นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1017
ความเห็น: 2

รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2557 (ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2558) #2

 

 

       จากบันทึก รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2557 (ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2558)  ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลไปแล้ว และได้มีพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม  2558 ที่ผ่านมา ท่านคณบดีได้มอบรางวัล ดังนี้   

กลุ่มที่ 1  สำหรับผู้เขียนบันทึก ที่ไม่เคยได้รับรางวัลมาก่อน

มอบเงินรางวัล  500  บาท        

     -    เขียนบันทึกเรื่องงานอย่างน้อย 1 เรื่อง และ
     -    เขียนบันทึกเรื่องราวอะไรก็ได้จำนวนบันทึก 5 เรื่อง
     -    รวมจำนวนบันทึก 6 เรื่อง ภายในระยะเวลา 3 เดือน 

คือ     นางสาวสุดธิดา  แซ่เบ่า  
         หลักสูตร ปรด. การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน
         จำนวน 10 เรื่อง   
                 

    

 

กลุ่มที่ 2   Blogger of the Month  

มีบันทึกต่อเนื่องทุกสัปดาห์ รวมอย่างน้อย 8 เรื่องในเดือนนั้น

มอบเงินรางวัล  500  บาท

 

นักเขียนประจำเดือน มกราคม 2558

1.รศ.วัลลภ  สันติประชา  จำนวน  34  เรื่อง (ท่านขอไม่รับรางวัลค่ะ)
2.นางมะลิ  นิลสุวรรณ  จำนวน  10  เรื่อง

 

นักเขียนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558

1.นางสาววิไลลักษณ์  สิงขรัตน์    จำนวน    8  เรื่อง
2.นางสุนัทณี  แสงแจ่ม       จำนวน  12  เรื่อง

 

นักเขียนประจำเดือน มีนาคม 2558

1.นางปราณี  จันทรัตน์  จำนวน     8  เรื่อง

 

กลุ่มที่ Team Work Happy Share PSU

 นับจำนวนบันทึกของกลุ่มมากที่สุด 3 อันดับ ในรอบ 3 เดือนต่อเนื่อง

  1  มีการบันทึกของกลุ่มอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 บันทึก ต่อเนื่องทุกสัปดาห์

  2  สมาชิกในกลุ่มทุกคนต้องมีบันทึกอย่างน้อยคนละ 3 บันทึก

  3  มีจำนวนบันทึกรวมของกลุ่มมากกว่า 20 บันทึก

มอบเงินรางวัล จำนวนเงิน 1,500 บาท ทุก 3 เดือน จำนวน 3 รางวัล

มีดังนี้

1.Selfie share  จำนวนบันทึก  99 เรื่อง

2.เจ้จัดให้  จำนวนบันทึก  43 เรื่อง

3.YIM@YIM  จำนวนบันทึก  39  เรื่อง

 

ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมเล่าประสบการณ์ เรื่องราว เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบ Share PSU กันนะค่ะ

หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 03 มิถุนายน 2558 09:06 แก้ไข: 03 มิถุนายน 2558 09:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 8 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ทีม Selfie share นัดวันไปเลี้ยงกัน

ทีมเจ้จัดให้จัดไปเรียบร้อยแล้วค่ะมีความสุขฝุดๆขอบคุณนะคะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.126.69
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ