นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2376
ความเห็น: 2

รวมพลชุมชนนักปฏิบัติ สู่การพัฒนางาน

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2551 ที่ผ่านมานี้ ทางฝ่ายพัฒนาบุคลากรและสารสนเทศ ได้มีการจัดโครงการ "รวมพลนักปฏิบัติ สู่การพัฒนางาน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลการดำเนินงาน และกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการนำองค์ความรู้มาพัฒนาต่อยอดสู่การพัฒนางานและนวัตกรรม

 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2551 ที่ผ่านมานี้ ทางฝ่ายพัฒนาบุคลากรและสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดโครงการ "รวมพลนักปฏิบัติ สู่การพัฒนางาน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลการดำเนินงาน และกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการนำองค์ความรู้มาพัฒนาต่อยอดสู่การพัฒนางานและนวัตกรรม

Imageโดยในวันงานได้การแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2  ช่วง คือช่วงเช้า ได้เชิญ รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มาบรรยายหัวข้อ "การจัดการความรู้กับการพัฒนางานและนวัตกรรม" โดย  รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร และทีมงานได้ให้ความรู้เชิงการสนทนาและยกตัวอย่างจากประสบการณ์จริงของผู้ร่วมงานในการนำเสนอเป็นที่น่าสนใจและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง

อีกยังมีวิทยากรอีกท่านคือ คุณจงกลนี แซ่จัง คณะแพทยศาสตร์ ได้มาบรรยายในหัวข้อ "พัฒนางานประจำเป็นงานวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด" ท่านได้ให้ความรู้อย่างเป็นกันเอง เป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดีจุดประกายและเติมเชื้อไฟในการทำงานได้มากมายเลยทีเดียว

ในส่วนช่วงบ่ายเป็นช่วงการ "การนำเสนอผลการดำเนินงานของชุมชนนักปฏิบัติ" โดยการนำเสนอจากกลุ่ม CoP ต่างในคณะเภสัชศาสตร์ ตามลำดับคือ

 • IT-CoP  [.pdf]
 • Science-CoP  [.pdf]
 • mini-IT CoP   [.pdf]
 • พัสดุ 360 องศา    [.pdf]
 • ลูกจ้างสัมพันธ์ CoP  [.pdf]

 ในแต่ละ CoP ได้มานำเสนอในหัวข้อที่กำหนดไว้ดังนี้

 • แนะนำ CoP และสมาชิก
 • วัตถุประสงค์ของ CoP
 • ผลการดำเนินงาน / กิจกรรมที่ได้ทำในปีที่ผ่านมา
 • ปัญหา อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ
 • ความประทับใจในการตั้งชุมชนนักปฏิบัติ
 • แนวทางการดำเนินงานของ CoP ในปีงบประมาณหน้า
 •  

   

  Sections: พัฒนางานประจำ
  License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
  created: 06 August 2008 11:01 Modified: 06 August 2008 16:26 [ Report Abuse ]
  ดอกไม้
  People Who Like This
   
  Facebook
  Twitter
  Google

  Other Posts By This Blogger

  ความเห็น

  ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

  ชื่อ:
  อีเมล:
  IP แอดเดรส: 3.215.177.171
  ข้อความ:  
  เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
     
  ยกเลิก หรือ