นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2682
ความเห็น: 0

โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำปี 2556

             
         กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 22-24_พฤษภาคม 2556 โดยการปฐมนิเทศในวันแรก (22_พฤษภาคม)_จะจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 210_สำนักงานอธิการบดี และในวันที่ 23-24_พฤษภาคม จะจัดกิจกรรม ณ บ้านหน้าเกาะ บลิสฟูล รีสอร์ท อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีของอาจารย์ใหม่ต่อภารกิจและบทบาทหน้าที่ของอาจารย์และทำความเข้าใจถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อจะได้นำไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อเพื่อนร่วมงาน ส่งผลให้เกิดทัศนคติที่ดีและมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัย โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ อาจารย์ที่บรรจุใหม่ หรือโอนย้ายมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลั ย ระหว่างปี 2555-2556  ซึ่งในการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ในครั้งนี้ อาจารย์ใหม่จะได้พบกับทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย วิทยากรกระบวนการและทีมผู้จัด รวม 15_คน การบรรยาย อภิปราย และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ จากทีมผู้จัด ซึ่งครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้
          1 .  ความรู้เรื่องโครงสร้างและความเชื่อมโยงของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
          2.   ภารกิจของอาจารย์
          3.   สิทธิและสวัสดิการ
          4.   การพัฒนาตนเอง
          5.   เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
          6.   กลุ่มสัมพันธ์สร้างความสัมพันธไมตรี
สำหรับรายละเอียดต่างๆ สามารถสอบถามได้ที่ งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ โทร 074-282056-7 (ภายใน 2056-7) หรือทาง Email : personnel@group.psu.ac.th
ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ >> โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 2556

+

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 26 April 2013 10:45 Modified: 26 April 2013 13:23 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.67.179
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ