นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2584
ความเห็น: 1

การซ่อมเครื่องมือที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์

       เครื่องมือสมัยใหม่ส่วนใหญ่มีไมโครโพรเซสเซอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นส่วนสำคัญหลักในการรับรู้ รับคำสั่ง ประมวลผล และแสดงผล เมื่อเครื่องไม่สามารถทำงานได้ตามปกติจึงให้ความสำคัญไปที่อุปกรณ์ตัวนี้เป็นพิเศษ ซึ่งในการตรวจซ่อมนั้นเริ่มจากการสังเกตุทางกายภาพว่ามีการขาดของวงจรหรือไม่ มีร่องรอยการไหม้หรือไม่ หลังจากนั้นอาจต้องใช้เครื่องมือวัดเข้าช่วยตั้งแต่ใช้ Digital multi-meter จนถึงการใช้ Oscilloscope วัดดูรูปร่างของสัญญาณ เพื่อหาสาเหตุความผิดปกติ ซึ่งพอสรุปขั้นตอนได้ดังนี้

       ๑. วัดแรงดันของแหล่งจ่ายว่ามีครบ ถูกต้องหรือไม่โดยใช้ Digital multi-meter หากเป็นแหล่งจ่ายแรงดัน DC จะต้องมีค่าแรงดัน AC น้อยมากอยู่ในช่วง ๑๐-๕๐ mV

       ๒. วัดความต้านทานของอุปกรณ์แล้วเปรียบเทียบค่ากับตัวที่ดี

       ๓. ใช้ Oscilloscope วัดสัญญาณที่ขาต่างๆของไอซีลอจิก (Logic IC, integrated circuit) และไมโครโพรเซสเซอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์

       ๓.๑ ถ้าเป็นไอซีลอจิก อินพุตและเอาต์พุตต้องสัมพันธ์กัน 

       ๓.๒ ถ้าเป็นไมโครโพรเซสเซอร์จะต้องมีแหล่งจ่ายแรงดันและสัญญาณนาฬิกาป้อนให้กับมัน

       ๓.๓ สัญญาณ Reset ต้องไม่อยู่ในสภาวะทำงาน

       ๓.๔ สัญญาณที่ขา Data และ Address ต้องมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีขนาดแรงดันไม่ผิดปกติ

       ๓.๕ สัญญาณควบคุมอื่นๆ ต้องถูกต้อง

(หมายเหตุ ควรตั้งตำแหน่ง Probe ของ Oscilloscope ไปที่ x10 ในกรณีวัดสัญญาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญญาณนาฬิกา เพื่อมิให้ไปโหลดวงจรหรือดึงกระแสมากเกินจนไม่เห็นสัญญาณที่แท้จริง)

ตัวอย่างเช่น เครื่อง UV-1601 Spectrophotometer มีอาการเสียคือไม่รับคำสั่งจากคีย์บอร์ด ไม่แสดงข้อความใดๆ บนจอแสดงผล  ไมโครโพรเซสเซอร์ที่ใช้คือ HD63B09 (รูปที่ ๒) มีตำแหน่งสัญญาณที่ขาต่างๆ ดังรูปที่ ๓

 

 

รูปที่ ๑ บอร์ดควบคุมของเครื่อง UV Spectrophotometer

 

 

รูปที่ ๒ ไมโครโพรเซสเซอร์ HD63B09

 

 

รูปที่ ๓ สัญญาณที่ขาของ HD63B09

 

จากการตรวจวัดแรงดัน Vcc = 5V ถูกต้อง มีสัญญาณนาฬิกาที่ขา EXTAL สัญญาณ RES = 5V ถูกต้อง สัญญาณ D0-D7, A0-A15 และอื่นๆ มีการเปลี่ยนแปลงที่ปกติ ยกเว้นสัญญาณที่ขา 3 (IRQ, Interrupt Request) = 0V นั่นหมายถึงไมโครโพรเซสเซอร์ถูกขัดจังหวะการทำงานตลอดไม่สามารถไปทำโปรแกรมในส่วนอื่นได้ซึ่งน่าจะผิดปกติ ตรวจสอบต่อไปถึงที่มาของสัญญาณพบว่าไอซีลอจิก OR gate มีการทำงานที่ผิดปกติ (รูปที่ ๔) จึงทำการเปลี่ยนดังรูปที่ ๕ ทำให้เครื่องกลับมาทำงานได้ตามปกติ (รูปที่ ๖)

 

รูปที่ ๔ ความสัมพันธ์ระหว่างอินพุตและเอาต์พุตของ 74HC32 ที่ผิดปกติ

  

รูปที่ ๕ เปลี่ยน 74HC32 ตัวใหม่

 

  

รูปที่ ๖ UV Spectrophotometer กลับมาทำงานได้เป็นปกติ

 

Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 15 Febuary 2014 10:28 Modified: 15 Febuary 2014 11:00 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 LeeO, Ico24 ServiceMan, and 10 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
ServiceMan (Recent Activities)
15 Febuary 2014 10:40
#95845

สุดยอดมากเลยครับ นึกแล้วว่าถึงอย่างไรอาจารย์ก็ต้องหาจุดเสียจนเจอ :)

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.250.105
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ