นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Kon1Kon
Ico64
เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี
อาจารย์ระดับ 7
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
 • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 2399
ความเห็น: 15

ที่มาที่ไปของงานวิจัยชุมชน [C]

ใช้ใจลงไปวิจัย

                        ย้อนหลังไปเมื่อประมาณปี 43.. Kon1Kon เพิ่งกลับมาทำงานได้ไม่นานนัก.. เราได้รับภาระยิ่งใหญ่ คือให้ดูแลหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยมีอาจารย์อยู่เพียง 2 ท่าน..คือ Kon1Kon กะ คนอีกคนหนึ่ง.. (ซึ่งเป็นกัลยาณมิตรกันจนมาถึงปัจจุบัน).. เริ่มต้นจากงงงันสุดๆ ..(จบมาคนละเรื่องกันเลย).. แต่ความที่มีใจให้ ก็เลยคิดว่าลองดูกันซักตั้ง..

                        เราสองคนนั่งจับเข่าคุยกันปรึกษาหารือกันตลอด ..ไปดูงานด้วยกัน..แม้กระทั่งข้ามน้ำข้ามทะเลไปเพิ่มพูนความรู้ที่อังกฤษโน่น.. แบ่งกันศึกษาค้นคว้าตำราต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง.. คุยกะคนโน้นคนนี้ ปรึกษากันทุกวัน วันละหลายๆ ครั้ง ช่วยกันวางแนวทาง และช่วยกันแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาตลอด  ส่วนหนึ่งที่เราทำก็คือวางแผนวิชาที่จะสอนทั้งหมดร่วมกัน  เราตั้งใจให้นศ.ได้ประสบการณ์จริง มากกว่า นั่งเรียนในห้องแคบๆ.. จึงเป็นปรัชญาของเราตลอดมาว่า นศ. ต้องเข้าไปสัมผัสปัญหาจริงในพื้นที่..

                        ตอนนั้นวิชาทุกวิชาในหลักสูตร เราจับมาบูรณาการกันหมด โดยใช้ Area-based เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน  ทุกปีนักศึกษาจะต้องเข้าศึกษาในพื้นที่ชุมชนใดชุมชนหนึ่ง  ใช้กระบวนการวิจัยตามวิชาระเบียบวิธีวิจัย  ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลตามวิชาชุมชนและทรัพยากรฯ นำปัญหาที่พบเจอมาจัดใช้เป็นฐานเพื่อพัฒนากระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาในอีกวิชา.. นักศึกษาทุกคน โดยเฉพาะในรุ่นแรกๆ เข้าใจถึงความจำกัดของ Resources ที่เรามี  แต่ที่น่าปลื้มใจก็คือ  นศ. ทุกคนให้ความร่วมมือในการตั้งใจทำหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี..

                         เนื่องจากการเน้นการปฏิบัติเป็นจุดสำคัญในการจัดการเรียนการสอน..ดังนั้น งานวิจัยที่นศ.จะทำเป็นวิทยานิพนธ์ จึงเป็นแนววิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นส่วนใหญ่.. ช่วงนั้นพันธมิตรเรามีหลายคน ที่มาช่วยกัน Comment งานของนศ. รุ่นแรกๆ ที่เรากำลังจัดทิศทางให้ลงตัว...เช่น ผศ.ดร.อุทัย ดุลยเกษม  อ.สนั่น เพ็งเหมือน รศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า  ผศ.ดร.อาแว มะแส ผศ.สุพจน์ โกวิทยา  รศ.ปราณี ทองคำ ผศ.ดร.นัยนา ศรีชัย  อ.อัมพร ศรประสิทธิ์ เป็นต้น..  การทำงานในช่วงแรกช่วยให้เราจัดรูปกระบวนให้เข้าที่เข้าทางและเป็นที่มาของการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการและการวิจัยแบบมีส่วนร่วม..ซึ่งเป็นความสนุกสนานและความถนัดของหน่วยวิจัยเราในปีต่อๆ มา

                           งานวิจัยที่เราสะสมองค์ความรู้มา จึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานร่วมกับชุมชนและโรงเรียนในการ:

              ·          สร้างกระบวนการเรียนรู้

           ·         ทำวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

              ·         พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

              ·         บูรณาการหลักสูตร

              ·         พัฒนาแหล่งเรียนรู้

              ·         พัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม

                           ทั้งหมดนี้ มีปัจจัยเสริมที่ทำให้ทำงานได้สนุกสนาน น่าจะได้แก่

             ·         มีกัลยาณมิตรในการทำงาน  (team working)

             ·         มีเครือข่ายที่ดี (Networking)

             ·         มีทรัพยากรพอสมควร ไม่สำคัญว่าจะต้องมาก (Enough resources to function main mission)

             ·         มีอำนาจในการบริหารจัดการด้วยตัวเองได้พอสมควร (Appropriate authority)

             ·         และที่สำคัญ...ต้องมีใจ (Willing)

ทั้งหมดนี้ เริ่มต้นมาจาก Kon2Kon เท่านั้นจริงๆ...

กิตติกรรมประกาศ: คนอีกคนที่ร่วมบุกเบิกฝ่าฟันกันมา ก็คือท่าน ผศ.ดร.เยาวนิจ กิตติธรกุล ซึ่งต้องขอประกาศความดีและยกเครดิตให้ท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

 
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 01 ธันวาคม 2550 21:30 แก้ไข: 18 กุมภาพันธ์ 2551 10:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ชอบชื่อ Weblog ครับ ....วิ..จัย..ใจ....

ใจนี่สำคัญจริงๆ ครับ ไม่ว่าจะทำอะไร ถ้าเริ่มจากใจ ก็จะไปได้ด้วยดีทั้งเนื้องานและคนทำงาน

เห็นชอบอีก 1 เสียงค่ะ  ทำอะไรด้วยใจ  ใจกำหนด  ใจสั่งมา ... ทำอะไรๆ เพราะมันระเบิดมาจากข้างใน  ต้องประสานใจ (แฟลตบุคลากรคณะแพทย์ ใช่เลย!!!)  ถ้าไม่ได้ดั่งใจ  ก็ต้องทำใจ...ละกัน :) 

ขอแสดงความเป็น แควนประจำ ด้วยการส่งเสียงตรงนี้อีกคนครับ
 • ขอบคุณ อาจารย์ P ค่ะ..ที่ชอบชื่อบล็อก..
 • ชอบของคุณ P ด้วย..ที่บอกว่า "ถ้าไม่ได้ดั่งใจ ก็ต้องทำใจ.." จริงเยย...
 • ขอบคุณอาจารย์ P ด้วยค่ะ..ถ้ามีอะไรจะตักเตือนสั่งสอน..ก็กรุณาชี้แนะด้วยนะคะ..ขอคารวะผู้อาวุโสกว่าด้านประสบการณ์ไว้ล่วงหน้าเลยค่ะ..

CORIN ได้รับภารกิจพิเศษจากท่านรองสุรพล ให้เป็นหน่วยงาน Area-based Research 

ที่ผ่านมา การประชาสัมพันธ์ของสถาบัน ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากไม่ได้มีการวางตัวบุคลากรด้านนี้เอาไว้

ปัจจุบัน ก็ยังคงเหมือนเดิม...แต่ดีที่มี share.psu เป็นช่องทางหนึ่งที่ให้ประชาสัมพันธ์ในนามบุคคลได้

สถาบันฯ สนับสนุนนักศึกษา และนักวิจัย ที่สนใจโจทย์วิจัยงานในโครงการที่สถาบันดำเนินการอยู่ค่ะ หรือสอบถามรายละเอียดโดยตรงที่เบอร์ภายใน 2323 นะคะ

**สนับสนุนทั้ง ข้อมูล พื้นที่ โจทย์วิจัย มีที่อยู่ และทีมงานภาคสนามคอยดูแลค่ะ***

กลับมาทักทายในฐานะ แฟนพันธ์แท้หลังจากหนีเที่ยวไปหลายวัน เดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์ที่ไปหนีเที่ยวมาฝากนะก้าบ

Ico48
[IP: 172.31.16.72]
03 ธันวาคม 2550 12:49
#3378

เห็นด้วย 100% ครับว่า จะทำอะไรทุกอย่างควรทำด้วยใจ งานวิจัย ก็ต้องใช้ ใจ ในการทำงาน งานการเรียนการสอน ก็ต้องใช้ ใจ ในการทำงานเช่นกันเนอะ

ถ้าผู้สอนไม่มี ใจ ในการสอน ผู้เรียนก็คงจะมี ใจ ในการเรียนยาก ในทำนองเดียวกัน ถ้าผู้เรียนไม่มี ใจ ในการเรียน ผู้สอนก็ต้องทำ ใจ  สอนให้ได้ดีที่สุด (มันทำนองเดียวกันยังไงเนี่ย ???)

 • ชอบมากเลยค่ะ"และที่สำคัญ...ต้องมีใจ (Willing)"
 • ขอบคุณสำหรับแผ่น CD โยคะ กำลังต้องการมากถึงมากที่สุด เพื่อนที่ทำงานเห็นชอบด้วยละ ขออนุญาต copy ให้เพื่อนด้วยนะคะ
 • ขอบคุณมากค่ะ

CORIN มีทีมงานที่เข้มแข็งอยู่แล้ว..และตอนนี้ก็มีน้อง P คอยบอกเล่าเรื่องราวถ่ายทอดกับประชาคมมอ. อยู่อีกทั้งคน..รับรองไปโลดแน่ค่ะ..

ตอบคุณไม่แสดงตน..

 • ช่ายเลย..ทำอะไรก็ต้องใช้ใจ.."แต่ถ้าทำแล้วไม่ได้ดั่งใจ ก็ต้องทำใจ"..ยืมคำพูดของคุณ ศศิธร (สำนักวิจัยและพัฒนา) มาค่ะ..

ตอบน้อง P

 • ดีใจที่กลับมาแล้ว..อ่านเรื่องเล่าที่หนีเที่ยวไปแล้วหนึ่งเรื่อง..ยังรออ่านเรื่องต่อๆ ไปอีกนะจ๊ะ..น้องสาว..

ตอบพี่อัมพร (วันนี้ copy รูปมาใส่ไม่ได้ ไม่รู้ทำไมอ่ะค่ะ ของนู๋แป้นยังก๊อปได้เลย)

 • ชอบ CD เหรอคะ ดีใจจัง..ส่งไปให้กัลยาณมิตรเป็น token เล็กๆ น่ะค่ะ..และดีใจมากที่เป็นประโยชน์นะคะ..^_^

ว๊าว พี่ P คะ..

 ขอบคุณมากค่ะ สำหรับดอกไม้บานยามเช้า..สร้างความสดชื่นก่อนลุยงานกันต่อไป...

ขอบคุณค่ะ..

Ico48
อุดม พานทอง [IP: 125.27.138.153]
06 ธันวาคม 2550 18:54
#3783
  เข้าพื้นที่ได้ยินได้ฟังผลงานที่เกิดจากการจัดการเรียน  ของอาจารย์  พื้นที่เห็นเป็นฐานของงานพัฒนาที่สานต่อได้  นี้คือคุณค่าของการวิจัยที่คนในพื้นที่รับรู้ได้และสานต่อได้  บอกคนอื่นต่อได้  ขอร่วมแสดงความชื่นชมค่ะ
Ico48
Kon1Kon (Recent Activities)
06 December 2007 22:54
#3798
 • อ๊า..มีผู้ที่เข้าพื้นที่เดียวกะเราด้วย...
 • งานของเราเป็นแค่งานเล็กๆ ของอาจารย์สองคนกับพันธมิตรหลายท่าน..และนศ.ที่เต็มใจ... เราก็ทำได้ตามกำลังของเราเท่านั้นค่ะ...ไม่ใหญ่ไม่โตอะไร..ลองผิดลองถูกกันไปตามเรื่อง..
 • แต่น่าเสียดายค่ะ..ตอนหลังหลักสูตรนี้ถูกยุบไปซะแล้ว..และคนที่ไม่ได้อยู่ใน field ลักษณะนี้ก็ไม่ค่อยเห็นความสำคัญและไม่ค่อยเข้าใจธรรมชาติของงานแบบนี้เท่าไหร่ค่ะ... ตอนนี้ก็เลยทำเท่าที่ทำได้ตามข้อจำกัดของเราค่ะ..

ดีใจที่กลับมาอีกครั้ง คะ ก็ อย่างว่า หากใจมา ความรักกับการเดินทาง แห่งการวิจัยก็บังเกิดนะคะ

โชคดีที่อาจารย์ได้เพื่อนดีสามารถบูรณาการความรู้ที่มี พร้อมกการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้กว้างไกล

เมื่อไรเราจะโชคดีแบบนี้บ้างนะ 5555

คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น