นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1367
ความเห็น: 4

กลุ่ม 3 วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์

 

 

      ช่วงบ่ายวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน จ.สตูล ให้มีการแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม เพื่อวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ค่ะ ซึ่งกลุ่มที่ 3 ขอรายงานผลค่ะมีสมาชิก 6 คน คือ หัวหน้ากลุ่มอาจารย์ดอน (คณะมนุษยศาสตร์ วท.ปัตตานี), ภู(คณะอุตสาหกรรมเกษตร),พี่เอ๋ (งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง), เลขากลุ่มน้องมัท (ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม) จากคณะทรัพยากรธรรมชาติ มีพี่ปัทมพร และเปตองค่ะ
      กรรมการกลุ่ม คือ น้องศักดิ์ชัยบดี (ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์)
      แขกรับเชิญ   คือ พี่ดวงพร (วข.สุราษฎร์)   

จุดแข็ง S-Strength

1. มีการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้
2. มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง Share
3. ผู้บริหารให้การสนับสนุน
4. มีสาระความรู้หลากหลาย
5. บุคลากรมีความรู้เยอะ
6. บุคลากรมีความรู้เรื่อง Share
7. มีคณะกรรมการจัดการความรู้
8. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะ
9. มีการติดตามผลการดำเนินงาน
10. ทำให้เกิดคลังความรู้ขององค์กร
11. มีรางวัลเป็นแรงจูงใจกระตุ้นการเขียน

จุดอ่อน W-Weakness

1. ควบคุมเนื้อหาไม่ได้
2. เวลาเขียนน้อย
3. บุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความสำคัญเรื่องการจัดการความรู้
4. การพัฒนาระบบให้มีความสะดวก ง่าย และรวดเร็ว
5. บุคลากรขาดความต่อเนื่องในการเขียน
6. การประชาสัมพันธ์การใช้ Share ให้มากขึ้น
7. ภาระงานที่เพิ่มขึ้น ทำให้เป็นอุปสรรคในการบันทึก และต้องใช้เวลาในการบันทึกนาน 

โอกาส  O-Opportunity
1. ผู้บริหารองค์กรให้ความสำคัญเรื่องการจัดการความรู้
2. องค์กรภายนอก(สสส.)เปิดโอกาสให้การสนับสนุนเป็นคลังความรู้ของสังคม
3. สร้างเครือข่ายกับภายนอก
4. ผู้บริหารให้โอกาสอบรมพัฒนา
5. บุคลากรมีความรู้และมีประสบการณ์ในวิชาชีพ
6. มหาวิทยาล้ยมีนโยบายสนับสนุนการจัดการความรู้
7. มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณ
8. เป็นแหล่งให้ความรู้แก่สังคม


ภัยคุกคาม T-Threat
1. งบประมาณสนับสนุน
2. การขึ้นไฟล์ภาพใช้เวลานาน และขึ้นไฟล์ได้ครั้งละ 1 ภาพ
3. นโยบายของผู้บริหาร
4. ระบบคอมพิวเตอร์และNetwork มีปัญหา
5. เจ้าหน้าที่ผู้พัฒนาระบบลาออกบ่อย
6. คนส่วนใหญ่นิยมใช้เครือข่ายอื่น เช่น Facebook
 

    สรุปการวิเคราะห์โดยใช้ TOWS Matrix ในการติดตามและมีผลกระทบโดยตรงจากสภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและภัยคุกคาม) จากสภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) ดังนี้

SO
1.บุคลากรมีความรู้และผู้บริหารมีนโยบายสนับสนุน
2. มีคณะกรรมการขับเคลื่อนให้บุคลากรมีพื้นที่ได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ 

WO
1. บุคลากรไม่ให้ความสำคัญจึงควรกำหนดเป็นKPIs ของหน่วยงาน
2. รูปแบบใช้งานยังไม่สะดวก การสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบให้ง่ายต่อการใช้งาน

ST
1. บุคลากรมีความรู้แต่เลือกใช้ช่องทาง Social Network เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว
2. มีรางวัลสนับสนุนจูงใจแต่ไม่มากพอ (งบประมาณจำกัด)

WT
1. ภาระงานประจำที่มีอยู่มากประกอบกับระบบไม่เอื้ออำนวยการใช้งานสะดวกและรวดเร็ว
2. บุคลากรขาดความร่วมมืออีกทั้งผู้บริหารไม่มีนโยบายให้การสนับสนุน
 

หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 04 มีนาคม 2556 09:50 แก้ไข: 04 มีนาคม 2556 13:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 JIBCy, Ico24 AE, และ 14 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

กลุ่ม ๑ รอหัวหน้ากลุ่มอยู่ว่าจะออกบันทึกวันไหน

ลุ้น ๆ

เราเอง

ครบถ้วน จำเก่งจังเรยครับ ^____^

ครบถ้วน กระบวนความ ไม่มีตกหล่น ได้สาระครบถ้วนจริงๆ คนนี้ต้องให้ไปทุกครั้ง สุนัทณี แสงแจ่ม

อาชีพเค้าค่ะ ต้องยกให้เขาแหล่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.126.69
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ