นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1082
comment: 1

หัวใจความสำเร็จในองค์กร

อบรมเทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

      ในการอบรมทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอเล่าสู่กันฟังค่ะ

     หัวใจความสำเร็จในองค์กร

* ยิ้มแย้ม แจ่มใส

* ใส่ใจบริการ

* เชี่ยวชาญงานในหน้าที่

* ภักดีองค์กร 

* สอนคนอื่นเป็น

* เน้นคุณธรรม

* ทำในสิ่งที่ถูกต้อง

* ยกย่องคนอื่น

 

       กิจกรรมการฉีกกระดาษเป็นรูปคน

โดยจัดเป็น 4 กลุ่ม นั่งเป็นแถว ให้คนสุดท้ายของแถวฉีกกระดาษ และส่งต่อให้คนข้างหน้า ไปจนถึงหัวแถว โดยไม่มีการวางแผนปรึกษากัน

 

       ผลงานที่ได้ในการทำครั้งแรกเป็นดังภาพค่ะ 

มีชื่อผลงาน(จากซ้ายไปขวา) ค่ะ 1. สามัคคี  2.หนูนุ้ย  3.พี่ตัวโต  4.น้อง ก.ไก่

 

       จากนั้นให้แต่ละกลุ่มทำอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ให้มีการวางแผน พูดคุย ปรึกษากันก่อนดำเนินการ 

 

        ผลงานที่ได้สวยงามกันทุกกลุ่มค่ะ เกิดจากการเรียนรู้ และมีการทำซ้ำก็จะเป็นความเชี่ยวชาญ

มีชื่อผลงาน(จากซ้ายไปขวา) คือ 1. น้องใหม่ ใฝ่รู้  2. น้องมะลิ  
3.คุณนำ  4.อาจารย์เจือ

Flowers
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, and 7 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

ทั้งมีความสุข ทั้งได้ความรู้ ข้อคิด ความเชี่ยวชาญเกิดจากการทำซ้ำ


Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.228.11.9
Message:  
Load Editor
   
Cancel or