นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 957
ความเห็น: 0

การจัดการความรู้ผู้เกษียณฯ งบประมาณ2557 และบุคลากรดีเด่น 2556

 

 

       ที่ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้กำหนดแนวทางการจัดการความรู้ของบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 11 ท่าน และบุคลากรดีเด่นปี 2556 จำนวน 4 ท่าน ผ่านระบบ http://share.psu.ac.th  

 

Large_monly04mar2014
ขอขอบคุณภาพ: พี่มอนลี่นะค่ะ

 

     โดยขอความร่วมมือภาควิชา/ หน่วยงาน จัดทีมสัมภาษณ์บุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 11 ท่าน และบุคลากรดีเด่นปี 2556 จำนวน 4 ท่าน โดยในส่วนของคณะทำงานจัดการความรู้ได้กำหนดบุคลากรรับผิดชอบในการประสานงานกับภาควิชา/ หน่วยงาน ตามรายละเอียด ดังนี้

 

ภาควิชา/ หน่วยงาน 

รายชื่อบุคลากรเกษียณอายุราชการ 

คณะทำงานจัดการความรู้ 

ประสานงานกับ 

หัวหน้าภาควิชา/ หน่วยงาน

ภาควิชาวาริชศาสตร์

 

 1. ศ.เสาวภา  อังสุภานิช
 2. อาจารย์วุฒิกรณ์  จิตติวรรณ

นางสาวโสภิดา  ขี่ทอง

ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช

 1. รศ.จิราพร เพชรรัตน์

นางสาววิริยา  วุฒิพฤกษ์

ภาควิชาธรณีศาสตร์

 1. ผศ.ปราโมทย์  แก้ววงศ์ศรี

นางสาวสิขเรศ  แสงขำ

ภาควิชาพืชศาสตร์

 1. นางสาวจารุวรรณ  แซ่อ๋อง

นางจรรยา  เพชรหวน

ภาควิชาสัตวศาสตร์

 1. นายสิน วุฒิบุญญะ

นางเบญมาศ  เฉลิมวงค์

ภาควิชาพัฒนาการเกษตร

 1. นายผล  มณีนวล

นางมะลิ  นิลสุวรรณ

ฝ่ายวิจัยและบริการ

 1. นายศักดา  โชโต

นางจารี  ทองสกูล

 

 1. นายสมบูรณ์  ขุนราช
 2. นายฉลาด  หนูชู

 

สำนักงานเลขานุการคณะฯ

 1. นายจำรัส  พันธ์มะโน

นายโสธร  เดชนครินทร์

 

ภาควิชา/ หน่วยงาน 

รายชื่อบุคลากรดีเด่น 

คณะทำงานจัดการความรู้ 

ประสานงานกับ 

หัวหน้าภาควิชา/ หน่วยงาน 

ภาควิชาพัฒนาการเกษตร

 1. รศ.บัญชา  สมบูรณ์สุข

นางสาววิไลลักษณ์  สิงขรัตน์

ภาควิชาวาริชศาสตร์

2. ผศ.ชุติมา  ตันติกิตติ

นางสาวเยาวลักษณ์  ชัยพลเดช

ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช

3. อาจารย์วิสุทธิ์  สิทธิฉายา

นางมะลิ  นิลสุวรรณ

สำนักงานเลขานุการคณะฯ

4. นางสาวศศิธร  ลิ่มจู้

นางปวีณ์นุช  ชูทอง

ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Monly, and 6 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.204.48.40
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ