นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 1 : 100 post

Post Title Page Visits comment
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2560 1022 0
การดำเนินการของคณะทำงานจัดการความรู้กลุ่มย่อย ปีการศึกษา 2559 938 0
การกำหนดองค์ความรู้ในการจัดการความรู้(KM) คณะทรัพยากรธรรมชาติ 833 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558(3) 1034 0
การเคลื่อนไหวโดยอิสระ 794 0
การทำให้ติดตัว"การบันทึก" 879 0
ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร(2) 792 0
Team Share มิ.ย.-ส.ค.59(เพิ่มเติม) 938 3
ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร(1) 676 0
Team Share มิ.ย.-ส.ค.59 917 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558(2) 996 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558 955 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน (ช่วงเดือนตุลาคม 58 - มีนาคม 59) 927 1
แผนการดำเนินงานกิจกรรม KM คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2558 1038 0
Team Share ธ.ค.58-ก.พ.59 902 2
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน NR. 804 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน (ช่วงเดือนเมษายน - กันยายน 2558) 884 1
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2557 (ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2558) #2 892 2
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น ปี 2557 824 0
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณฯ ปีงบประมาณ 2558 721 0
การจัดการความรู้ผู้เกษียณฯ งบประมาณ2558 และบุคลากรดีเด่น อาจารย์ตัวอย่าง 2557 673 0
Team Work Happy Share PSU(2) 694 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2557 (ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2558) 1002 5
Team Work Happy Share PSU(1) [C] 1032 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน มกราคม - ธันวาคม 2558 [C] 1147 1
การบริหารจัดการและการสืบค้นข้อมูลงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ผ่านเว็บไซต์"งานนโยบายและแผน" ปีงบประมาณ 2558 927 0
งานเกษียณอายุราชการ ปี 2557 : การแสดง 2335 3
แผนการจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2557 959 0
นิทรรศการในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22 1405 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 (ช่วงเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2557) 1190 1
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น ปี 2556 981 0
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณฯ ปีงบประมาณ 2557 1077 1
การจัดการความรู้ผู้เกษียณฯ งบประมาณ2557 และบุคลากรดีเด่น 2556 957 0
หัวใจความสำเร็จในองค์กร 918 1
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(3) 989 1
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(2) 1211 3
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(1) 7817 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 1183 3
ติดตามผลการดำเนินงานการใช้ Share PSU รอบ 7 เดือน 853 1
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 744 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 รอบ 4 เดือน 1146 1
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2556 รอบ 4 เดือน 931 2
มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาบริการในการทำงาน 1688 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 12 เดือน 1114 1
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2555 (รอบ 12 เดือน) 1030 3
มหกรรม Share: การจัดระบบคำสำคัญ หมวดหมู่บันทึก บนระบบ Share PSU 1052 1
มหกรรม Share: เรื่อง ปรับแต่งแปลงไฟล์ภาพให้ได้ดั่งใจ (ระดับพื้นฐาน) 1 1082 0
พื้นที่แห่งความสุข "สงกรานต์ 2556" 1269 3
การจัดการความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2556 และบุคลากรดีเด่น ปี2555 1278 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน (2) 1424 3
Blogger of the Month (Feb 2556) 1700 13
การใช้ Share PSU ของคณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน 1161 6
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน 1186 0
กลุ่ม 3 วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ 1217 4
มหกรรม Share: การเขียน Share PSU ภาควิชาธรณีศาสตร์(2) 1171 1
มหกรรม Share: การเขียน Share PSU ภาควิชาธรณีศาสตร์(1) 1084 4
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2555 1272 0
รางวัลแด่คนช่างเขียนชาวทรัพยฯ ปีการศึกษา 2554 1271 8
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 7 เดือน 1456 3
แนวคิดพิชิตนวัตกรรม 1116 2
หมวดหมู่บันทึกบนระบบ Share PSU 1033 2
ต้อนรับสมาชิกใหม่ FNR Share 1142 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 4 เดือน 1158 0
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2555 รอบ 4 เดือน 1199 0
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา53-54 1132 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 (ก.พ.-มี.ค.55) 1471 3
ติดตามข้อมูลรางวัลแด่คนช่างเขียน 1462 0
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน 1808 2
บรรยากาศการมอบรางวัลและร่วมเสวนา Share PSU 1629 2
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ. วข.สุราษฎร์ (3) 1605 2
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ. วข.สุราษฎร์ (2) 1878 4
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ.วข.สุราษฎร์ 1769 4
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 2 1511 2
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานการใช้ Share PSU 1808 2
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(3) 1948 1
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(2) 1458 0
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(1) 1693 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 (รอบ 5 เดือน) 2307 7
โครงการพัฒนางานปี 2554 ประเภทนวัตกรรม 2195 0
โครงการพัฒนางานปี 2554 ประเภททั่วไป 2235 1
ผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม การใช้งาน Share PSU รูปแบบใหม่ 1587 2
สรุปผลการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 51-53 คณะทรัพย์ฯ 1836 1
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 1526 0
สัมภาษณ์พี่พรทิพย์ สุวรรณคีรี ..องครักษ์พิทักษ์คณะทรัพย์ฯ 2595 7
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 12 เดือน 3385 8
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 9 เดือน 1714 0
บรรยากาศมหกรรม Share เรื่อง การใช้งาน http://share.psu.ac.th รูปแบบใหม่ 2416 6
มหกรรม Share เรื่อง การใช้งาน http://share.ac.th รูปแบบใหม่ 2217 8
การดำเนินการสกัดความรู้ของบุคลากร คณะทรัพย์ฯ (2) 1853 2
การดำเนินการสกัดความรู้ของบุคลากร คณะทรัพย์ฯ 1572 1
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (9) 1275 0
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (8) 1437 0
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (7) 1495 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 6 เดือน 1417 3
ผลการดำเนินงานการใช้ share ปีการศึกษา 53 รอบ 6 เดือน 1392 1
กิจกรรม“รวมพลคนเขียนบล็อก” ของชาวทรัพย์ (ตอน 2) 1735 3
คำถามในการสัมภาษณ์ข้อมูล KM คณะทรัพย์ฯ 1785 2
สัมภาษณ์ข้อมูลกิจกรรม 5ส และกิจกรรม KM คณะทรัพย์ฯ 1682 1
ผลการดำเนินงานการใช้ share ปีการศึกษา 53 รอบ 4 เดือน 1483 6
ประเมินก่อนและหลังการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรม share (2) 1514 1