นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1756
ความเห็น: 0

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ "เขียนอย่างไรให้ได้ตีพมพ์"

เขียนอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่   จัดโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ "เขียนอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์" และเพิ่มพูนทักษะในการใช้ภาษาไทยในตำรา/หนังสือ สำหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง LRC 1 ชั้น 8 อาคารสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
*
กำหนดการ
09.00-12.00 น.  การเขียนหนังสือ
                       โดย ศ.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว 
                       คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

13.00-14.30 น.  เขียนหนังสืออย่างไรจึงจะได้ตีพิมพ์ 
                       โดย ผศ.มานิต รุจิวโรดม 
                       กรรมการผู้อำนวยการ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.30-16.30 น.  การใช้ภาษาไทยในตำรา/หนังสือ
                       โดย  ศ.กิตติคุณ ดร.มงคล เดชนครินทร์ 
*
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน 108 ท่าน

*

>> คลิกอ่านรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

*

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 กรกฎาคม 2557 11:44 แก้ไข: 30 กรกฎาคม 2557 20:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.107.166
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ