นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 2032
comment: 2

บรรยากาศการมอบรางวัลและร่วมเสวนา Share PSU

 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับรางวัลเสื้อนกเงือกในฤดูกาลที่ 2  รายชื่อผู้ที่สามารถพิชิตรางวัลมี  10 ท่าน    ดังนี้

1.  รศ.ดร.วัลลภ  สันติประชา

2. นายสมเกียรติ  ทองรักษ์

3. นางปราณี  จันทรัตน์

4. นางมะลิ  นิลสุวรรณ

5. นางสาววิไลลักษณ์  สิงขรัตน์

6. นางสาววราภรณ์  สุภเกษมวงศ์

7. นางสาวเยาวลักษณ์  ชัยพลเดช

8. นางเบญจมาศ  เฉลิมวงศ์

9. นางสาวพรพรรณ  วงศ์แหลมสิงห์

10 นางสาวศรีนรา  แมเร๊าะ

 

และมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการมอบรางวัล และการเข้าร่วมโครงการ "ร่วมวิเคราะห์การใช้งาน http://share.psu.ac.th" 
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555  เวลา 09.30-12.00  ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่  ซึ่งคณะทรัพย์ฯ มีผู้เข้าร่วมโครงการ  6 ท่าน คือ 

1. นางปราณี  จันทรัตน์

2. นางมะลิ  นิลสุวรรณ

3. นางสาววิไลลักษณ์  สิงขรัตน์

4. นางสาววราภรณ์  สุภเกษมวงศ์

5. นางสาวเยาวลักษณ์  ชัยพลเดช

6. นางเบญจมาศ  เฉลิมวงศ์

  

การมอบรางวัล Share Award  โดย  รองอธิการบดี

 

 

การเสวนา  ก้าวต่อไปของ share.psu.ac.th 
ดำเนินการเสวนาโดย  คุณเมตตา  ชุมอินทร์   

  

 

ผู้ได้รับรางวัลจากการตอบคำถาม

 

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยค่ะ

และขอเชิญชวนบุคลากรร่วมแบ่งปันเรื่องราว

เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะค่ะ

 

รอลุ้นรางวัลรอบถัดไป... มหาวิทยาลัย มีรางวัลเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านค่ะ อย่ารีรอ หนึ่งบันทึกก็มีคุณค่า
(ไม่เชื่อต้องท้าพิสูจน์...)

หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 03 กุมภาพันธ์ 2555 13:53 แก้ไข: 03 กุมภาพันธ์ 2555 13:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 anni, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

ยินดีกับทุกท่านค่ะ

ยินดีกับทุกๆท่านด้วยคนค่ะ ^__^..

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 44.192.253.106
Message:  
Load Editor
   
Cancel or