นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2560 1290 0
การดำเนินการของคณะทำงานจัดการความรู้กลุ่มย่อย ปีการศึกษา 2559 1297 0
การกำหนดองค์ความรู้ในการจัดการความรู้(KM) คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1049 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558(3) 1272 0
การเคลื่อนไหวโดยอิสระ 976 0
การทำให้ติดตัว"การบันทึก" 1080 0
ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร(2) 965 0
Team Share มิ.ย.-ส.ค.59(เพิ่มเติม) 1175 3
ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร(1) 844 0
Team Share มิ.ย.-ส.ค.59 1100 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558(2) 1144 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558 1100 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน (ช่วงเดือนตุลาคม 58 - มีนาคม 59) 1130 1
แผนการดำเนินงานกิจกรรม KM คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2558 1212 0
Team Share ธ.ค.58-ก.พ.59 1109 2
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน NR. 1001 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน (ช่วงเดือนเมษายน - กันยายน 2558) 1057 1
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2557 (ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2558) #2 1031 2
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น ปี 2557 946 0
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณฯ ปีงบประมาณ 2558 833 0
การจัดการความรู้ผู้เกษียณฯ งบประมาณ2558 และบุคลากรดีเด่น อาจารย์ตัวอย่าง 2557 772 0
Team Work Happy Share PSU(2) 794 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2557 (ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2558) 1136 5
Team Work Happy Share PSU(1) [C] 1154 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน มกราคม - ธันวาคม 2558 [C] 1297 1
การบริหารจัดการและการสืบค้นข้อมูลงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ผ่านเว็บไซต์"งานนโยบายและแผน" ปีงบประมาณ 2558 1098 0
งานเกษียณอายุราชการ ปี 2557 : การแสดง 2553 3
แผนการจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2557 1108 0
นิทรรศการในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22 1609 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 (ช่วงเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2557) 1359 1
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น ปี 2556 1128 0
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณฯ ปีงบประมาณ 2557 1248 1
การจัดการความรู้ผู้เกษียณฯ งบประมาณ2557 และบุคลากรดีเด่น 2556 1107 0
หัวใจความสำเร็จในองค์กร 1074 1
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(3) 1110 1
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(2) 1353 3
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(1) 7949 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 1329 3
ติดตามผลการดำเนินงานการใช้ Share PSU รอบ 7 เดือน 973 1
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 878 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 รอบ 4 เดือน 1296 1
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2556 รอบ 4 เดือน 1076 2
มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาบริการในการทำงาน 1897 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 12 เดือน 1255 1
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2555 (รอบ 12 เดือน) 1157 3
มหกรรม Share: การจัดระบบคำสำคัญ หมวดหมู่บันทึก บนระบบ Share PSU 1184 1
มหกรรม Share: เรื่อง ปรับแต่งแปลงไฟล์ภาพให้ได้ดั่งใจ (ระดับพื้นฐาน) 1 1193 0
พื้นที่แห่งความสุข "สงกรานต์ 2556" 1378 3
การจัดการความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2556 และบุคลากรดีเด่น ปี2555 1448 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน (2) 1572 3
Blogger of the Month (Feb 2556) 1954 13
การใช้ Share PSU ของคณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน 1318 6
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน 1345 0
กลุ่ม 3 วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ 1398 4
มหกรรม Share: การเขียน Share PSU ภาควิชาธรณีศาสตร์(2) 1279 1
มหกรรม Share: การเขียน Share PSU ภาควิชาธรณีศาสตร์(1) 1227 4
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2555 1422 0
รางวัลแด่คนช่างเขียนชาวทรัพยฯ ปีการศึกษา 2554 1421 8
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 7 เดือน 1634 3
แนวคิดพิชิตนวัตกรรม 1262 2
หมวดหมู่บันทึกบนระบบ Share PSU 1140 2
ต้อนรับสมาชิกใหม่ FNR Share 1258 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 4 เดือน 1290 0
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2555 รอบ 4 เดือน 1311 0
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา53-54 1264 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 (ก.พ.-มี.ค.55) 1648 3
ติดตามข้อมูลรางวัลแด่คนช่างเขียน 1620 0
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน 1967 2
บรรยากาศการมอบรางวัลและร่วมเสวนา Share PSU 1763 2
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ. วข.สุราษฎร์ (3) 1763 2
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ. วข.สุราษฎร์ (2) 2072 4
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ.วข.สุราษฎร์ 1926 4
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 2 1646 2
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานการใช้ Share PSU 1954 2
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(3) 2166 1
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(2) 1600 0
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(1) 1887 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 (รอบ 5 เดือน) 2558 7
โครงการพัฒนางานปี 2554 ประเภทนวัตกรรม 2363 0
โครงการพัฒนางานปี 2554 ประเภททั่วไป 2374 1
ผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม การใช้งาน Share PSU รูปแบบใหม่ 1706 2
สรุปผลการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 51-53 คณะทรัพย์ฯ 2031 1
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 1699 0
สัมภาษณ์พี่พรทิพย์ สุวรรณคีรี ..องครักษ์พิทักษ์คณะทรัพย์ฯ 2823 7
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 12 เดือน 3725 8
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 9 เดือน 1949 0
บรรยากาศมหกรรม Share เรื่อง การใช้งาน http://share.psu.ac.th รูปแบบใหม่ 2613 6
มหกรรม Share เรื่อง การใช้งาน http://share.ac.th รูปแบบใหม่ 2415 8
การดำเนินการสกัดความรู้ของบุคลากร คณะทรัพย์ฯ (2) 2023 2
การดำเนินการสกัดความรู้ของบุคลากร คณะทรัพย์ฯ 1677 1
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (9) 1365 0
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (8) 1524 0
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (7) 1619 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 6 เดือน 1572 3
ผลการดำเนินงานการใช้ share ปีการศึกษา 53 รอบ 6 เดือน 1533 1
กิจกรรม“รวมพลคนเขียนบล็อก” ของชาวทรัพย์ (ตอน 2) 1904 3
คำถามในการสัมภาษณ์ข้อมูล KM คณะทรัพย์ฯ 1905 2
สัมภาษณ์ข้อมูลกิจกรรม 5ส และกิจกรรม KM คณะทรัพย์ฯ 1841 1
ผลการดำเนินงานการใช้ share ปีการศึกษา 53 รอบ 4 เดือน 1589 6
ประเมินก่อนและหลังการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรม share (2) 1609 1