นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 2147
comment: 0

กีฬาประเพณี/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ม.อ.-ม.มหิดล

กีฬาประเพณี/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ม.อ.-ม.มหิดล

ลูกพระบิดา ม.อ. - ม.มหิดล

ปณิธานเดียวกัน

               สืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ของเราได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา
บัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 "สงขลานครินทร์บัณฑิตศึกษาเกมส์" กระผมได้มีโอกาสเข้าไปในงานเลี้ยงรับรองคณะนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยต่างๆที่เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งในงานมีพิธีมอบธงกีฬาบัณฑิตศึกษาให้เจ้าภาพครั้งต่อไป เมื่อเห็น ม.อ.เรามอบธงให้ ม.มหิดล (เจ้าภาพครั้งต่อไป) เลยนึกขึ้นได้ว่ายุคแรกเริ่มของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สมัยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คนแรก) นักศึกษา ม.อ.รุ่นบุกเบิกเคยเรียนอยู่ที่เดียวกันกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (ขณะนั้นชื่อมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์) (ขณะนั้น ม.อ.เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ได้ใช้อาคารเรียนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ) ในยุคนั้นนักศึกษาและคณาจารย์ของทั้งสองมหาวิทยาลัยนี้สนิทกันเป็นอันมาก นักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยนี้ยังเป็นลูกพระบิดาเหมือนกัน และทุกวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี (วันมหิดล หรือ วันถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง) ทั้งสองมหาวิทยาลัยถือเป็นวันสำคัญ โดยส่วนตัวกระผมจึงจินตานาการว่าอยากให้มีกีฬาประเพณี ม.สงขลานครินทร์ - ม.มหิดล และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ม.อ.-ม.มหิดล (เหมือนที่เราจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ.ทุกปี) จังเลยครับ
Flowers
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, and 5 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.239.236.140
Message:  
Load Editor
   
Cancel or