นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1965
ความเห็น: 2

ผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม การใช้งาน Share PSU รูปแบบใหม่

 

 

สรุปผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมหกรรม Share
เรื่อง การใช้งาน  http://share.psu.ac.th รูปแบบใหม่
วันที่  3  สิงหาคม  2554 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 259 (ชั้น 2)  อาคาร  2

 

จำนวนผู้แจ้งชื่อเข้าร่วม      33  คน

จำนวนผู้เข้าร่วม               33  คน คิดเป็น 100.00% ของจำนวนผู้แจ้งชื่อเข้าร่วม

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม  31 คน คิดเป็น   93.94% ของจำนวนผู้เข้าร่วม

จำนวนคณะทำงาน KM      12  คน

 

ผลการประเมินทุกหัวข้อการประเมินมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมาก

  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ 

หัวข้อการประเมิน

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

(จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม  31  คน) 

ระดับความพึงพอใจ 

1.  ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าอบรม

4.35

พึงพอใจมาก

2.  ความสามารถที่จะนำความรู้จาก
    การอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

4.29

พึงพอใจมาก

3.  ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดอบรม

4.32

พึงพอใจมาก

4.  ความเหมาะสมของระยะเวลาที่จัดอบรม

3.63

พึงพอใจมาก

5.  ความเหมาะสมของสถานที่

3.90

พึงพอใจมาก

6.  ความเหมาะสมของวิทยากร

4.39

พึงพอใจมาก

7.  ความเหมาะสมในการฝึกปฏิบัติจริง

4.29

พึงพอใจมาก

8.  ความพึงพอใจโดยรวมต่อการอบรมครั้งนี้

4.39

พึงพอใจมาก

 

 สิ่งที่ควรปรับปรุง/ ข้อเสนอแนะ
สำหรับการจัดในครั้งต่อไป

ความถี่

1.  ควรตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมในการใช้งาน  เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์   ไมค์โครโฟนของวิทยากรถ่านหมดบ่อยทำให้ขาดตอนในการบรรยาย  เครื่องปรับอากาศ

3.  การจัดอบรมในครั้งนี้คิดว่าเหมาะสมดีมากแล้ว

4.  ในส่วนของห้องปฏิบัติการค่อนข้างจะแคบ และ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

5.  ในส่วนของเวลาการอบรม ควรจะอบรมทั้งวัน เนื่องจากเพื่อความเข้าใจที่ดีและนำไปใช้ประโยชน์ อีกทั้งยังสามารถที่จะสอบถามหากมีข้อสงสัยได้ด้วย

6.  สถานที่ไม่เพียงพอต่อการอบรมระยะเวลาในการอบรมน้อยเกินไป

2


2

32


1

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดการความรู้ผ่าน  http://share.psu.ac.th

ความถี่

1.  ดีค่ะ ได้ฝึกเป็นนักเขียน

2.  เป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับบุคลากรเป็นอย่างมาก

4.  การใช้พื้นที่บน Share.psu ไม่ใช่เฉพาะการจัดการความรู้ แต่เป็นสังคมออนไลน์ของ PSU ค่ะ

5.  ควรจะให้มีการเตรียมข้อมูลไว้ก่อนล่วงหน้าเพื่อที่จะได้ใช้งาน

6.  ได้ความรู้เพิ่มขึ้น ทำให้ความรู้ที่มีอยู่แน่นขึ้น

7.  ได้ประโยชน์ในการเขียนแชร์มากขึ้น และทำให้เข้าใจระบบการใช้งานมากขึ้น

8.  น่าจะมีเวลาในการอบรมให้มากกว่านี้อีก

9.  ดีมาก

10.  เป็นโครงการที่ดีและส่งเสริมให้บุคลากรได้สื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและประสบการณ์

1

1

1

1

1

1

1

2


หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 19 สิงหาคม 2554 08:56 แก้ไข: 19 สิงหาคม 2554 09:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

หลังจากงานเกษตรเสร็จสิ้นไปแล้ว พวกเรา คาดหวังว่า จะมีบันทึกเพิ่มขึ้นอีกนะค่ะ และพี่ ๆ น้อง ๆ ที่เข้าอบรมครั้งนี้ คงจะไม่ลืมกันนะค่ะ หากไม่เข้าใจ สามารถสอบถามได้จาก ทีม KM ได้ทุกท่านค่ะ

  • ทุก ๆ ข้อเสนอแนะ พวกเรายินดีนำไปปรับปรุง และพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะ

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.184.215
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ