นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1784
ความเห็น: 0

การเปรียบเทียบ

ระบบทำงานได้ถูกต้องย่อมเกิดจากความไม่บกพร่องของอุปกรณ์

     ในระบบหนึ่งๆ ประกอบด้วยระบบย่อยจำนวนหนึ่ง และในแต่ละระบบย่อยก็มีอุปกรณ์อีกหลายตัว รวมแล้วระบบประกอบด้วยอุปกรณ์จำนวนมาก การหาจุดเสียไม่ใช่งานที่จะทำสำเร็จในเวลาที่รวดเร็ว

     ถ้าในระบบมีระบบย่อยที่คล้ายหรือเหมือนกัน การเปรียบเทียบสัญญาณในระบบย่อยที่เหมือนกันนี้ทำให้สามารถลดขอบเขตและเวลาในการค้นหาจุดเสียได้ เป็นเวลาเกือบสองเดือนมาแล้วมีเครื่อง UPS จำนวน 4 เครื่องถูกส่งมาใช้บริการกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มีอยู่ตัวหนึ่งมีอาการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับโหลดไม่ได้ คุณทดแทนได้พยายามให้มันทำงานได้จนเกือบสมบูรณ์ ผมก็เข้ามาช่วยนิดหนึ่งโดยเน้นในส่วนของปัญหาที่พบแล้วคือ ส่วนควบคุมการจ่ายกระแสให้กับหม้อแปลงซึ่งมีวงจรที่เหมือนกันอยู่ 4 ชุด เป็นวงจรทรานซีสเตอร์ MOSFET จากการใช้ AC Voltmeter วัดค่าแรงดันที่ขาเกทของ MOSFET พบว่าชุดหนึ่งมีค่าแรงดันแตกต่างจากชุดอื่นๆ และจากการใช้ Meter วัดได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานในวงจรย่อยอื่นด้วย จึงได้ตรวจสอบอุปกรณ์รอบข้างกับชุดนี้เป็นพิเศษและพบว่ามีทรานซีสเตอร์ตัวหนึ่งทำงานบกพร่อง เมื่อทำการเปลี่ยนก็ทำงานได้สมบูรณ์

     ระบบทำงานได้ถูกต้องย่อมเกิดจากความไม่บกพร่องของอุปกรณ์

created: 26 January 2009 02:49 Modified: 21 June 2009 14:39 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.173.249
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ