นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 34 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
หลักในการหาจอ LCD มาทดแทนในเครื่องมือวัด 1735 0
เทคนิคการซ่อม Switching power supply (3) 3889 0
เทคนิคการซ่อม Switching power supply (2) 10487 0
Hygro-Thermometer: คริสตอลก็เสียได้ 1268 0
เทคนิคการซ่อม Switching power supply (1) 1900 1
สาเหตุการสำรองไฟได้เป็นบางครั้งของ LEONICS UPS: ULTRA SINE 3000 2873 0
ปรับแรงดันให้กับ LEONICS UPS 4929 0
สาเหตุหลอดไฟขาดในรถจักรยานยนต์ 10024 0
แก้ไขจอแสดงผลของ Fluke 79 ให้เห็นชัดเจน 2005 0
ข้อดีของ Analog meter ในการตรวจสอบ Capacitor 2075 0
Thermal Fuse/Cutoff กับพัดลม 5282 5
การซ่อมเครื่องมือที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ 2580 2
เสียงหอนในเครื่องมิกเซอร์และการแก้ไข 2557 0
HB43 Halogen Moisture Analyzer: อาการเสียที่มักพบบ่อย 1836 3
POWERCOM UPS - Bus Fault 3045 0
SIGMA Centrifuge 2K15D – Error (2) 1729 1
SIGMA Centrifuge 2K15D – Error (1) 1912 1
Watchdog สิ่งที่ได้เรียนรู้และเกิดขึ้นจริง 1993 0
แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าคงที่แบบสวิตช์กับอาการแรงดันตก 2543 1
ทีวีเสียงไม่ค่อยดัง 4544 3
ทำความสะอาดนั้นสำคัญไฉน 1533 1
SMD Code กับงานซ่อม 7227 2
SIGMA Centrifuge 2K15 Halt 2020 2
การแยกส่วน 1722 5
การตรวจสอบไดโอดแรงดันสูง 7255 1
แหล่งหาอะไหล่สำหรับงานซ่อม สร้าง งานวิจัย 5698 3
ทำไม? 1657 5
ตรวจสอบการเสียของไอซีด้วยการวัดความต้านทาน 17295 10
ป้องกันความเสียหายด้วยฟิวส์ทนกระแสต่ำ 2094 2
การเขียนวงจรช่วยได้ 2194 2
Microcontroller/Microprocessor Failures 1903 2
การเปรียบเทียบ 1784 0
เสียงฮัมในระบบถ่ายทอดสัญญาณผ่านคลื่นความถี่วิทยุ 1958 4
ปัญหาใกล้ตัว 2015 4