นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1511
ความเห็น: 0

สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (8)

กลุ่มที่ 3 เส้นทางสู่ความเป็นนานาชาติ
            
ทั้งสองมหาวิทยาลัยมีความต่างกันด้วยบริบทแต่สิ่งที่ ม.อ. มองว่า มข. ทำได้ดี หรือในทางกลับกัน ซึ่งมี 8 ประเด็น
            1.  วิทยาลัยนานาชาติ

            2.  อิสลามศึกษา

            3.  ABAC

            4.  การดูแล นศ. และบุคลากรต่างชาติ
            5.  ASEAN

            6.  การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน (ปัญหาที่คล้ายกัน)

           7.  KPI สู่ความเป็นนานาชาติ

           8.  การปรับ culture นศ. สู่ความเป็นนานาชาติ

          ข้อมูลทั่วไปของวิทยาลัยนานาชาติ มข.
         
-          ถิ่นที่มาของ นศ. มข. มาจากจีน  เวียดนาม
         
-          ปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ 5 หลักสูตร บางหลักสูตรอยู่ภายใต้คณะ
         
-          บัณฑิตศึกษา อยู่ภายใต้คณะซึ่งคณะจะทำไว้ทั้งสองหลักสูตรเลย ทั้งไทย-นานาชาติ

           การประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนานาชาติ มข.
          
-          ทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
          
-          มีการติดต่อประสานงานกับจีน เวียดนามอยู่เป็นประจำ
          
-          มีการรวมกลุ่มระหว่างมหาวิทยาลัยไทยไป road show ต่างประเทศ
          
-          จัดสัมมนาระหว่างมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรนานาชาติร่วมกัน
          
-          ให้ทุนการศึกษากับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เยอรมันนี  ออสเตรเลีย ภูฎาน  จีน  เวียดนาม
          
-          มีทุนการศึกษาให้นักศึกษา
          
-          มข. คนไทยสอนในหลักสูตรนานาชาติ มีทั้งแบบ part time และ full time

           ประเด็นเพิ่มเติม
         
1.    ทำอย่างไรได้ลูกค้าที่ยั่งยืน
             
-  มี local agent ที่ต่างประเทศ
         
2.    การจ้างอาจารย์ต่างประเทศ
             
-  อาจารย์จากต่างประเทศ มีการทำสัญญาปีต่อปี ลงประกาศทางหนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ เปิดไว้ โดยลงคุณสมบัติไว้
         
3.    เงินเดือน มีการจ้างอย่างไร
             
-          ตามที่ประกาศของสภามหาวิทยาลัย และมีค่าใช้จ่ายอื่น  เช่น เงินเดือนขั้นพื้นฐาน ค่าเช่าบ้าน ค่าจบโท เอกจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง ค่าประสบการณ์

          4.    การรับนักศึกษาเปิดรับอย่างไร
             
-  เปิดรับ 2 ภาคการศึกษา
         
5.    สิ่งอำนวยความสะดวกของบุคลากร และนักศึกษา
            
-       มีบุคลากรสายสนับสนุนที่ดูแล มีการบริการต่อวีซ่า กิจกรรมท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

          6.    มีปัญหาในการดูแลบุคลากรต่างชาติมากเกินไปหรือไม่
            
-          ไม่มีปัญหาเนื่องจากวุฒิไม่เท่ากัน
         
7.    การแก้ปัญหานักศึกมีความรู้ภาษาอังกฤษน้อย ม.อ. แก้ไขอย่างไร
           
-           ทำโครงการความร่วมมือกับมาเลเซีย โดยส่งนักศึกษาไปเรียนที่มาเลเซีย เพื่อให้นักศึกษาไปเรียนภาษาอังกฤษ และภาษามาเลเซีย
สร้าง: 09 กุมภาพันธ์ 2554 15:46 แก้ไข: 28 กุมภาพันธ์ 2554 16:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.22.210
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ