นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2560 1212 0
การดำเนินการของคณะทำงานจัดการความรู้กลุ่มย่อย ปีการศึกษา 2559 1148 0
การกำหนดองค์ความรู้ในการจัดการความรู้(KM) คณะทรัพยากรธรรมชาติ 984 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558(3) 1169 0
การเคลื่อนไหวโดยอิสระ 902 0
การทำให้ติดตัว"การบันทึก" 1006 0
ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร(2) 911 0
Team Share มิ.ย.-ส.ค.59(เพิ่มเติม) 1102 3
ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร(1) 777 0
Team Share มิ.ย.-ส.ค.59 1037 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558(2) 1091 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558 1041 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน (ช่วงเดือนตุลาคม 58 - มีนาคม 59) 1070 1
แผนการดำเนินงานกิจกรรม KM คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2558 1150 0
Team Share ธ.ค.58-ก.พ.59 1050 2
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน NR. 921 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน (ช่วงเดือนเมษายน - กันยายน 2558) 1010 1
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2557 (ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2558) #2 988 2
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น ปี 2557 902 0
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณฯ ปีงบประมาณ 2558 793 0
การจัดการความรู้ผู้เกษียณฯ งบประมาณ2558 และบุคลากรดีเด่น อาจารย์ตัวอย่าง 2557 735 0
Team Work Happy Share PSU(2) 764 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2557 (ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2558) 1088 5
Team Work Happy Share PSU(1) [C] 1117 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน มกราคม - ธันวาคม 2558 [C] 1247 1
การบริหารจัดการและการสืบค้นข้อมูลงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ผ่านเว็บไซต์"งานนโยบายและแผน" ปีงบประมาณ 2558 1048 0
งานเกษียณอายุราชการ ปี 2557 : การแสดง 2490 3
แผนการจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2557 1052 0
นิทรรศการในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22 1545 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 (ช่วงเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2557) 1291 1
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น ปี 2556 1072 0
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณฯ ปีงบประมาณ 2557 1189 1
การจัดการความรู้ผู้เกษียณฯ งบประมาณ2557 และบุคลากรดีเด่น 2556 1044 0
หัวใจความสำเร็จในองค์กร 1011 1
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(3) 1058 1
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(2) 1312 3
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(1) 7904 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 1280 3
ติดตามผลการดำเนินงานการใช้ Share PSU รอบ 7 เดือน 927 1
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 831 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 รอบ 4 เดือน 1237 1
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2556 รอบ 4 เดือน 1022 2
มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาบริการในการทำงาน 1827 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 12 เดือน 1204 1
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2555 (รอบ 12 เดือน) 1108 3
มหกรรม Share: การจัดระบบคำสำคัญ หมวดหมู่บันทึก บนระบบ Share PSU 1140 1
มหกรรม Share: เรื่อง ปรับแต่งแปลงไฟล์ภาพให้ได้ดั่งใจ (ระดับพื้นฐาน) 1 1153 0
พื้นที่แห่งความสุข "สงกรานต์ 2556" 1342 3
การจัดการความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2556 และบุคลากรดีเด่น ปี2555 1385 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน (2) 1514 3
Blogger of the Month (Feb 2556) 1873 13
การใช้ Share PSU ของคณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน 1254 6
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน 1282 0
กลุ่ม 3 วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ 1335 4
มหกรรม Share: การเขียน Share PSU ภาควิชาธรณีศาสตร์(2) 1240 1
มหกรรม Share: การเขียน Share PSU ภาควิชาธรณีศาสตร์(1) 1180 4
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2555 1369 0
รางวัลแด่คนช่างเขียนชาวทรัพยฯ ปีการศึกษา 2554 1368 8
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 7 เดือน 1586 3
แนวคิดพิชิตนวัตกรรม 1209 2
หมวดหมู่บันทึกบนระบบ Share PSU 1097 2
ต้อนรับสมาชิกใหม่ FNR Share 1218 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 4 เดือน 1247 0
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2555 รอบ 4 เดือน 1274 0
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา53-54 1218 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 (ก.พ.-มี.ค.55) 1599 3
ติดตามข้อมูลรางวัลแด่คนช่างเขียน 1558 0
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน 1908 2
บรรยากาศการมอบรางวัลและร่วมเสวนา Share PSU 1722 2
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ. วข.สุราษฎร์ (3) 1698 2
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ. วข.สุราษฎร์ (2) 1995 4
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ.วข.สุราษฎร์ 1866 4
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 2 1598 2
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานการใช้ Share PSU 1910 2
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(3) 2096 1
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(2) 1555 0
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(1) 1819 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 (รอบ 5 เดือน) 2483 7
โครงการพัฒนางานปี 2554 ประเภทนวัตกรรม 2304 0
โครงการพัฒนางานปี 2554 ประเภททั่วไป 2318 1
ผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม การใช้งาน Share PSU รูปแบบใหม่ 1659 2
สรุปผลการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 51-53 คณะทรัพย์ฯ 1966 1
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 1649 0
สัมภาษณ์พี่พรทิพย์ สุวรรณคีรี ..องครักษ์พิทักษ์คณะทรัพย์ฯ 2754 7
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 12 เดือน 3612 8
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 9 เดือน 1877 0
บรรยากาศมหกรรม Share เรื่อง การใช้งาน http://share.psu.ac.th รูปแบบใหม่ 2549 6
มหกรรม Share เรื่อง การใช้งาน http://share.ac.th รูปแบบใหม่ 2362 8
การดำเนินการสกัดความรู้ของบุคลากร คณะทรัพย์ฯ (2) 1972 2
การดำเนินการสกัดความรู้ของบุคลากร คณะทรัพย์ฯ 1649 1
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (9) 1342 0
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (8) 1503 0
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (7) 1579 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 6 เดือน 1521 3
ผลการดำเนินงานการใช้ share ปีการศึกษา 53 รอบ 6 เดือน 1494 1
กิจกรรม“รวมพลคนเขียนบล็อก” ของชาวทรัพย์ (ตอน 2) 1861 3
คำถามในการสัมภาษณ์ข้อมูล KM คณะทรัพย์ฯ 1866 2
สัมภาษณ์ข้อมูลกิจกรรม 5ส และกิจกรรม KM คณะทรัพย์ฯ 1794 1
ผลการดำเนินงานการใช้ share ปีการศึกษา 53 รอบ 4 เดือน 1558 6
ประเมินก่อนและหลังการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรม share (2) 1586 1