นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 8101
ความเห็น: 2

มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(1)

 

 

       เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557  คณะทำงานจัดการความรู้ ร่วมกับกลุ่มงานบริการวิชาการได้จัดให้มีกิจกรรมมหกรรม Share
"รวมพลคนเขียน Blog NR. ครั้งที่ 3" โดยมีท่านคณบดี (ผศ.ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต) รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
ประธานคณะทำงานจัดการความรู้ (รศ.อรัญ  งามผ่องใส) บุคลากรคณะทรัพยฯ และผู้ดูแลระบบ Share PSU ระดับมหาวิทยาลัยเข้าร่วมดังนี้ 

- คุณเที่ยง  จารุมณี  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

- คุณเมตตา  ชุมอินทร์ หัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม

- คุณรัตติยา  เขียวแป้น กองการเจ้าหน้าที่

- คุณวราวุฒิ โประเทพ  กองการเจ้าหน้าที่

       ท่านคณบดีกล่าวเปิดกิจกรรม ท่านได้เริ่มจากปัญหาในการทำงานในตลาดเกษตร ม.อ. ซึ่งมีคนทำงานเข้า-ออกบ่อยครั้ง จึงให้
คุณแมงปอบันทึกการดำเนินงานผ่านบันทึก ความลับในตลาดเกษตร ม.อ. (1)-(8)

เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาสมัครงานรับรู้เรื่องราวการทำงานในตลาดเกษตร ม.อ. และใช้เป็นการปรับปรุงงานในปัจจุบันได้

คนเราอ่านแล้วฉลาด เป็นการอ่านประสบการณ์ของผู้อื่นที่ถ่ายทอดบันทึกผ่านระบบ Share PSU 

 

และในช่วงมอบรางวัลจากมหาวิทยาลัย

รางวัล Blogger of the Month July 2013 คือ คุณวิไลลักษณ์  สิงขรัตน์(มิกกี้) 

 ผู้มอบ คือ คุณเที่ยง  จารุมณี  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

 

      น้องๆ แสดงความยินดีกับพี่มิกกี้  "Happy Workplace"

 

ช่วงแลกเปลี่ยนจะขอเล่าในตอนต่อไปนะค่ะ

 

created: 12 March 2014 16:48 Modified: 14 March 2014 07:59 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Monly, and 7 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ขอแสดงความยินดีกับพี่มิกกี้ด้วยค่ะ

อ้วน

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
14 March 2014 11:47
#96671

ยินดีกับอีกหนึ่งความสำเร็จของชาว NR พลังที่ได้ถ่ายทอด

ร่วมรับรู้ก็มีความสุขแล้วค่ะ

ยาดมเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.108.182
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ