นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2560 1370 0
การดำเนินการของคณะทำงานจัดการความรู้กลุ่มย่อย ปีการศึกษา 2559 1434 0
การกำหนดองค์ความรู้ในการจัดการความรู้(KM) คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1118 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558(3) 1365 0
การเคลื่อนไหวโดยอิสระ 1042 0
การทำให้ติดตัว"การบันทึก" 1155 0
ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร(2) 1034 0
Team Share มิ.ย.-ส.ค.59(เพิ่มเติม) 1250 3
ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร(1) 911 0
Team Share มิ.ย.-ส.ค.59 1165 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558(2) 1195 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558 1164 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน (ช่วงเดือนตุลาคม 58 - มีนาคม 59) 1210 1
แผนการดำเนินงานกิจกรรม KM คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2558 1273 0
Team Share ธ.ค.58-ก.พ.59 1177 2
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน NR. 1071 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน (ช่วงเดือนเมษายน - กันยายน 2558) 1115 1
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2557 (ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2558) #2 1082 2
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น ปี 2557 1005 0
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณฯ ปีงบประมาณ 2558 868 0
การจัดการความรู้ผู้เกษียณฯ งบประมาณ2558 และบุคลากรดีเด่น อาจารย์ตัวอย่าง 2557 811 0
Team Work Happy Share PSU(2) 842 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2557 (ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2558) 1188 5
Team Work Happy Share PSU(1) [C] 1215 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน มกราคม - ธันวาคม 2558 [C] 1357 1
การบริหารจัดการและการสืบค้นข้อมูลงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ผ่านเว็บไซต์"งานนโยบายและแผน" ปีงบประมาณ 2558 1172 0
งานเกษียณอายุราชการ ปี 2557 : การแสดง 2660 3
แผนการจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2557 1178 0
นิทรรศการในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22 1673 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 (ช่วงเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2557) 1433 1
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น ปี 2556 1201 0
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณฯ ปีงบประมาณ 2557 1305 1
การจัดการความรู้ผู้เกษียณฯ งบประมาณ2557 และบุคลากรดีเด่น 2556 1165 0
หัวใจความสำเร็จในองค์กร 1145 1
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(3) 1193 1
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(2) 1433 3
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(1) 8029 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 1401 3
ติดตามผลการดำเนินงานการใช้ Share PSU รอบ 7 เดือน 1033 1
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 930 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 รอบ 4 เดือน 1362 1
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2556 รอบ 4 เดือน 1136 2
มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาบริการในการทำงาน 1985 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 12 เดือน 1310 1
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2555 (รอบ 12 เดือน) 1205 3
มหกรรม Share: การจัดระบบคำสำคัญ หมวดหมู่บันทึก บนระบบ Share PSU 1232 1
มหกรรม Share: เรื่อง ปรับแต่งแปลงไฟล์ภาพให้ได้ดั่งใจ (ระดับพื้นฐาน) 1 1239 0
พื้นที่แห่งความสุข "สงกรานต์ 2556" 1419 3
การจัดการความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2556 และบุคลากรดีเด่น ปี2555 1513 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน (2) 1624 3
Blogger of the Month (Feb 2556) 2028 13
การใช้ Share PSU ของคณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน 1372 6
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน 1415 0
กลุ่ม 3 วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ 1474 4
มหกรรม Share: การเขียน Share PSU ภาควิชาธรณีศาสตร์(2) 1340 1
มหกรรม Share: การเขียน Share PSU ภาควิชาธรณีศาสตร์(1) 1289 4
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2555 1491 0
รางวัลแด่คนช่างเขียนชาวทรัพยฯ ปีการศึกษา 2554 1508 8
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 7 เดือน 1695 3
แนวคิดพิชิตนวัตกรรม 1331 2
หมวดหมู่บันทึกบนระบบ Share PSU 1170 2
ต้อนรับสมาชิกใหม่ FNR Share 1307 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 4 เดือน 1344 0
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2555 รอบ 4 เดือน 1380 0
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา53-54 1327 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 (ก.พ.-มี.ค.55) 1709 3
ติดตามข้อมูลรางวัลแด่คนช่างเขียน 1678 0
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน 2022 2
บรรยากาศการมอบรางวัลและร่วมเสวนา Share PSU 1815 2
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ. วข.สุราษฎร์ (3) 1818 2
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ. วข.สุราษฎร์ (2) 2156 4
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ.วข.สุราษฎร์ 1988 4
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 2 1715 2
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานการใช้ Share PSU 2013 2
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(3) 2248 1
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(2) 1658 0
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(1) 1956 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 (รอบ 5 เดือน) 2638 7
โครงการพัฒนางานปี 2554 ประเภทนวัตกรรม 2441 0
โครงการพัฒนางานปี 2554 ประเภททั่วไป 2457 1
ผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม การใช้งาน Share PSU รูปแบบใหม่ 1768 2
สรุปผลการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 51-53 คณะทรัพย์ฯ 2096 1
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 1765 0
สัมภาษณ์พี่พรทิพย์ สุวรรณคีรี ..องครักษ์พิทักษ์คณะทรัพย์ฯ 2886 7
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 12 เดือน 3827 8
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 9 เดือน 2032 0
บรรยากาศมหกรรม Share เรื่อง การใช้งาน http://share.psu.ac.th รูปแบบใหม่ 2680 6
มหกรรม Share เรื่อง การใช้งาน http://share.ac.th รูปแบบใหม่ 2476 8
การดำเนินการสกัดความรู้ของบุคลากร คณะทรัพย์ฯ (2) 2079 2
การดำเนินการสกัดความรู้ของบุคลากร คณะทรัพย์ฯ 1713 1
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (9) 1394 0
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (8) 1581 0
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (7) 1667 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 6 เดือน 1635 3
ผลการดำเนินงานการใช้ share ปีการศึกษา 53 รอบ 6 เดือน 1601 1
กิจกรรม“รวมพลคนเขียนบล็อก” ของชาวทรัพย์ (ตอน 2) 1975 3
คำถามในการสัมภาษณ์ข้อมูล KM คณะทรัพย์ฯ 1960 2
สัมภาษณ์ข้อมูลกิจกรรม 5ส และกิจกรรม KM คณะทรัพย์ฯ 1897 1
ผลการดำเนินงานการใช้ share ปีการศึกษา 53 รอบ 4 เดือน 1635 6
ประเมินก่อนและหลังการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรม share (2) 1641 1