นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1687
ความเห็น: 1

ทุกคนมีความต่าง...ที่ต้องยอมรับความต่าง [C]

หากต่างคนต่างยอมรับในความต่าง และเข้าใจกัน ก็จะมีความสุข

ทุกคนมีความต่างตั้งแต่ รูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ     ทรงผม การแต่งกาย เหล่านี้ เรียกว่า ความต่างที่มองเห็น

และอีกความต่างหนึ่งที่มี แต่ไม่สามารถมองเห็นได้ คือ ความชอบ ความเกลียด ความรู้สึก นิสัย  ซึ่งสิ่งนี้คือสิ่งที่แต่ละคนจะไม่บอกความต้องการที่แท้จริง  ปัญหา ความขัดแย้งจึงอยู่ที่สิ่งที่มองไม่เห็น

และทุกคนต้องการความสุข  ในขณะเดียวกันต้องอยู่ร่วมกัน ทำงานร่วมกัน ใช้ชีวิตร่วมกัน  เพราะทุกคนไม่สามารถทำงานได้ด้วยคน ๆ เดียว

การจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข คือ ต้องร่วมสร้างความสุขบนความแตกต่าง ยอมรับความต่าง  ต้องเข้าใจตนเองก่อนว่าเพราะทุกคนมีความต่าง เข้าใจความต่างของผู้อื่น หากต่างคนต่างยอมรับในความต่าง และเข้าใจกัน ก็จะมีความสุข


สิ่งที่ต้องยอมรับเพื่อสร้างความสุขร่วมกัน  คือ ค่านิยม  ความเชื่อ  ทัศนคติ  บุคลิกภาพ


เป็นธรรมดาที่ ทุกคน สนใจตัวเองมากกว่าผู้อื่น

                           ต้องการให้ผู้อื่นพูดในเรื่องที่ตนสนใจ

                           ชอบยิ้มแย้มแจ่มใสมากกว่าหน้าบึ้ง

                           อยากมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ

                           ไม่ชอบให้ใครโต้เถียง

                           ชอบเห็นการยอมรับเมื่อทำผิด

                           เรื่องที่เราชอบ  ไม่ใช่ทุกคนชอบ

                           ชอบเสื้อผ้าสะอาด แต่งการเรียบร้อยตามกาละเทศะ ผม  กลิ่นกายสะอาด

 

พลังการพูดและการติดต่อสื่อสารจะออกมาดี  เมื่อคิดบวก สีหน้า คำพูดจะออกมาดี สุภาพ มีรอยยิ้มในหน้า ไม่กลัวการสบตา

จากงานวิจัย พบว่าการสื่อสาร สิ่งที่สำคัญ คือ


        คำพูด 7%

        น้ำเสียง 38%

        ภาาษกาย 55%

จึงต้องคำนึงถึงเมื่อมีการสื่อสารกับผู้อื่น

 

 

มนุษยสัมพันธ์ เป็นเรื่องทัศนคติ 80 %  เทคนิค 20%

การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของตนเองง่ายกว่าที่จะไปเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้อื่น  เริ่มต้นที่ตัวเรา

เมื่อทัศนคติเปลี่ยน  ความคิดเปลี่ยน  การทำงานเปลี่ยน  องค์กรเปลี่ยน

 

 

เหล่านี้คือส่วนหนึ่งที่ได้จากการอบรม "มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาบริการในการทำงาน ณ ห้อง ทธ.260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีวิทยากร คือ อาจารย์วรภาคย์  ไมตรีพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

โดยผ่านกระบวนการ  ทำกิจกรรม    ทบทวน   วิเคราาะห์   สรุป

 

เพราะหตุนี้เองปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ จึงสนับสนุนให้มีพื้นที่แห่งความสุขและองค์กรสร้างสุขกันถ้วนหน้า

 

 

ประมวลภาพ

 

                                         คณบดีกล่าวเปิดอบรม

วิทยากร อาจารย์วรภาคย์  ไมตรีพันธ์

ติดป้าย 

 

 

 

เรียนรู้การจัดการกับอารมณ์ของเพื่อนร่วมงาน


 

กิจกรรมระดมสมอง และนำเสนอ

1. ใครคือหุ้นส่วน/ประสานงาน  

2. งาน/การบริการ/ของเรามีอะไร

3. ลูกค้าคือใคร

4. ลูกค้าพอใจไหม/รู้ได้อย่างไร

5. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างไร

6. การสื่อสารกับลูกค้า/ช่องทางใด

7. เคยมีปัญหากับลุกค้าไหม/เรื่องใด

การติดต่อประสานงานอย่างไร  

 

รองคณบดีกล่าวปิดอบรม และถ่ายรูปร่วมกับวิทยากร

 

ขอบคุณภาพสวย ๆ จาก คุณสกนธ์ รัตนโกศล

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 สิงหาคม 2556 15:40 แก้ไข: 24 กรกฎาคม 2560 17:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น