นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 17 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ปัญหาที่ได้รับการแก้ไข ในการเข้าใช้งานระบบ Share psu [C] 1043 0
การเข้าใช้งานระบบ Share psu [C] 1422 1
นักสู้ชีวิต : คุณเจริญ หรับจันทร์ [C] 997 1
Big Family [C] 1419 3
ทุกคนมีความต่าง...ที่ต้องยอมรับความต่าง [C] 1687 1
การใช้งาน share psu : การสมัครลงทะเบียนใน share [C] 1470 2
การใช้งาน share psu (การเพิ่มบันทึก) [C] 1904 10
เกร็ดชีวิต...ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิตร โสภโณดร [C] 1952 2
งานคือชีวิต "ศรีนรา แมเร๊าะ" [C] 2849 9
พบข้อผิดพลาดการใช้งาน Share [C] 1895 0
ชื่อไฟล์ภาพ....ใครพบบ้าง [C] 2671 2
สัมภาษณ์นักประดิษฐ์คนเก่ง คุณสุรินทร์ อุไรรัตน์ [C] 2598 0
มิ่งมิตรของชาวทรัพย์ ..... พี่พรทิพย์ สุวรรณคีรี [C] 2310 2
การใช้งาน share version ใหม่ [C] 2226 2
เปิดใจ พี่มาลินี ลิ่มเทียนฉาย "พี่หมวย" [C] 2375 4
เปิดใจ "ป้าแป้ม" ปราณี ดำมุณี [C] 3139 9
ครบรอบ 1 ปีวงแชร์ [C] 1878 6