นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 24 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
โคงการจัดตั้งชมรม "Change Club" 2898 2
"คุณอำนวย" ขั้น advance ที่ มอ. รุ่น 1 2437 4
ผลการประกวดโครงการพัฒนางานและนวัตกรรมของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ 2759 16
รวมพลชุมชนนักปฏิบัติ สู่การพัฒนางาน 2407 2
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเสื้อ KM-PHARMACY ในรอบที่ 3 3043 8
คณบดีมอบรางวัลคนกีฬาเภสัชศาสตร์ 2298 3
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับเสื้อ KM PHARMACY รอบแรก 4507 28
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ความสำเร็จ IT-CoP 3027 7
เสริมแรงการเขียนบันทึกในคณะเภสัชฯ 2931 15
อบรมการใช้ share.psu.ac.th ครั้งที่ 2 ของชาวเภสัช... 3179 11
ทำความรู้จักกับ AAR (After Action Review) กันไหม 30299 11
ลปรร. ณ ศูนย์เครื่องมือฯ บรรยากาศดีๆ ที่มีให้กัน 2615 13
1 แสงแดดกับความผิดหวังและสมหวัง 1943 6
เมื่อชาวเภสัชฯ ตื่นตัวเขียน blog กันยกใหญ่ !!! 2080 13
จัดบอร์ด KM ส่งเสริมกิจกรรม CoP 4371 3
มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 4 1986 4
CoP เผยโฉมหน้ามาแล้ว...ไปดูกัน 3735 2
คิดบวก+ ชีวิตบวก + 2926 5
มารู้จัก CoP เภสัชศาสตร์กันดีไหม 2061 5
แผน 4 ระยะพามาแชร์ 2026 5
กระตุ้น กระตุ้น และกระตุ้น กลุ่ม IT-CoP ของเรา 2417 8
แชร์บอล กิจกรรมยามเย็นสื่อประสานการทำงาน 3888 8
ทำไม่ได้...ไม่มีเวลา? 2410 13
เรื่องอยากทำให้ดีๆ เลยไม่ได้ทำ.... เพราะอะไร? 1958 2