นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(2) โคงการจัดตั้งชมรม "Change Club"

โคงการจัดตั้งชมรม "Change Club :เปลี่ยนความคิด...ชีวิตก็เปลี่ยน" วัตถุประสงค์ เพื่อรวมตัวกลุ่มเพื่อนใหม่-เก่า ที่มีความคิดเชิงบวกในการ พัฒนาสิ่งใหม่เพื่อความก้าวหน้า กล้าปรับเปลี่ยน กล้าพัฒนาตัวเอง หากกรอบเดิมๆ ดีอยู่แล้ว --- จะทำให้ดีได้อีกไห... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ Public_domain
By พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง   created: 08 August 2011 10:13 Modified: 08 August 2011 10:18 [ Report Abuse ]

(4) "คุณอำนวย" ขั้น advance ที่ มอ. รุ่น 1

สวัสดีครับ วันนี้ได้โอกาสหาเวลาเล็กๆ น้อย ๆ เท่าที่หาได้ นำภาพกิจกรรมการเข้าร่วม โครงการอบรม "คุณอำนวย" ขั้น advance ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2553 ณ ห้องราชาวดี คณะศิลปศาสตร์โดยวิทยากร KM ขั้นเทพ รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ กรรมการจัดการควา... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง   created: 26 August 2010 16:46 Modified: 27 August 2010 11:24 [ Report Abuse ]

(16) ผลการประกวดโครงการพัฒนางานและนวัตกรรมของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์

ผลการประกวดโครงการพัฒนางานและนวัตกรรมของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2552 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 24 มีนาคม 2552 ณ ห้อง ภ.1201 นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ประเภทบุคลากรรางวัลชนะเลิศนวัตกรรม ”ชุดการหมักสาร (Perco... more »
By พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง   created: 30 March 2009 16:03 Modified: 08 April 2009 16:04 [ Report Abuse ]

(2) รวมพลชุมชนนักปฏิบัติ สู่การพัฒนางาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2551 ที่ผ่านมานี้ ทางฝ่ายพัฒนาบุคลากรและสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดโครงการ "รวมพลนักปฏิบัติ สู่การพัฒนางาน"โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลการดำเนินงาน และกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการนำองค์ความร... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง   created: 06 August 2008 11:01 Modified: 06 August 2008 16:26 [ Report Abuse ]

(8) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเสื้อ KM-PHARMACY ในรอบที่ 3

โดย สุริยา แก้วแสงเรือง Thursday, 03 July 2008 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเสื้อ KM-PHARMACY ในรอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. ถึง 30 มิ.ย. มีผู้เขียนบันทึกทั้งหมด 22คน ได้บันทึกรวม 97บันทึก และมีผู้ที่เขียนบันทึกผ่านเกณฑ์ มี 8 คน 1. wwibul ได้ 9 บันทึก... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง   created: 03 July 2008 15:46 Modified: 04 July 2008 11:39 [ Report Abuse ]

(3) คณบดีมอบรางวัลคนกีฬาเภสัชศาสตร์

คณบดีมอบรางวัลคนกีฬาสร้างชื่อให้คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างชื่อเสียงให้คณะเภสัชศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันพุธที่ 18 มิถุนายน 2551 ที่ผ่านมานี้ ในการประชุมกรรมการคณะเภสัชศาสตร์ ท่านคณบดี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ ได้... more »
By พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง   created: 19 June 2008 14:38 Modified: 19 June 2008 14:38 [ Report Abuse ]

(28) ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับเสื้อ KM PHARMACY รอบแรก

สวัสดีครับ พี่น้องชาวบล็อกเภสัชศาสตร์ทุกท่าน ขอประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับเสื้อ KM PHARMACY รอบแรก (จากบันทึก http://share.psu.ac.th/blog/kmtips/5762)โดยปฏิบัติได้ตรงตามกติกา ดังนี้1. ต้องเขียนบันทึก อย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 บันทึก2. ต้องเขียนทุกสัปด... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง   created: 23 April 2008 14:32 Modified: 23 April 2008 17:07 [ Report Abuse ]

(7) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ความสำเร็จ IT-CoP

สวัสดีครับ พี่น้องชาว share ทุกท่านครับกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือการทำ KM ในคณะเภสัชศาสตร์ ได้ทำกิจกรรมเพิ่มมาใหม่อีกกิจกรรมแล้วละครับ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม ที่ผ่านมานี้ครับ (สืบเนื่องจากบันทึก เล่าสู่กันฟัง : การจัดการความรู้ คณะเภสัช... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง   created: 29 March 2008 14:37 Modified: 31 March 2008 16:25 [ Report Abuse ]

(15) เสริมแรงการเขียนบันทึกในคณะเภสัชฯ

จากการที่คณะเภสัชศาสตร์ได้เปิดการฝึกอบรมเกี่ยวกับแนวความคิดและการเขียนบล็อกใน share.psu.ac.th มาแล้ว ถึง 2 ครั้ง คือครั้งแรก วันที่ 20 ธันวาคม 2550 และ ครั้งที่สอง วันที่ 12 มีนาคม 2551 มีจำนวนสมาชิกที่ถือเป็น Bloger หน้าใหม่ เกิดขึ้นใน share.psu.... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง   created: 17 March 2008 14:12 Modified: 19 July 2008 19:01 [ Report Abuse ]

(11) อบรมการใช้ share.psu.ac.th ครั้งที่ 2 ของชาวเภสัช...

ผมเองได้เป็นวิทยากรอบรมการใช้งาน share.psu.ac.th ครั้งที่ 2 ครับได้ผู้ช่วยที่แสนดี อีก 3 คน คือ น้อง มดตะนอยตะแคงตีนเดิน, dankejung, kind ขอเก็บเอาบรรยากาศดีๆ มาเล่าสู่กันฟัง เมื่อวานวันพุธที่ 12 มีนาคม 2551 คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดอบรมการใช้งาน share... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By พัฒน์ธนณัฐ แก้วแสงเรือง   created: 12 March 2008 11:55 Modified: 19 July 2008 19:01 [ Report Abuse ]