นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 1 : 34 post

Post Title Page Visits comment
หลักในการหาจอ LCD มาทดแทนในเครื่องมือวัด 1737 0
เทคนิคการซ่อม Switching power supply (3) 3892 0
เทคนิคการซ่อม Switching power supply (2) 10494 0
Hygro-Thermometer: คริสตอลก็เสียได้ 1270 0
เทคนิคการซ่อม Switching power supply (1) 1902 1
สาเหตุการสำรองไฟได้เป็นบางครั้งของ LEONICS UPS: ULTRA SINE 3000 2880 0
ปรับแรงดันให้กับ LEONICS UPS 4939 0
สาเหตุหลอดไฟขาดในรถจักรยานยนต์ 10035 0
แก้ไขจอแสดงผลของ Fluke 79 ให้เห็นชัดเจน 2005 0
ข้อดีของ Analog meter ในการตรวจสอบ Capacitor 2078 0
Thermal Fuse/Cutoff กับพัดลม 5286 5
การซ่อมเครื่องมือที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ 2584 2
เสียงหอนในเครื่องมิกเซอร์และการแก้ไข 2558 0
HB43 Halogen Moisture Analyzer: อาการเสียที่มักพบบ่อย 1839 3
POWERCOM UPS - Bus Fault 3050 0
SIGMA Centrifuge 2K15D – Error (2) 1730 1
SIGMA Centrifuge 2K15D – Error (1) 1913 1
Watchdog สิ่งที่ได้เรียนรู้และเกิดขึ้นจริง 1993 0
แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าคงที่แบบสวิตช์กับอาการแรงดันตก 2546 1
ทีวีเสียงไม่ค่อยดัง 4546 3
ทำความสะอาดนั้นสำคัญไฉน 1534 1
SMD Code กับงานซ่อม 7228 2
SIGMA Centrifuge 2K15 Halt 2020 2
การแยกส่วน 1722 5
การตรวจสอบไดโอดแรงดันสูง 7258 1
แหล่งหาอะไหล่สำหรับงานซ่อม สร้าง งานวิจัย 5698 3
ทำไม? 1658 5
ตรวจสอบการเสียของไอซีด้วยการวัดความต้านทาน 17296 10
ป้องกันความเสียหายด้วยฟิวส์ทนกระแสต่ำ 2094 2
การเขียนวงจรช่วยได้ 2195 2
Microcontroller/Microprocessor Failures 1904 2
การเปรียบเทียบ 1785 0
เสียงฮัมในระบบถ่ายทอดสัญญาณผ่านคลื่นความถี่วิทยุ 1960 4
ปัญหาใกล้ตัว 2016 4