นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2560 957 0
การดำเนินการของคณะทำงานจัดการความรู้กลุ่มย่อย ปีการศึกษา 2559 860 0
การกำหนดองค์ความรู้ในการจัดการความรู้(KM) คณะทรัพยากรธรรมชาติ 794 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558(3) 991 0
การเคลื่อนไหวโดยอิสระ 763 0
การทำให้ติดตัว"การบันทึก" 835 0
ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร(2) 753 0
Team Share มิ.ย.-ส.ค.59(เพิ่มเติม) 893 3
ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร(1) 632 0
Team Share มิ.ย.-ส.ค.59 883 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558(2) 970 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558 938 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน (ช่วงเดือนตุลาคม 58 - มีนาคม 59) 891 1
แผนการดำเนินงานกิจกรรม KM คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2558 1007 0
Team Share ธ.ค.58-ก.พ.59 861 2
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน NR. 778 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน (ช่วงเดือนเมษายน - กันยายน 2558) 868 1
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2557 (ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2558) #2 870 2
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น ปี 2557 805 0
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณฯ ปีงบประมาณ 2558 708 0
การจัดการความรู้ผู้เกษียณฯ งบประมาณ2558 และบุคลากรดีเด่น อาจารย์ตัวอย่าง 2557 651 0
Team Work Happy Share PSU(2) 675 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2557 (ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2558) 973 5
Team Work Happy Share PSU(1) [C] 1011 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน มกราคม - ธันวาคม 2558 [C] 1128 1
การบริหารจัดการและการสืบค้นข้อมูลงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ผ่านเว็บไซต์"งานนโยบายและแผน" ปีงบประมาณ 2558 890 0
งานเกษียณอายุราชการ ปี 2557 : การแสดง 2278 3
แผนการจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2557 931 0
นิทรรศการในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22 1381 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 (ช่วงเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2557) 1156 1
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น ปี 2556 957 0
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณฯ ปีงบประมาณ 2557 1052 1
การจัดการความรู้ผู้เกษียณฯ งบประมาณ2557 และบุคลากรดีเด่น 2556 942 0
หัวใจความสำเร็จในองค์กร 888 1
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(3) 959 1
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(2) 1186 3
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(1) 7792 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 1154 3
ติดตามผลการดำเนินงานการใช้ Share PSU รอบ 7 เดือน 839 1
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 726 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 รอบ 4 เดือน 1131 1
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2556 รอบ 4 เดือน 902 2
มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาบริการในการทำงาน 1656 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 12 เดือน 1096 1
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2555 (รอบ 12 เดือน) 1013 3
มหกรรม Share: การจัดระบบคำสำคัญ หมวดหมู่บันทึก บนระบบ Share PSU 1029 1
มหกรรม Share: เรื่อง ปรับแต่งแปลงไฟล์ภาพให้ได้ดั่งใจ (ระดับพื้นฐาน) 1 1065 0
พื้นที่แห่งความสุข "สงกรานต์ 2556" 1241 3
การจัดการความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2556 และบุคลากรดีเด่น ปี2555 1255 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน (2) 1401 3
Blogger of the Month (Feb 2556) 1661 13
การใช้ Share PSU ของคณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน 1145 6
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน 1164 0
กลุ่ม 3 วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ 1199 4
มหกรรม Share: การเขียน Share PSU ภาควิชาธรณีศาสตร์(2) 1144 1
มหกรรม Share: การเขียน Share PSU ภาควิชาธรณีศาสตร์(1) 1057 4
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2555 1250 0
รางวัลแด่คนช่างเขียนชาวทรัพยฯ ปีการศึกษา 2554 1246 8
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 7 เดือน 1422 3
แนวคิดพิชิตนวัตกรรม 1083 2
หมวดหมู่บันทึกบนระบบ Share PSU 1017 2
ต้อนรับสมาชิกใหม่ FNR Share 1109 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 4 เดือน 1136 0
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2555 รอบ 4 เดือน 1171 0
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา53-54 1111 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 (ก.พ.-มี.ค.55) 1453 3
ติดตามข้อมูลรางวัลแด่คนช่างเขียน 1433 0
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน 1779 2
บรรยากาศการมอบรางวัลและร่วมเสวนา Share PSU 1587 2
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ. วข.สุราษฎร์ (3) 1574 2
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ. วข.สุราษฎร์ (2) 1840 4
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ.วข.สุราษฎร์ 1742 4
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 2 1486 2
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานการใช้ Share PSU 1788 2
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(3) 1920 1
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(2) 1438 0
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(1) 1674 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 (รอบ 5 เดือน) 2283 7
โครงการพัฒนางานปี 2554 ประเภทนวัตกรรม 2165 0
โครงการพัฒนางานปี 2554 ประเภททั่วไป 2217 1
ผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม การใช้งาน Share PSU รูปแบบใหม่ 1575 2
สรุปผลการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 51-53 คณะทรัพย์ฯ 1813 1
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 1493 0
สัมภาษณ์พี่พรทิพย์ สุวรรณคีรี ..องครักษ์พิทักษ์คณะทรัพย์ฯ 2561 7
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 12 เดือน 3301 8
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 9 เดือน 1676 0
บรรยากาศมหกรรม Share เรื่อง การใช้งาน http://share.psu.ac.th รูปแบบใหม่ 2361 6
มหกรรม Share เรื่อง การใช้งาน http://share.ac.th รูปแบบใหม่ 2183 8
การดำเนินการสกัดความรู้ของบุคลากร คณะทรัพย์ฯ (2) 1829 2
การดำเนินการสกัดความรู้ของบุคลากร คณะทรัพย์ฯ 1556 1
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (9) 1263 0
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (8) 1423 0
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (7) 1463 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 6 เดือน 1391 3
ผลการดำเนินงานการใช้ share ปีการศึกษา 53 รอบ 6 เดือน 1377 1
กิจกรรม“รวมพลคนเขียนบล็อก” ของชาวทรัพย์ (ตอน 2) 1711 3
คำถามในการสัมภาษณ์ข้อมูล KM คณะทรัพย์ฯ 1761 2
สัมภาษณ์ข้อมูลกิจกรรม 5ส และกิจกรรม KM คณะทรัพย์ฯ 1655 1
ผลการดำเนินงานการใช้ share ปีการศึกษา 53 รอบ 4 เดือน 1465 6
ประเมินก่อนและหลังการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรม share (2) 1473 1