นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1107
ความเห็น: 0

ทีมสัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น ปี 2556

 

 

   การจัดทีมสัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2556 เพื่อบันทึกบนระบบ http://share.psu.ac.th ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2557 มีดังนี้

 

บุคลากรดีเด่น 

ปี 2556 

ทีมผู้สัมภาษณ์ 


ผู้ประสาน 

อำนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทึก 

(คุณลิขิต) 

ผู้บันทึกภาพ

รศ.บัญชา  สมบูรณ์สุข

ภาควิชาพัฒนาการเกษตร

1.อาจารย์กอบชัย 
วรพิมพงษ์

2.อาจารย์นริสา  ทรงไตรย์

3.อาจารย์พิไลวรรณ ประพฤติ

 

น.ส.กชพร  เจริญสุข

น.ส.สุไลยา  หมู่เก็ม

คณะทำงานฯ ดำเนินการเบื้องต้นกำหนดให้

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ น.ส.ศศิธร  ลิ่มจู้

 

บุคลากรดีเด่น 

ปี 2556 

ทีมผู้สัมภาษณ์ 


ผู้ประสาน 

อำนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม 

ผู้บันทึก 

(คุณลิขิต) 

ผู้บันทึกภาพ

ผศ.ชุติมา  ตันติกิตติ

ภาควิชาวาริชศาสตร์

1.อาจารย์นเรศ  ซ่วนยุก

2.นางศิริพร  พรหมพัฒน์

3.นางมาลี  เจตวิจิตร

4.นายอัครวิทย์  อิสสะโร

5.น.ส.เยาวลักษณ์ 
ชัยพลเดช

 

นางมาลี  เจตวิจิตร

 

นายอัครวิทย์  อิสสะโร

คณะทำงานฯ ดำเนินการเบื้องต้นกำหนดให้

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ น.ส.ศศิธร  ลิ่มจู้

 

 

 

 

บุคลากรดีเด่น 

ปี 2556 

ทีมผู้สัมภาษณ์ 


ผู้ประสาน 

อำนวยความสะดวก 

การนัดหมาย, ห้องประชุม

ผู้บันทึก

(คุณลิขิต)

ผู้บันทึกภาพ

นางสาวศศิธร  ลิ่มจู้

สำนักงานเลขานุการคณะฯ

 

 

1.นางจรรยา  เพชรหวน

2.นายสมเกียรติ 
ทองรักษ์

3.นายสกนธ์  รัตนโกศล
4.น.ส.ยุวภา  โฆสกิตติกุล

นางปวีณ์นุช  ชูทอง

น.ส.ยุวภา  โฆสกิตติกุล

คณะทำงานฯ ดำเนินการเบื้องต้นกำหนดให้

น.ส.ศรีนรา  แมเร๊าะ/ น.ส.ศศิธร  ลิ่มจู้

หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 11 เมษายน 2557 15:30 แก้ไข: 11 เมษายน 2557 15:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ทดแทน, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.22.210
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ