นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2560 1717 0
การดำเนินการของคณะทำงานจัดการความรู้กลุ่มย่อย ปีการศึกษา 2559 2122 0
การกำหนดองค์ความรู้ในการจัดการความรู้(KM) คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1459 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558(3) 1676 0
การเคลื่อนไหวโดยอิสระ 1318 0
การทำให้ติดตัว"การบันทึก" 1461 0
ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร(2) 1328 0
Team Share มิ.ย.-ส.ค.59(เพิ่มเติม) 1613 3
ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร(1) 1200 0
Team Share มิ.ย.-ส.ค.59 1458 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558(2) 1472 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558 1450 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน (ช่วงเดือนตุลาคม 58 - มีนาคม 59) 1517 1
แผนการดำเนินงานกิจกรรม KM คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2558 1539 0
Team Share ธ.ค.58-ก.พ.59 1489 2
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน NR. 1405 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน (ช่วงเดือนเมษายน - กันยายน 2558) 1380 1
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2557 (ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2558) #2 1348 2
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น ปี 2557 1306 0
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณฯ ปีงบประมาณ 2558 1135 0
การจัดการความรู้ผู้เกษียณฯ งบประมาณ2558 และบุคลากรดีเด่น อาจารย์ตัวอย่าง 2557 1076 0
Team Work Happy Share PSU(2) 1124 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2557 (ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2558) 1522 5
Team Work Happy Share PSU(1) [C] 1505 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน มกราคม - ธันวาคม 2558 [C] 1711 1
การบริหารจัดการและการสืบค้นข้อมูลงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ผ่านเว็บไซต์"งานนโยบายและแผน" ปีงบประมาณ 2558 1436 0
งานเกษียณอายุราชการ ปี 2557 : การแสดง 3047 3
แผนการจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2557 1447 0
นิทรรศการในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22 2007 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 (ช่วงเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2557) 1785 1
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น ปี 2556 1455 0
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณฯ ปีงบประมาณ 2557 1589 1
การจัดการความรู้ผู้เกษียณฯ งบประมาณ2557 และบุคลากรดีเด่น 2556 1437 0
หัวใจความสำเร็จในองค์กร 1469 1
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(3) 1514 1
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(2) 1840 3
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(1) 8313 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 1679 3
ติดตามผลการดำเนินงานการใช้ Share PSU รอบ 7 เดือน 1280 1
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 1174 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 รอบ 4 เดือน 1649 1
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2556 รอบ 4 เดือน 1371 2
มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาบริการในการทำงาน 2287 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 12 เดือน 1610 1
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2555 (รอบ 12 เดือน) 1481 3
มหกรรม Share: การจัดระบบคำสำคัญ หมวดหมู่บันทึก บนระบบ Share PSU 1491 1
มหกรรม Share: เรื่อง ปรับแต่งแปลงไฟล์ภาพให้ได้ดั่งใจ (ระดับพื้นฐาน) 1 1509 0
พื้นที่แห่งความสุข "สงกรานต์ 2556" 1612 3
การจัดการความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2556 และบุคลากรดีเด่น ปี2555 1853 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน (2) 1861 3
Blogger of the Month (Feb 2556) 2389 13
การใช้ Share PSU ของคณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน 1596 6
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน 1723 0
กลุ่ม 3 วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ 1804 4
มหกรรม Share: การเขียน Share PSU ภาควิชาธรณีศาสตร์(2) 1597 1
มหกรรม Share: การเขียน Share PSU ภาควิชาธรณีศาสตร์(1) 1569 4
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2555 1764 0
รางวัลแด่คนช่างเขียนชาวทรัพยฯ ปีการศึกษา 2554 1730 8
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 7 เดือน 1962 3
แนวคิดพิชิตนวัตกรรม 1636 2
หมวดหมู่บันทึกบนระบบ Share PSU 1394 2
ต้อนรับสมาชิกใหม่ FNR Share 1513 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 4 เดือน 1563 0
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2555 รอบ 4 เดือน 1609 0
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา53-54 1682 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 (ก.พ.-มี.ค.55) 1998 3
ติดตามข้อมูลรางวัลแด่คนช่างเขียน 1955 0
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน 2272 2
บรรยากาศการมอบรางวัลและร่วมเสวนา Share PSU 2126 2
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ. วข.สุราษฎร์ (3) 2044 2
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ. วข.สุราษฎร์ (2) 2428 4
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ.วข.สุราษฎร์ 2290 4
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 2 1972 2
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานการใช้ Share PSU 2277 2
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(3) 2549 1
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(2) 1907 0
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(1) 2213 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 (รอบ 5 เดือน) 2985 7
โครงการพัฒนางานปี 2554 ประเภทนวัตกรรม 2770 0
โครงการพัฒนางานปี 2554 ประเภททั่วไป 2774 1
ผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม การใช้งาน Share PSU รูปแบบใหม่ 2009 2
สรุปผลการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 51-53 คณะทรัพย์ฯ 2341 1
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 2010 0
สัมภาษณ์พี่พรทิพย์ สุวรรณคีรี ..องครักษ์พิทักษ์คณะทรัพย์ฯ 3201 7
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 12 เดือน 4210 8
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 9 เดือน 2344 0
บรรยากาศมหกรรม Share เรื่อง การใช้งาน http://share.psu.ac.th รูปแบบใหม่ 2994 6
มหกรรม Share เรื่อง การใช้งาน http://share.ac.th รูปแบบใหม่ 2898 8
การดำเนินการสกัดความรู้ของบุคลากร คณะทรัพย์ฯ (2) 2392 2
การดำเนินการสกัดความรู้ของบุคลากร คณะทรัพย์ฯ 1962 1
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (9) 1635 0
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (8) 1806 0
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (7) 1872 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 6 เดือน 1917 3
ผลการดำเนินงานการใช้ share ปีการศึกษา 53 รอบ 6 เดือน 1849 1
กิจกรรม“รวมพลคนเขียนบล็อก” ของชาวทรัพย์ (ตอน 2) 2259 3
คำถามในการสัมภาษณ์ข้อมูล KM คณะทรัพย์ฯ 2393 2
สัมภาษณ์ข้อมูลกิจกรรม 5ส และกิจกรรม KM คณะทรัพย์ฯ 2184 1
ผลการดำเนินงานการใช้ share ปีการศึกษา 53 รอบ 4 เดือน 1823 6
ประเมินก่อนและหลังการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรม share (2) 1892 1