นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2560 869 0
การดำเนินการของคณะทำงานจัดการความรู้กลุ่มย่อย ปีการศึกษา 2559 760 0
การกำหนดองค์ความรู้ในการจัดการความรู้(KM) คณะทรัพยากรธรรมชาติ 701 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558(3) 925 0
การเคลื่อนไหวโดยอิสระ 730 0
การทำให้ติดตัว"การบันทึก" 785 0
ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร(2) 710 0
Team Share มิ.ย.-ส.ค.59(เพิ่มเติม) 818 3
ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร(1) 566 0
Team Share มิ.ย.-ส.ค.59 845 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558(2) 913 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558 894 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน (ช่วงเดือนตุลาคม 58 - มีนาคม 59) 822 1
แผนการดำเนินงานกิจกรรม KM คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2558 947 0
Team Share ธ.ค.58-ก.พ.59 810 2
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน NR. 734 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน (ช่วงเดือนเมษายน - กันยายน 2558) 817 1
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2557 (ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2558) #2 837 2
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น ปี 2557 757 0
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณฯ ปีงบประมาณ 2558 689 0
การจัดการความรู้ผู้เกษียณฯ งบประมาณ2558 และบุคลากรดีเด่น อาจารย์ตัวอย่าง 2557 619 0
Team Work Happy Share PSU(2) 633 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2557 (ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2558) 909 5
Team Work Happy Share PSU(1) [C] 970 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน มกราคม - ธันวาคม 2558 [C] 1088 1
การบริหารจัดการและการสืบค้นข้อมูลงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ผ่านเว็บไซต์"งานนโยบายและแผน" ปีงบประมาณ 2558 845 0
งานเกษียณอายุราชการ ปี 2557 : การแสดง 2212 3
แผนการจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2557 908 0
นิทรรศการในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22 1337 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 (ช่วงเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2557) 1121 1
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น ปี 2556 940 0
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณฯ ปีงบประมาณ 2557 1017 1
การจัดการความรู้ผู้เกษียณฯ งบประมาณ2557 และบุคลากรดีเด่น 2556 915 0
หัวใจความสำเร็จในองค์กร 853 1
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(3) 936 1
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(2) 1166 3
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(1) 7765 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 1094 3
ติดตามผลการดำเนินงานการใช้ Share PSU รอบ 7 เดือน 810 1
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 699 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 รอบ 4 เดือน 1090 1
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2556 รอบ 4 เดือน 882 2
มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาบริการในการทำงาน 1620 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 12 เดือน 1071 1
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2555 (รอบ 12 เดือน) 990 3
มหกรรม Share: การจัดระบบคำสำคัญ หมวดหมู่บันทึก บนระบบ Share PSU 1005 1
มหกรรม Share: เรื่อง ปรับแต่งแปลงไฟล์ภาพให้ได้ดั่งใจ (ระดับพื้นฐาน) 1 1049 0
พื้นที่แห่งความสุข "สงกรานต์ 2556" 1183 3
การจัดการความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2556 และบุคลากรดีเด่น ปี2555 1217 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน (2) 1356 3
Blogger of the Month (Feb 2556) 1623 13
การใช้ Share PSU ของคณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน 1119 6
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน 1122 0
กลุ่ม 3 วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ 1157 4
มหกรรม Share: การเขียน Share PSU ภาควิชาธรณีศาสตร์(2) 1121 1
มหกรรม Share: การเขียน Share PSU ภาควิชาธรณีศาสตร์(1) 1034 4
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2555 1218 0
รางวัลแด่คนช่างเขียนชาวทรัพยฯ ปีการศึกษา 2554 1213 8
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 7 เดือน 1397 3
แนวคิดพิชิตนวัตกรรม 1059 2
หมวดหมู่บันทึกบนระบบ Share PSU 992 2
ต้อนรับสมาชิกใหม่ FNR Share 1077 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 4 เดือน 1093 0
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2555 รอบ 4 เดือน 1126 0
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา53-54 1090 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 (ก.พ.-มี.ค.55) 1410 3
ติดตามข้อมูลรางวัลแด่คนช่างเขียน 1402 0
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน 1750 2
บรรยากาศการมอบรางวัลและร่วมเสวนา Share PSU 1552 2
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ. วข.สุราษฎร์ (3) 1547 2
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ. วข.สุราษฎร์ (2) 1800 4
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ.วข.สุราษฎร์ 1710 4
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 2 1454 2
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานการใช้ Share PSU 1751 2
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(3) 1880 1
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(2) 1408 0
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(1) 1641 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 (รอบ 5 เดือน) 2239 7
โครงการพัฒนางานปี 2554 ประเภทนวัตกรรม 2115 0
โครงการพัฒนางานปี 2554 ประเภททั่วไป 2196 1
ผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม การใช้งาน Share PSU รูปแบบใหม่ 1561 2
สรุปผลการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 51-53 คณะทรัพย์ฯ 1776 1
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 1463 0
สัมภาษณ์พี่พรทิพย์ สุวรรณคีรี ..องครักษ์พิทักษ์คณะทรัพย์ฯ 2503 7
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 12 เดือน 3169 8
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 9 เดือน 1629 0
บรรยากาศมหกรรม Share เรื่อง การใช้งาน http://share.psu.ac.th รูปแบบใหม่ 2273 6
มหกรรม Share เรื่อง การใช้งาน http://share.ac.th รูปแบบใหม่ 2132 8
การดำเนินการสกัดความรู้ของบุคลากร คณะทรัพย์ฯ (2) 1784 2
การดำเนินการสกัดความรู้ของบุคลากร คณะทรัพย์ฯ 1536 1
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (9) 1245 0
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (8) 1395 0
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (7) 1433 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 6 เดือน 1366 3
ผลการดำเนินงานการใช้ share ปีการศึกษา 53 รอบ 6 เดือน 1343 1
กิจกรรม“รวมพลคนเขียนบล็อก” ของชาวทรัพย์ (ตอน 2) 1678 3
คำถามในการสัมภาษณ์ข้อมูล KM คณะทรัพย์ฯ 1705 2
สัมภาษณ์ข้อมูลกิจกรรม 5ส และกิจกรรม KM คณะทรัพย์ฯ 1615 1
ผลการดำเนินงานการใช้ share ปีการศึกษา 53 รอบ 4 เดือน 1438 6
ประเมินก่อนและหลังการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรม share (2) 1446 1