นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1479
ความเห็น: 0

แผนการดำเนินงานกิจกรรม KM คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2558

 

 

 

      ตามที่ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้(KM) คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้กำหนดแผนการดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้(KM) คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ปีการศึกษา 2558 (สิงหาคม 2558 – กรกฎาคม 2559)  
มีรายละเอียดกิจกรรมที่เพิ่มจากปีการศึกษา 2557 ดังนี้

 

กิจกรรมที่ 5  การสกัดความรู้

5.1 บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ  

      -  ดำเนินการตามจำนวนผู้ให้สัมภาษณ์

      -  กำหนดเป็นภาระงานของทีมสัมภาษณ์

      -  ผู้รับผิดชอบคณะทำงานจัดการความรู้

5.2 บุคลากรดีเด่นของคณะฯ    

     -  ดำเนินการตามจำนวนผู้ให้สัมภาษณ์

     -  กำหนดเป็นภาระงานของทีมสัมภาษณ์

     -  ผู้รับผิดชอบคณะทำงานจัดการความรู้

ข้อ 5.1 และ 5.2 หน่วยการเจ้าหน้าที่จัดส่งข้อมูลบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ และบุคลากรดีเด่นของคณะฯ ให้งานประกันคุณภาพนำเสนอที่ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ เพื่อดำเนินการจัดทีมสัมภาษณ์

5.3 บุคลากรที่ได้รับรางวัล และมีผลงานเด่น         

      -  ดำเนินการตามจำนวนผู้ให้สัมภาษณ์

      -  กำหนดเป็นภาระงานของหน่วยการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการบันทึกข้อมูลการได้รับรางวัล และระบุรายละเอียดในเบื้องต้น บนระบบ Share PSU โดยไม่ต้องจัดทีมสัมภาษณ์  เพื่อเป็นการยกย่องสร้างขวัญและกำลังใจ และประชาสัมพันธ์ได้ทันเหตุการณ์

5.4 นักศึกษาที่ได้รับรางวัล และมีผลงานเด่น

     -  ดำเนินการตามจำนวนผู้ให้สัมภาษณ์

     -  กำหนดเป็นภาระงานของหน่วยกิจการนักศึกษา ดำเนินการบันทึกข้อมูลการได้รับรางวัล และระบุรายละเอียดในเบื้องต้น บนระบบ Share PSU โดยไม่ต้องจัดทีมสัมภาษณ์ เพื่อเป็นการยกย่องสร้างขวัญและกำลังใจ และประชาสัมพันธ์ได้ทันเหตุการณ์

 

สำหรับกิจกรรมอื่นๆ ดูรายละเอียดตามแผนการดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้(KM) คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ปีการศึกษา 2558

หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 07 มกราคม 2559 14:46 แก้ไข: 07 มกราคม 2559 14:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 anni, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.239.157.140
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ