นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1846
ความเห็น: 1

สัมภาษณ์ข้อมูลกิจกรรม 5ส และกิจกรรม KM คณะทรัพย์ฯ

             ตามหนังสือ กลุ่มงานแผนงาน และพัฒนาคุณภาพ (พัฒนาคุณภาพ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ มอ205/308 ลงวันที่ 29 ตุลาคม  2553  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์ข้อมูลประกอบการทำงานวิชาโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น
             เพื่อขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวฯ สัมภาษณ์ผู้ดูแลรับผิดชอบด้านกิจกรรม 5ส และการจัดการความรู้
(KM) ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
             สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการทำงานรายวิชา 225-471 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ ของนักศึกษาในหัวข้อดังนี้

1.โครงงานในหัวข้อ การประยุกต์ใช้การเปรียบเทียบสมรรถนะในการพัฒนากิจกรรม 5ส ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
ซึ่งมี น.ส.เฉลิมขวัญ คงมุณี รหัสนักศึกษา 5010110097 และ น.ส.พรรณทิวา  โตนโกสม รหัสนักศึกษา 5010110341 เป็นผู้จัดทำโครงงาน

2.โครงการในหัวข้อ การประยุกต์ใช้การเปรียบเทียบสมรรถนะเพื่อพัฒนากิจกรรมการจัดการความรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ซึ่งมี น.ส.ณัฐวดี  สุกแก้ว รหัสนักศึกษา 5010110163 และ น.ส.ปิยะรัตน์  ภักดีฉนวน รหัสนักศึกษา 5010110318  เป็นผู้จัดทำโครงงาน
      

       ท่านรองคณบดีฝ่ายบริหาร (ผศ.วรวิทย์  วณิชาภิชาติ) ประธานคณะกรรมการ 5ส และประธานคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้เชิญผู้แทนคณะกรรมการ 5ส และคณะทำงาน KM เข้าร่วมให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16  พฤศจิกายน  2553 เวลา 13.30 16.30 น. ณ ห้องประชุม 140 ดังนี้
1. นางสาววิไลลักษณ์  สิงขรัตน์       คณะกรรมการ 5ส และคณะทำงาน KM
2. นางมะลิ  นิลสุวรรณ                 คณะทำงาน KM
3. นางสาวศรีนรา  แมเร๊าะ            คณะกรรมการ 5ส และคณะทำงาน KM
4.  นางสุนัทณี  แสงแจ่ม               เลขานุการคณะกรรมการ 5ส และเลขานุการคณะทำงาน KM  

           

การติดต่อประสานงานผ่าน น้องนพเก้า  ม่วงอุ้ม คณะวิศวฯ สำหรับหัวข้อที่ใช้ในการสัมภาษณ์ของข้อมูลกิจกรรม 5ส และกิจกรรมการจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ  (มีต่อตอน 2) ค่ะ

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 17 พฤศจิกายน 2553 17:06 แก้ไข: 23 พฤศจิกายน 2553 17:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
Monly (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
18 พฤศจิกายน 2553 21:33
#61711

เจ็งสุด ๆ นะน้อง มิให้หลุดลอยไป  หากช้า... อดค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.238.248.103
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ