นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1781
ความเห็น: 3

แจ้งตอบรับโครงการ เทคนิคการสอนงาน รุ่นที่ 1

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ เทคนิคการสอนงาน รุ่นที่ 1
*
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
 “เทคนิคการสอนงาน” 
รุ่นที่ 1  วันที่ 14 มีนาคม 2556 
ณ ห้องราชาวดี คณะศิลปศาสตร์

*

                      คณะ/หน่วยงาน                

                              ชื่อ-สกุล                             

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1.   นางเฉลียว  ภู่ดอก 

2.   นางสาวขวัญฤดี  คล้ายแก้ว

คณะวิทยาการจัดการ

3.   นางยุพา  ลำธารทรัพย์

หน่วยตรวจสอบภายใน

4.   นางกนกรัตน์  ภูมิสมบัติ

5.   นางอภินันท์  ปานเจี้ยง

ศูนย์คอมพิวเตอร์

6.   นางอรทัย  บุญมี

คณะพยาบาลศาสตร์

7.   นางสาวธันยพร  อรุณฑิต

วิทยาเขตตรัง

8.   นางประกายมาส  งาหลัง

คณะเทคนิคการแพทย์

9.   นางสาวเบญวรรณ  สิทธิพงศ์

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้

คุณหญิงหลง อรรถกวีสุนทร

10. นางจิระวัฒน์  พิสุทธิ์พิทยากุล

กองแผนงาน

11. นางพิรุณ  ฉิมพลีศิริ

12. นายผดุงศักดิ์  อรนพ

คณะวิทยาการสื่อสาร

13. นายแก่นจันทร์  มุสิกธรรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์

14. นางสาวมิสหยา  วงษ์หอมแดง

กองการเจ้าหน้าที่

15. นายเริงศักดิ์  ธรานุเวชน์

16. นางสารภี  รัตนพงศ์

17. นางเมตตา  ชุมอินทร์

18. นางรัตติยา  เขียวแป้น

19. นางสุนันทา  แก้วเจริญ 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

20. นายพรพจน์  หนูทอง

21. นางสาวพจชนาถ  พัทบุรี

กองทะเบียนและประมวลผล

22. นางอารี  เมธีธรรมวัฒน์

23. นางสุนิสา  นิลรัตน์

กองคลัง

24. นางอังคณา  จินเดหวา

25. นางกัญญารัตน์ บุญช่วย

26. นางละไม  บัวคีรี

27. นางสาวสิรวีร์  พัฒโน

คณะการแพทย์แผนไทย

28. นางกิตติวรรณ  วรรณพฤกษ์

ศูนย์สื่อการเรียนรู้

29. นางสาวอัจฉรา  มิตรณรงค์

คณะศิลปศาสตร์

30. นางสถาพร  ใบงาม

สำนักวิจัยและพัฒนา

31. นางสาวจรัสศรี  สุวลักษณ์

คณะทันตแพทยศาสตร์

32. นายมงคล  ประกอบการ

33. นางนันทนา  นิมิตพันธ์พงศ์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

34. นางศิรดี  สุวรรณชัย

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

35. นายธวัชชัย  ทองธรรมชาติ

งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ (โทร.2056)

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 06 มีนาคม 2556 10:27 แก้ไข: 06 มีนาคม 2556 11:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

มีบันทึกหายด้วยนะครับ

แต่บันทึกหายไม่หายก็ไม่เป็นอะไรมากนัก

ที่หนัก ๆ ก็คงเป็นการเปลี่ยนคนประเมินนี่ซิครับ ที่เดือดร้อนถึงท้าวแชร์ต้องแก้ไขผลการประเมินใหม่ ให้เป็นการประเมินจากกองทะเบียนแทน

"กองทะเบียนและประมวลผม"

^_^

เราเอง

555 ที่บันทึกหายไปก่อนหน้าที่เพราะมีการ Update รายชื่อใหม่ครับ ตอนนี้กลับมาแล้ว ส่วนเรื่องผลการประเมิน ตอนนี้ไม่ต้องเปลี่ยนคนประเมินแล้วครับ อันนี้เจ้าของบันทึกพิมพ์ผิดเองครับ ต้องขอขอบคุณพี่แชงที่ทำให้ผมแก้ไขได้ทัน ตอนนี้แก้ไขจากกองทะเบียนและประมวลผม เป็น กองทะเบียนและประเมินผล ตามเดิมแล้วครับ ไม่งั้นกองทะเบียนคงงานเข้าต้องมารับงานประเมินแน่เลยครับ

ก๊ากสสสส์

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.67.179
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ