นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 34 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
หลักในการหาจอ LCD มาทดแทนในเครื่องมือวัด 1660 0
เทคนิคการซ่อม Switching power supply (3) 3761 0
เทคนิคการซ่อม Switching power supply (2) 10276 0
Hygro-Thermometer: คริสตอลก็เสียได้ 1195 0
เทคนิคการซ่อม Switching power supply (1) 1847 1
สาเหตุการสำรองไฟได้เป็นบางครั้งของ LEONICS UPS: ULTRA SINE 3000 2768 0
ปรับแรงดันให้กับ LEONICS UPS 4803 0
สาเหตุหลอดไฟขาดในรถจักรยานยนต์ 9882 0
แก้ไขจอแสดงผลของ Fluke 79 ให้เห็นชัดเจน 1947 0
ข้อดีของ Analog meter ในการตรวจสอบ Capacitor 2006 0
Thermal Fuse/Cutoff กับพัดลม 5177 5
การซ่อมเครื่องมือที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ 2523 2
เสียงหอนในเครื่องมิกเซอร์และการแก้ไข 2519 0
HB43 Halogen Moisture Analyzer: อาการเสียที่มักพบบ่อย 1786 3
POWERCOM UPS - Bus Fault 2982 0
SIGMA Centrifuge 2K15D – Error (2) 1697 1
SIGMA Centrifuge 2K15D – Error (1) 1865 1
Watchdog สิ่งที่ได้เรียนรู้และเกิดขึ้นจริง 1945 0
แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าคงที่แบบสวิตช์กับอาการแรงดันตก 2483 1
ทีวีเสียงไม่ค่อยดัง 4485 3
ทำความสะอาดนั้นสำคัญไฉน 1488 1
SMD Code กับงานซ่อม 7161 2
SIGMA Centrifuge 2K15 Halt 1981 2
การแยกส่วน 1675 5
การตรวจสอบไดโอดแรงดันสูง 7191 1
แหล่งหาอะไหล่สำหรับงานซ่อม สร้าง งานวิจัย 5591 3
ทำไม? 1625 5
ตรวจสอบการเสียของไอซีด้วยการวัดความต้านทาน 17223 10
ป้องกันความเสียหายด้วยฟิวส์ทนกระแสต่ำ 2054 2
การเขียนวงจรช่วยได้ 2154 2
Microcontroller/Microprocessor Failures 1874 2
การเปรียบเทียบ 1749 0
เสียงฮัมในระบบถ่ายทอดสัญญาณผ่านคลื่นความถี่วิทยุ 1925 4
ปัญหาใกล้ตัว 1986 4