนะนำในส่วนของการใช้งาน

 

ยังไงฝากให้กำลังใจแก่ blogger หน้าใหม่ ที่จะเกิดในสองวันนี้ด้วยนะคะ 

 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): share.psu.ac.th  คณะวิทยาศาสตร์  km
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 24 กุมภาพันธ์ 2551 23:07 แก้ไข: 25 กุมภาพันธ์ 2551 01:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
Kon1Kon (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
25 กุมภาพันธ์ 2551 14:29
#22071

คับผม..

ยังไงก็ต้องช่วยๆ กันไปมาอยู่แล้วใช่มั้ยคะ คุณแป๊ด..

     ชังเป็นพี่ที่น่ารักซะจริงๆ พี่แป๊ดนิ

     @^_^@  ขอให้โลกสงบสุข

คร๊าบ

ตามว่าเชียร์ครับ

  • นี่งัย...เจ๊ดันตัวจริง..เสียงจริง

ทำดีมาก วันนี้คงได้สมาชิกเพิ่มอีกนะคะ

^_^

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.187.106
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ