นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Kon1Kon
Ico64
เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี
อาจารย์ระดับ 7
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
 • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 4354
ความเห็น: 30

วิจัยที่กงหรา [C]

งานหลักๆ ที่ต้องทำร่วมกัน ก็คือ การรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรในชุมชน แล้วนำมาจัดทำเป็นสารานุกรม การถอดประสบการณ์เรื่องการถ่ายทอดความรู้หรือภูมิปัญญาดังกล่าว แล้วเอามาจัดทำให้เป็นหลักสูตรท้องถิ่น และการเคี่ยวและฝึกปรือแกนนำรุ่นใหม่ๆ ให้มาสานต่อ

ที่กงหราเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ Kon1Kon ทำวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง (ตั้งแต่ประมาณปี 47-48) เราไปรู้จักพื้นที่นี้ได้ด้วยเหตุต่อเนื่องมาจากเหตุอื่นค่ะ คือ Kon1Kon มีงานวิจัยที่ตะโหมด เรื่องการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าชุมชนที่ตะโหมดมาก่อน (วันหลังคงจะต้องบันทึกไว้ด้วยเหมือนกัน) และจากการสำรวจพันธุ์ไม้ในโครงการวิจัย พบว่า มีพืชสมุนไพรมากมายในป่าเขาหัวช้าง  ก็เลยเกิดความคิดที่อยากจะประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของศักยภาพพืชสมุนไพรเหล่านี้ (ซึ่งจะเล่ารายละเอียดอีกทีวันหลังนะคะ) ด้วยวิธีการที่อุตส่าห์คิดค้นประยุกต์มาอย่างดี คือ เทียบราคาสมุนไพรกับการประหยัดค่าใช้จ่ายจากยาแผนปัจจุบันหากใช้ยาสมุนไพรนั้นแทนค่ะ 

                        ทีนี้ในกระบวนการคำนวณดังกล่าว ต้องทราบว่า สมุนไพรแต่ละต้นแต่ละชนิด มีลักษณะการใช้ประโยชน์หรือพูดง่ายๆ ว่าตำรับการใช้ยาของชาวบ้านเป็นอย่างไร...นี่เองค่ะ ที่ผู้อยู่เบื้องบนได้ชักนำให้เราได้มารู้จักกับหมอหร้อหวาน วัชรจิรโสภณ ผู้ซึ่งยอมที่จะเปิดเผยสูตรการใช้สมุนไพรเพื่อรักษาโรคต่างๆ ตามภูมิปัญญาของชาวบ้าน ทำให้สามารถประเมินมูลค่าพืชสมุนไพรได้สำเร็จ (เป็นวิทยานิพนธ์ของทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร หรือ หนูอ้อแอ้ ที่เคยแอบเอาแอ้มาเล่าไว้ในบันทึกนี้ค่ะ)

                         ก็เลยได้รู้จักสืบเนื่องกันมา แล้วอยู่ๆ วันดีคืนดีในปี 49 ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านคูก็จับมือกับแหล่งทุน ซึ่งได้แก่ วิทยาลัยการจัดการทางสังคม แล้วพากันมาหาเราที่คณะฯ (เนื่องจากรู้จักและต่องานกันอยู่บ้างแล้ว) เอาโจทย์มาให้ขบคิดว่า ถ้าจะพัฒนาศูนย์การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านศาลาเม็งให้มีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ชุมชนได้มากขึ้นนั้น ควรจะต้องทำอะไรยังไงบ้าง  ก็เลยเป็นที่มาของงานวิจัยชุมชนอีกชิ้นเนี่ยหละค่ะ..

                        การตอบโจทย์วิจัยดังกล่าวนี้ ก็กลายมาเป็นโครงการที่ร่วมมือกันกับศูนย์ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านศาลาเม็ง ซึ่งมีหมอหร้อหวาน วัชรจิรโสภณ เป็นแกนนำ ในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพของศูนย์ฯ เพื่อยกระดับองค์ความรู้และภูมิปัญญาของชุมชนให้สามารถนำไปเผยแพร่ในวงกว้างได้อย่างมีมาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการมากขึ้น  งานหลักๆ ที่ต้องทำร่วมกัน ก็คือ การรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรในชุมชน แล้วนำมาจัดทำเป็นสารานุกรม (อันนี้โดยกระบวนการไม่ยากเท่าไหร่)  การถอดประสบการณ์เรื่องการถ่ายทอดความรู้หรือภูมิปัญญาดังกล่าว แล้วเอามาจัดทำให้เป็นหลักสูตรสำหรับศูนย์ฯ ที่จะนำไปใช้สอนนักเรียนและประชาชนทั่วไปได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น (อันนี้ก็ยากขึ้นมาหน่อย เพราะจะทำอย่างไรให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้เรื่องการจัดทำหลักสูตร และการันตีว่าจะประกันคุณภาพหลักสูตรด้วย) และอีกส่วนหนึ่งก็คือการเคี่ยวและฝึกปรือแกนนำรุ่นใหม่ๆ ให้สามารถมาสานต่อแกนนำรุ่นที่เริ่มจะแก่ตัวลงไป เพื่อไม่ให้ความรู้ ทักษะ และภูมิปัญญาสูญหายไปกับสายลมแสงแดด..และกาลเวลา (อันนี้สิท้าทาย) 

เราก็เลยแบ่งการดำเนินการเป็น 3 phases

เฟสแรก...การรวบรวมความรู้เพื่อจัดทำสารานุกรม

                        เป็นเสมือนการตระเตรียมความพร้อมของชุมชนให้ทบทวนและทำความเข้าใจอีกครั้งกับสิ่งที่ตนมีก่อน  ก่อนจะนำความรู้ดังกล่าวมาเป็นฐานของการดำเนินการขั้นต่อๆ ไป  ขั้นตอนนี้อย่างที่บอกว่า ไม่ยากมากนัก เพียงแต่ต้องรวบรวมออกมาให้หมดว่า มีสมุนไพรในพื้นที่ที่นำมาใช้ประโยชน์ได้อยู่กี่ชนิด แต่ละชนิดมีสรรพคุณอย่างไร และวิธีการนำมาใช้ประโยชน์ตลอดจนขนาดยาเป็นอย่างไร  พร้อมกับถ่ายรูปของจริง แล้วนำมาพิมพ์ จัดทำ ออกแบบรูปเล่ม พร้อมเนื้อหา  เมื่อขั้นตอนดังกล่าวเสร็จแล้ว ก็ต้องหาคนช่วยตรวจสอบให้อีกครั้งหนึ่งต่อไป ซึ่งขณะนี้ดำเนินการใกล้เสร็จแล้ว เหลือแต่เตรียมตัวหาผู้รู้ตัวช่วย  ช่วยตรวจสอบให้อีกครั้ง

เฟส 2 การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น

                        เป็นการถอดความรู้ บทเรียน และประสบการณ์ของหมอพื้นบ้านเพื่อนำมารวบรวมเป็นหลักสูตรที่สมบูรณ์ สามารถนำไปจัดกระบวนการการเรียนการสอนได้  ขั้นตอนนี้ดำเนินการควบคู่ไปกับเฟสหนึ่งน่ะแหละ  ที่ยากก็คือ ต้องมานั่งถอดความรู้ทั้งหมดของหมอพื้นบ้านที่เป็นตัวหลักสำคัญๆ  ดูว่าเค้ารู้เรื่องอะไรอยู่บ้างก่อนรอบหนึ่ง (ทั้งความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับกระบวนการ)  จากนั้นนำสิ่งที่เค้ารู้และต้องการจะถ่ายทอด มาจัดหาเนื้อเรื่องหลักที่จะถ่ายทอด จัดลำดับให้เรียบร้อย  เมื่อได้โครงที่พอใจแล้ว  ก็เริ่มมาใส่รายละเอียดตามหลักการพัฒนาหลักสูตร เช่น ใส่จุดประสงค์การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ การประเมินผล สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ  ซึ่งแต่ละหัวข้อก็ต้องใช้เวลามากพอสมควร เพราะชาวบ้านไม่ค่อยคุ้นเคยกับองค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้  พอเสร็จตรงนั้นแล้ว  ก็มาเริ่มรวบรวมเนื้อหาของแต่ละหัวข้ออย่างละเอียดอีกครั้ง คราวนี้ต้องผ่านการสัมภาษณ์อย่างลึก ทบทวน ตรวจสอบ เปรียบเทียบกับเอกสารตำรับตำราต่างๆ จนกระทั่งสำเร็จเป็นตัวหลักสูตร ก่อนจะให้ผู้ทรงคุณวุฒิช่วยตรวจสอบให้อีกครั้งก่อนนำไปทดลองใช้ ขั้นตอนนี้เราทำสำเร็จเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว (เฟสนี้มีกิ๊ฟท์ หัทยา คุณโณ เป็นผู้ช่วยวิจัยหลักค่ะ)  และก็มีการต่อยอดขยายผล คือ มีโรงเรียนอื่นๆ ในพื้นที่สนใจนำไปใช้ในโรงเรียน และโรงเรียนนอกพื้นที่เองก็ได้นำไปปรับใช้สอนด้วยแล้วเช่นกัน

เฟส 3 ก็คือการพัฒนาทักษะให้กับแกนนำรุ่นใหม่ ให้สามารถขึ้นมาแทนที่แกนนำรุ่นเดอะได้ค่ะ  ซึ่งอันนี้ขอเล่าไว้ต่างหากในบันทึกหน้านะคะ..

                         ค่ะ  นี่ก็คืองานวิจัยย่อๆ ที่ทำที่กงหรานะคะ..นอกจากกงหราจะเป็นพื้นที่วิจัยแล้ว ยังเป็นพื้นที่สำหรับนักศึกษาใช้เป็นห้องเรียนใหญ่ในการเก็บข้อมูลและศึกษาชุมชนตามวิชาชุมชนและทรัพยากรกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ..

เอาหละ..เสร็จซะทีกับการบันทึกอีกหนึ่งประสบการณ์การทำวิจัยของ Kon1Kon ที่กงหราค่ะ...

ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

อ่านแล้วครับ อ่านจริงๆครับ คิกๆๆ
เราเอง 8-)
 • แว้บเข้ามาให้กำลังใจพี่ปุ๊กค่ะ ^o^v
 • ขยันจังเลย ทำงานแล้วก็อัพบันทึกด้วย
Ico48
Kon1Kon (Recent Activities)
22 January 2008 01:11
#14661

ขอบคุณน้องๆ Our Shangri-La และน้อง dankejung ที่แวะเข้ามาให้กำลังใจกัน

ยังไม่นอนกันเหรอจ๊ะ ทั้งสองคน??

Ico48
อุดม พานทอง [IP: 192.168.100.112]
22 January 2008 10:35
#14750
     เข้ามาเรียนรู้ค่ะ  กำลังตกหลุมดำอยู่กับเรื่องหมอตำแย  ความคิดที่แตกต่างระหว่างแผนปัจจุบันกับพื้นบ้าน  กำลังมองหาการผสมผสานที่ลงตัว   คงต้องใช้เศรษฐศาสตร์เข้าช่วยเสียแล้ว  ขอบคุณค่ะ

ติดว่าอ.ปุ๊กหายไปไหนแบบว่าไม่ค่อยเจอ(ในนี่) ที่แทhแอบไปที่กงหรา ทำวิจัยนี่เอง   ขยันจังครับ สู้ๆๆๆ แอบเป็นกำลังใจให้

Ico48
Kon1Kon (Recent Activities)
22 January 2008 13:29
#14895

ตอบพี่อุดม พานทอง

 •  กำลังทำเรื่องหมอตำแยอยู่เหรอคะ น่าสนใจจัง..เชื่อว่ามันต้องมีจุดร่วมอยู่ตรงไหนซักที่แน่ๆ เพราะภูมิปัญญาพื้นบ้านก็เป็นศาสตร์ที่เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เหมือนกัน เพราะก็ผ่านการสังเกต ทดลอง และสรุปมาระดับหนึ่ง เอาใจช่วยให้ผ่านได้สำเร็จนะคะ

น้องมดตะนอยฯ

 • ช่างสังเกตจังนะ รู้ด้วยว่าพี่ไม่ค่อยอยู่..เดือนนี้งานเยอะมากเลยจ้ะ แต่ก็ยังอดแว่บเข้ามาโรงเตี๊ยมไม่ได้..
 • ขอบคุณนะที่คอยดูๆ ว่าหายไปน่ะจ้ะ..ดีใจที่รู้ว่ายังมีคนคิดถึง...
อ่านจริงป่าวป๋า ไหนบอกมาดิ๊ พิมพ์ผิดกี่ที่ 555
ตามมาอ่านแล้วจ๊ะ
งานวิจัยน่าสนใจมากครับ เป็นประโยชน์มากด้วย
Ico48
Kon1Kon (Recent Activities)
22 January 2008 15:44
#15076
 • เฮ้..น้องยามฯ จ๋า  มีที่ไหนพิมพ์ผิดบอกด้วย จะแก้ด่วน!!!!~
 • ขอบคุณแฟนพันธุ์แท้ตัวจริงเสียงจริง คุณ คนที่อยากจะไม่มีตัวตนค่ะ..
 • อาจารย์คนธรรมดา..ขวัญใจเจ้าของบันทึก..ได้กำลังใจจากอาจารย์ที่เข้ามาชม รู้สึกมีพลังทำวิจัยเพิ่มขึ้นอีกเป็นกอง..

ขอบคุณค่ะ..

 • สวัสดีคะ  พี่อ่านแล้วเป็นงานวิจัยที่มีประโยชน์มากคะ พี่กับพี่อัมพร อรุณศรี เคยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา กองทุนหมู่บ้าน และอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการเรียนรู้ ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชน ทราบดีคะว่าในชุมชนมีสมุนไพรในแต่ละหมู่บ้านมีมากมาย และหลากหลาย ที่ควรแก่การศึกษาและเก็บรวมรวมไว้ที่เป็น องค์ความรู้ให้แก่เยาวชนที่ได้รู้จัก ตอนนั้นได้กำหนดให้นักศึกษาของโครงการฯ เก็บรวมรวมประเภท ชนิด ประโยนช์ สรรพคุณ รูปภาพ และจัดทำหนังสือสมุนไพรไว้ ชึ่งจะมี  ในแต่ละรู่น แต่ละหมู่บ้าน

 

Ico48
Kon1Kon (Recent Activities)
22 January 2008 16:00
#15106
 • อ๊ะ พี่อาภรณ์ มีของที่กงหราบ้างมั้ยคะ หรือในพื้นที่ใกล้เคียงกันก็ได้ค่ะ..ที่เขาชัยสนก็เป็นเครือข่ายกับศูนย์ที่คลองเฉลิมด้วยเหมือนกัน ถ้ามีข้อมูลอยู่บ้าง เอามาแจมกันได้ก็ดีนะคะ
 • โครงการเรียนรู้ร่วมกันฯ นั้นคือ ตอนสมัยที่ ผศ.สุพจน์ โกวิทยา ดำเนินการอยู่หรือเปล่าคะ...เท่าที่เคยทราบ เป็นโครงการที่มีประโยชน์มากๆ ค่ะ..
 •  ขอบคุณมากๆ ค่ะ..
Ico48
อัมพร (Recent Activities)
22 January 2008 16:37
#15153
 • ตามเข้ามาสนับสนุนพี่อาภรณ์ค่ะ
 • โครงการเรียนรู้ ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชน  เริ่มทำตั้งแต่สมัย รศ. ช่อลดา และต่อมาถึงรุ่นผศ.สุพจน์ โกวิทยา
 • เอกสารสารนิพนธ์น่าจะอยู่ที่งานกิจกรรม กองกิจฯ นะ
 • รบกวนคุณอาภรณ์ถามให้หน่อยค่ะ
Ico48
คนทำGIS (Recent Activities)
22 January 2008 17:15
#15195
งานวิจัยเกี่ยวกับชุมชนเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากครับ
Ico48
สายฝน (Recent Activities)
22 January 2008 18:20
#15243

อาจารย์ขา งานวิจัยแต่ละเรื่องกว่าจะเสร็จก็ใช้เวลาเหมือนกันนะค่ะ

เข้าไปอ่านของอาจารย์ชักจะกลัว ๆ ละซิ

ตอนนี้สายฝนเองก็กำลังจะทำ (Thesis) อยู่คะพึ่งส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ เมื่อวันเสาร์นี้เอง ในหัวข้อเรื่อง "สภาพปัญหาและความพึงพอใจของผู้ทำประกันสังคมต่อสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม" กลุ่มตัวอย่างก็จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ค่ะ พอสายฝนเริ่มทำแล้วจะมาเล่าให้ฟังเป็นระยะ ๆ นะค่ะอาจารย์

Ico48
Sallyroja (Recent Activities)
22 January 2008 18:40
#15263

เข้ามาเป็นกำลังใจให้ คุณพี่ kon1kon นะคะ

 

สู้ๆ นะคะ

 

หญิงลี่

Ico48
Kon1Kon (Recent Activities)
22 January 2008 22:00
#15347
 • ขอบคุณพี่ อัมพร ค่ะ..ที่เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีก
 • คุณ คนทำGIS งานของเราก็คล้ายๆ กันนะคะ..ใช่เลยค่ะ งานวิจัยชุมชนเป็นงานที่สนุก และให้อะไรเยอะเลย..ได้เรียนรู้เรื่องราวดีๆ จากงานวิจัยชุมชนเยอะมากค่ะ..
 • คุณ สายฝน มันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดหรอกค่ะ  สนุกดีซะอีก ถ้าเราสนุกกับมัน และชอบที่จะทำนะคะ..เอาใจช่วยให้งานวิจัยเสร็จเร็วๆ นะคะ..
 • น้อง Sallyroja คนสวย..ได้กำลังใจจากน้องหญิงลี่อย่างงี้ มีใจสู้ขึ้นมาอีกตรึมเลย..

ขอบคุณทุกๆ คนค่ะ..

Ico48
ปุกปุย (Recent Activities)
23 January 2008 13:43
#15613

ซือแป๋  (โมเมเอาแล้วล่ะค่ะ)

ปุยกำลังเขียน รายงานสามสี่ชิ้นค่ะ 

 เรื่อง อัตลักษณ์  วัฒนธรรมกับการพัฒนา

แล้วก็..โครงร่างวิทยานิพนธ์ (แบบตามใจฉัน)

 คิดว่าจะใช้กรณีศึกษา "อ่าวบ้านดอน"  ค่ะ

ตอนนี้กำลังหาลู่ทางพยายามสอดแทรกตัวเข้าไปในชุมชนอยู่  ยังไม่มีคนรู้จักน่ะค่ะ คืบหน้ายังไงแล้วจะมาโม้ใหม่นะคะ

ปุยสนใจมากกกกกกก เกี่ยวกับเฟส 3 คิดว่าเป็นกระบวนการที่ท้าทาย...น่ะค่ะ  จะรออ่านนะคะ

ด้วยจิตคารวะ

โกวเนี๊ยน้อย "ปุกปุย"

 

 

Ico48
แมงปอ (Recent Activities)
23 January 2008 13:45
#15614

ขอเป็นกำลังใจให้คุณkon1konด้วยคนคะ

ตามมาอ่านด้วยคนค่ะ มาเม้นท์ช้าไปหน่อย แหะ ๆ

ช่วงนี้งานเยอะ สู้ ๆ นะคะ ^0^

Ico48
Pisan (Recent Activities)
23 January 2008 18:22
#15748

เป็นประโยชน์ทั้งแก่ชุมชนเอง และได้ความรู้สำหรับตัวผมด้วยครับ ขอบคุณครับ

Ico48
Kon1Kon (Recent Activities)
23 January 2008 19:58
#15786

น้องปุกปุย

 • ฟังแค่ชื่อเรื่องก็น่าสนใจมากแล้ว แต่ดูท่าทางจะยากกกกกก..มากพอดูนะจ๊ะ
 • ทำวิทยานิพนธ์แถวอ่าวบ้านดอนเหรอ?? อือม์..กับชุมชนพี่ยังไม่มีเครือข่ายเหมือนกัน แต่ว่าจะลองถามๆ ดูให้นะ  แต่กับกรมประมงน่ะมีเชื่อมอยู่เหมือนกัน ถ้าต้องการข้อมูลอะไรทีหลัง ค่อยบอกพี่นะ
 • ได้เรย..เฟส 3 จะมาเล่าให้ฟังเร็วๆ นี้นะจ๊ะ..
 • คิกคิก..มีโกวเนี้ยน้อยมาเรียกซือแป๋..ขำดี..

ขอบคุณคุณแมงปอ กะ น้องข้าพเจ้าอยากหาเรื่อง นะคะ..น้องข้าพเจ้าอยากหาเรื่อง งานเยอะเหรอจ๊ะ..ไงอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะ.. สู้ๆ เช่นกัน

ขอบพระคุณอาจารย์ Pisan Banchusuwan  ที่กรุณาแวะมาอ่านและให้กำลังใจค่ะ..บันทึกอาจารย์ก็ให้ข้อคิดดีๆ เรื่องการเรียนรู้กับ Kon1Kon มากเช่นกันค่ะ..

 • พื้นที่ที่พี่อาภรณ์/อัมพร รับผิดชอบ คือ ต.โคกม่วง อ. เขาชัยสนและต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว คะ สำหรับข้อมูล น่าจะยังเก็บอยู๋ที่งานกิจกรรม นักศึกษา กองกจฯ(คุณสุกรี)คะ โทร. 2208   โครงการฯดังกล่าวจะมีให้นักศึกษา จัดทำรายงานเป็นรูปเล่มในรูปของภาคนิพนธ์ และจัดทำหนังสือมือโดยประมวลเนื่อหา ตามขอบข่ายงานที่มอบงานให้นักศึกษา ศึกษาคะ

Ico48
Kon1Kon (Recent Activities)
24 January 2008 17:47
#16415
ขอบคุณมากค่ะ พี่อาภรณ์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เสียดายไม่มีของพื้นที่กงหรานะคะ..
Ico48
DaDa (Recent Activities)
31 January 2008 17:37
#18252

ปี 47-48 ว้า DaDa ยังไม่รู้จักกับ Kon1Kon เลยไม่งั้นจะช่วยลงพื้นที่ด้วย เพราะว่า กงหรา บ้านศาลาแม็ง คือสถานที่เรียนสมัยประถมของ Dada เลยนะเนี่ย (โรงเรียนบ้านควนประกอบ Kon1Kon  รู้จักมั้ยค่ะ) ละแวกนั้นมีเพื่อนๆ ญาติๆ พี่ๆ น้องๆ ของ DaDa อาศัยอยู่หลายครัวเรือนเลยค่ะ

ส่วนบ้าน DaDa จริงๆ (บ้านพ่อค่ะ) ที่ บ้านวังปริง (บางที่ก็เรียกว่าบ้านหัวหรั่ง) หมู่2 ต. ชะรัด อ. กงหรา ค่ะ เผื่อว่า Kon1Kon  สนใจเข้าไปทำวิจัย ไม่ไกลจาก บ้านศาลาแม็งมากนัก สามารถเข้าทางถนนสายหลักจากหาดใหญ่-พัทลุง เข้าหมู่บ้านที่ บ้านสี่แยกนาโหนด (ถัดจากแยกเขาชัยสน)ประมาณ 7 กม. ถึงหมู่บ้านวังปริงค่ะ

Ico48
Kon1Kon (Recent Activities)
31 January 2008 21:23
#18282

เหรอ DaDa จ๋า..ดีจังเลย วันหลังไปด้วยกันนะ เพราะเดี๋ยวนี้ก็ยังลงอยู่บ้างจ้ะ..เมื่ออาทิตย์ก่อนโน้นก็เพิ่งไปมาจ้ะ..โรงเรียนควนประกอบเหรอ รู้จักดิ..ก็อยู่ที่บ้านคูน่ะแหละ ญาติๆ ของดาทั้งนั้นเลยเหรอ ดีจัง วันหลังจะแวะไปขอข้าวกิน..อิอิ..

บ้านหัวหรั่ง ใช่ที่เคยเป็นที่อยู่ของต้นมะเดื่อ ตำนานการต่อสู้ของคนกงหราด้วยมั้ย??  พี่ประทับใจพื้นที่นี้มากนะ  บันทึกหน้าจะเล่าเรื่องงานวิจัยที่กงหราต่อด้วยแหละ..หนูดาช่วยเสริมพี่เป็นระยะๆ นะจ๊ะ..

Ico48
DaDa (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
02 กุมภาพันธ์ 2551 15:08
#18725

*  ยินดีค่ะ

*  ปล. ขอบคุณสำหรับ"​​เพื่อน​​ ​​เพื่อ​​ ​​มิตรภาพ​​ 365 ​​วัน" ​​โดย​​ ​​โดโรธี​​ ​​อีตัน​​ ​​วัตส์ นะค่ะ

Ico48
Kon1Kon (Recent Activities)
02 Febuary 2008 22:43
#18758
 • DaDa ถ้าไปอีกคราวหน้าจะโทรไปชวนนะ..ถ้าว่างจะได้ไปด้วยกันนะ (กระชับสัมพันธ์อีก..อิอิ)
 • ยินดีมากๆ ค่ะสำหรับหนังสือจ้า..
Ico48
ICEY_TRM. (Recent Activities)
20 Febuary 2008 21:29
#21360

วิเศษมากเลยที่อย่างน้อยเรามีแบบอย่าง ไม่เหงาในการทำงานแนวนี้อีกต่อไป ดีจังที่อาจารย์ได้เล่าสู่กันฟัง

มันค่อย ๆ เป็นไป ตามธรรมชาติ แต่ระหว่างทางเราก็เก็บเกี่ยวมากกว่าผลลัพธ์หรืองานที่ต้องการได้ คือกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนที่เกี่ยวข้องนะคะ

อยากบอกว่าเคยมาสอบ เรียนต่อ ป.โท ที่ ม.อ.ด้วยแต่อยากเป็นลูกพระบิดาที่ต่างถิ่นออกไปใกล้ ๆ เมืองหลวง เลยต้องตัดสินใจเลือกเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเช่นกันที่ ศาลายา

ตอนนี้เข้าใจว่าสิ่งที่อยากทำ และควรทำนั้น มีคนทำเป็นแบบอย่างดีเยี่ยมแก่น้องคนนี้จริง ๆ คะ เป็นกำลังใจในการเดินทางแก้กันและกันคะ

 

Ico48
Kon1Kon (Recent Activities)
21 Febuary 2008 02:36
#21424

น้อง ICEY_TRM. ยินดีมากจ้ะ..ขอให้กำลังใจให้บากบั่นทุ่มเทในสิ่งที่ทำอยู่ต่อไปนะ เพราะพี่เชื่อว่ามันคือสิ่งที่มีค่าค่ะ..

แล้วมาแลกเปลี่ยนกันอีกนะ..^_^

คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น