นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1596
ความเห็น: 1

ประเมินก่อนและหลังการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรม share (2)

 

สรุปผลการประเมินก่อนการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

      จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน คุณมะลิ  นิลสุวรรณ (พี่มอนลี่) ซึ่งเป็นวิทยากรได้อธิบาย ยกตัวอย่างที่เห็นถึงกระบวนการค้นหาข้อมูล การคิดคำนวณรายรับ และอื่นๆ ในระหว่างการอบรมผู้เข้าร่วมได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นกัน การเข้าร่วมในครั้งนี้ มีผลสรุปการประเมินดังนี้ค่ะ

            ผลการประเมินทุกหัวข้อการประเมินมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมาก  

 ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ

หัวข้อการประเมิน

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ(จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 41 คน)

ระดับความพึงพอใจ

1.  ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าอบรม  
1.1  ประเภทรายรับของหน่วยงาน

3.88

พึงพอใจมาก

1.2  กรอบรายจ่ายเงินของหน่วยงาน

3.80

พึงพอใจมาก

1.3 ระบบการจัดสรรรายรับของหน่วยงาน

3.80

พึงพอใจมาก

1.4  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

3.60

พึงพอใจมาก

1.5  ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา
            ที่จัดสรรเข้าหน่วยงาน

3.53

พึงพอใจมาก

1.6  การคำนวณค่าหน่วยกิต

3.53

พึงพอใจมาก

2.  ความสามารถที่จะนำความรู้จาก
    การอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

3.80

พึงพอใจมาก

3.  ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดอบรม

3.85

พึงพอใจมาก

4.  ความเหมาะสมในการฝึกปฏิบัติจริง

3.65

พึงพอใจมาก

5.  ความพึงพอใจโดยรวมต่อการอบรมครั้งนี้

3.80

พึงพอใจมาก


 
ข้อเสนอแนะ     1.  น่าจะจัดอบรมอีกอย่างน้อยเป็นประโยชน์มาก (1)


                          

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 29 กันยายน 2553 14:17 แก้ไข: 30 กันยายน 2553 16:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

  • ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันค่ะ
  • ขอบคุณทุกคำถาม  และทุกคำตอบจากพี่ ๆ หน่วยคลัง และหน่วยพัสดุ ที่มาต่อยอดความรู้ให้ค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.126.69
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ