นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2560

ตามมติที่ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 29(1/2560) เมื่อวันที่ 18เมษายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบการดำเนินการสกัดความรู้ผ่านระบบ http://share.psu.ac.th ของบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2560 จำนวน 10 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 25 เมษายน 2560 11:05 แก้ไข: 25 เมษายน 2560 11:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การดำเนินการของคณะทำงานจัดการความรู้กลุ่มย่อย ปีการศึกษา 2559

ตามมติที่ประชมุคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 28 (3/2559) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ได้กำหนดองค์ความรู้ในการจัดการความรู้ (KM) คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2559 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน และคณะทำงานจัดการค... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 30 มกราคม 2560 14:13 แก้ไข: 30 มกราคม 2560 14:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การกำหนดองค์ความรู้ในการจัดการความรู้(KM) คณะทรัพยากรธรรมชาติ

การกำหนดองค์ความรู้ในการจัดการความรู้(KM) คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2559 (สิงหาคม 2559 - กรกฎาคม 2560) ตามมติที่ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 28(3/2559) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ประเด็นยุทธศาสตร์ กำหนดองค... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 30 มกราคม 2560 14:02 แก้ไข: 30 มกราคม 2560 14:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558(3)

ผลการติดตามการดำเนินการสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 11 ท่าน และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558 จำนวน 7 ท่าน บันทึกบนระบบ Share PSU ดังนี้ ภาควิชา/ หน่วยงาน รายชื่อ การสัมภาษณ์ การบันทึกบนระบ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 30 มิถุนายน 2559 14:18 แก้ไข: 30 มิถุนายน 2559 14:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การเคลื่อนไหวโดยอิสระ

ในการอบรมทั้ง 4 วัน ไม่มีวันไหนไม่มีน้ำตา อาจเป็นเพราะเราบ่อน้ำตาตื้น อ่อนไหวง่ายหรือเปล่า ท่านวิทยากรได้บอกว่าน้ำตาทำให้เกิดการเริ่มต้นใหม่ มีช่วงเวลาที่เปราะบาง อ่อนแอ ไม่ว่าจะสุขหรือเศร้า น้ำตาก็จะมี ไม่ต้องตกใจ ทำให้เรื่องใหญ่ให้เป็นเรื... มีต่อ »
โดย เปตอง   สร้าง: 30 มิถุนายน 2559 14:11 แก้ไข: 30 มิถุนายน 2559 14:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การทำให้ติดตัว"การบันทึก"

"การบันทึก" ตลอดระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร เป็นครั้งแรกของเราที่เขียนบันทึกเรื่องราวต่างๆ ในสมุดบันทึกเกือบจะหมดเล่ม อาจเป็นเพราะยิ่งเขียน ยิ่งมีความสุข ทุกข์ปนกันไป มีทั้งน้ำตา เสียงหั... มีต่อ »
โดย เปตอง   สร้าง: 24 มิถุนายน 2559 15:53 แก้ไข: 30 มิถุนายน 2559 14:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร(2)

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 บุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ เริ่มออกเดินทางจากคณะฯ เวลา 08.00 น. ถึงโรงแรมราชมังคลา พาวิลเลี่ยน บีช รีสอร์ท จ.สงขลา เวลา 08.30 น. เมื่อเดินเข้าไปในห้องประชุมก็แปลกใจ เพราะเราไปอบรม... แต่ในห้องไม่มีโต๊ะประชุม เก้าอี... มีต่อ »
โดย เปตอง   สร้าง: 17 มิถุนายน 2559 11:27 แก้ไข: 17 มิถุนายน 2559 11:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) Team Share มิ.ย.-ส.ค.59(เพิ่มเติม)

จากบันทึกTeam Share มิ.ย.-ส.ค.59 http://share.psu.ac.th/blog/konwledge1/41490มีสมาชิกกลุ่ม 4 กลุ่ม และเพิ่มเติม 2 กลุ่ม รวมจำนวน 6 กลุ่ม มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 17 มิถุนายน 2559 11:04 แก้ไข: 17 มิถุนายน 2559 11:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร(1)

คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดให้มีการอบรม เรื่องส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร ในวันที่ 9-12 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมราชมังคลา พาวิลเลี่ยม บีช รีสอร์ท จ.สงขลา วิทยากร คือ นายแพทย์วิธาน ฐานะวุฑฒ์ และดร.นายแพทย์สกล สิงหะ ซึ่งหน... มีต่อ »
โดย เปตอง   สร้าง: 08 มิถุนายน 2559 16:31 แก้ไข: 17 มิถุนายน 2559 09:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Team Share มิ.ย.-ส.ค.59

มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 06 มิถุนายน 2559 15:09 แก้ไข: 06 มิถุนายน 2559 15:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]