นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3883
ความเห็น: 0

เทคนิคการซ่อม Switching power supply (3)

การตรวจซ่อม switching power supply ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลักได้แก่

     1. เตรียมการ เนื่องจากแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับ switching power supply มีแรงดันสูงถึง 311 Vdc หากเกิดความผิดพลาดในขณะทำการซ่อมจะก่อให้เกิดความเสียหายที่รุนแรง และอุปกรณ์อาจจะเสียหายมีจำนวนมากกว่าเดิมทำให้ยากต่อการซ่อม ดังนั้นควรจะต่อฟิวส์ป้องกันโดยใช้ฟิวส์ที่ตัดที่กระแสน้อยกว่าค่าปกติใช้งาน เช่น ปกติใช้ 2 A ก็ใช้ 500 mA แทน 

 

  

Switching power supply

  

 

ตัดลายทองแดงแล้วแทรกฟิวส์กรณีที่ในวงจรไม่มีฟิวส์ 

    

     2. ตรวจวัด เปลี่ยนอุปกรณ์ ต้องหาสาเหตุให้ได้ก่อนว่าปัญหาเกิดจากที่ใดด้วย 

        2.1   การสังเกตุ โดยรวมถึงความผิดปกติ เช่น LED ให้แสงสว่างไม่สม่ำเสมอนั่นแสดงว่าไฟไม่เรียบ อุปกรณ์บางส่วนแตกออก

        2.2   การวัดด้วยโวลต์มิเตอร์ทั้ง DC และ AC หากยังไม่พบสาเหตุ

        2.3   ให้ตรวจวัดความถี่ของการสวิตช์อาจจะเป็นที่อินพุตของหม้อแปลงหรือที่เอาต์พุตของหม้อแปลงก็ได้ซึ่งความถี่จะอยู่ในช่วง 40-120 kHz (ดูข้อมูลของ IC ประกอบด้วย) ถ้าแตกต่างไปจากนี้ ให้ตรวจวัดตัวเก็บประจุที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดความถี่ และ opto-coupler กรณีความถี่เป็นศูนย์ตัวควบคุมการสวิตช์ เสีย กรณีความถี่ต่ำไปหรือสูงไปมีสาเหตุเป็นไปได้ทั้งตัวเก็บประจุและ opto-coupler เท่าที่พบค่าตัวเก็บประจุลดลงความถี่จะสูงขึ้นทำให้แรงดันด้านเอาต์พุตของหม้อแปลงสูงขึ้นและในทางกลับกัน ความถี่สูงขึ้นอาจมีสาเหตุมาจาก opto-coupler ก็เป็นไปได้ซึ่งความถี่อาจจะสูงถึง 2-3 เท่า

 

มีอยู่กรณีหนึ่งที่ opto-coupler (ISO3) เสีย ความถี่ขึ้นไปประมาณ 200 kHz

 

วัดความถี่ทางด้านเอาต์พุตของหม้อแปลงได้ 67.55 kHz อยู่ในช่วงปกติ

 

หากพบสาเหตุแล้วให้ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสีย ในบางครั้งไม่สามารถหาอุปกรณ์เหมือนตัวเดิมได้จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่มีลักษณะการทำงานคล้าย ๆ กันแทนก็ต้องศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์ตัวนั้น ๆ ค่าความต้านทานที่แตกต่างกันเพียงตัวเดียวก็อาจจะทำให้วงจรไม่ทำงานได้เช่นกัน

     3. ตรวจสอบการใช้งานได้ ต่อโหลดให้กินกระแสตามกำหนดแล้วตรวจวัดแรงดันว่ายังคงที่ตามกำหนดหรือไม่ แก้ไข หรือประกอบกลับสู่สภาพเดิมแล้วแต่กรณีไป  

 

 

ถอดฟิวส์ออกแล้วบัดกรีลายทองแดงกลับเหมือนเดิม

      

       เทคนิคการซ่อม Switching power supply ได้เริ่มมาตั้งแต่ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 และตอนนี้เป็นตอนสุดท้าย ครับ

MK

 

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 16 เมษายน 2558 11:37 แก้ไข: 16 เมษายน 2558 12:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 tiny apple, Ico24 คนธรรมดา, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.26.179.251
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ