นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1222
ความเห็น: 3

มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(2)

 

      บรรยากาศการมอบรางวัลกันต่อในมหกรรม Share "รวมพลคนเขียน Blog NR. ครั้งที่ 3"

รางวัลจากกิจกรรม"Share Love Story 2014" จากมหาวิทยาลัย
บุคลากรคณะทรัพยฯ ได้รับ 6 ท่าน คือ 
1. รศ.วัลลภ   สันติประชา
2. คุณสิขเรศ  แสงขำ  
3. คุณมะลิ  นิลสุวรรณ
4. คุณปราณี จันทรัตน์
5. คุณสุนัทณี  แสงแจ่ม  
6. คุณศรีนรา  แมเร๊าะ

 

 

รางวัลผู้บันทึก  356 วันที่ล่วงผ่าน ผู้ได้รับรางวัล 2 ท่าน คือ 
คุณมะลิ  นิลสุวรรณ และคุณวราภรณ์  สุภเกษมวงศ์

 

รางวัลจากคณะทรัพยฯ ของเกณฑ์ในกลุ่มที่ 1 และ 2

มอบโดย: คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ  

        กลุ่มที่ 1  สำหรับผู้เขียนบันทึก ที่ไม่เคยได้รับรางวัลมาก่อน 
                     ช่วงเดือน กันยายน 2556 - กุมภาพันธ์ 2557
                     มอบรางวัลมูลค่า  300  บาท        

        * ช่วงเดือน กันยายน – พฤศจิกายน 2556

           1. นางมาลี  เจตวิจิตร   ภาควิชาวาริชศาสตร์   จำนวน 6 เรื่อง

           2. นางปวีณ์นุช  ชูทอง  หน่วยทะเบียนฯ    จำนวน 7 เรื่อง

         * ช่วงเดือน ธันวามคม 2556 – กุมภาพันธ์ 2557

           1. นางจารี  ทองสกูล  กลุ่มงานสถานีวิจัยและศูนย์วิจัยฯ จำนวน 8 เรื่อง

 

มอบโดย: ประธานคณะทำงานจัดการความรู้

กลุ่มที่ 2  บันทึกโดนใจจากมหาวิทยาลัย (บันทึกแนะนำ)

               ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 28  กุมภาพันธ์ 2557

               มอบรางวัลมูลค่า  500  บาท

1. รศ.ดร.วัลลภ  สันติประชา

2. นางสาววราภรณ์  สุภเกษมวงศ์

3. นางปราณี  จันทรัตน์

4. นางสาวสิขเรศ  แสงขำ

5. นางสาวศรีนรา  แมเร๊าะ

6. นางสาววิไลลักษณ์  สิงขรัตน์

7. นางมะลิ  นิลสุวรรณ

8. นางสาวเยาวลักษณ์  ชัยพลเดช

 

 

 

    ทั้งนี้ทีมผู้ดูแลระบบ Share ระดับมหาวิทยาลัยได้มอบรางวัลเป้สวยๆ 
ให้คณะฯ เพื่อเป็นรางวัลให้แก่ผู้เขียนบันทึก Share สำหรับเกณฑ์รางวัล
จะแจ้งบุคลากรให้ทราบอีกครั้งนะค่ะ 

created: 14 March 2014 07:57 Modified: 14 March 2014 07:57 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Monly, and 11 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

เชิญชวนทุกท่านชาวทรัพยฯ มาร่วมกิจกรรมกันเยอะ ๆ นะค่ะ   พลาดรอบนี้ ยังมีรอบใหม่อีกนะค่ะ

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านค่ะ

ขอเชิญชวนมาร่วมบันทึกในระบบ share ค่ะ 

 

เห็นรางวัลก็อยากได้บ้าง สงสัยต้องขึ้นไปรับกับท้าวที่หาดใหญ่บ้าง

 

ยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่านครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.231.229.89
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ