นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1600
ความเห็น: 0

สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (7)

 

 

จากบันทึก  สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (1-6) โดยพี่มอนลี่ ก็ขอสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มอื่นๆ มาแบ่งปันให้ทราบดังนี้ค่ะ

กลุ่ม 1    แนวทางการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

             โครงการวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้าสู่การก่อตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ  ของ ม.อ.
              
-    ม.อ. นวัตกรรมยางพารา
              -    นวัตกรรมทางด้านสาธารณสุขที่ตอบสนองความต้องการในภาคใต้
              -    การเพิ่มพูนด้านผลิตภัณฑ์อาหารครบวงจรและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอาหารภาคใต้
              -    ทรัพยากรธรรมชาติแห่งคาบสมุทรไทยและการจัดการ
              -    การวิจัย พัฒนาและการประยุกต์ที่ใช้เทคโนโลยี
              -    ชายแดนใต้
              -    การพัฒนาเทคโนโลยีปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์ม     
        
            
โครงการวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้าสู่การก่อตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ  ของ มข.
            
-     ปัญหาสุขภาพจำเพาะในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
             -     สินค้าอาหารและอาหารสุขภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
             -     การบริหารจัดการลุ่มน้ำแบบครบวงจร
             -     เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

            
แนวทางการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
             
-     ด้านการบริหารจัดการและกลไกสนับสนุนการวิจัย
             -     ด้านทรัพยากรบุคคล
             -     ด้านงบประมาณ
             -     ด้านการพัฒนาเครือข่ายการวิจัย
             -     ด้านการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
             -     ด้านอื่นๆ

           
สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกลุ่มด้านวิจัย
           
-      แนวทางการสนับสนุนการวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยเฉพาะการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
            -      การวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
            -      การบูรณาการงานวิจัยกับงานสอน
            -      ระบบสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
            -      การหานักวิจัยที่เก่งเข้ามา
            -      การจัดการภาระงานสอนและงานวิจัย
            -      การสร้างแรงจูงใจสำหรับนักวิจัย
            -      การสร้างนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย
สร้าง: 09 กุมภาพันธ์ 2554 15:35 แก้ไข: 28 กุมภาพันธ์ 2554 16:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.22.210
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ