นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 1 : 100 post

Post Title Page Visits comment
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2560 1255 0
การดำเนินการของคณะทำงานจัดการความรู้กลุ่มย่อย ปีการศึกษา 2559 1231 0
การกำหนดองค์ความรู้ในการจัดการความรู้(KM) คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1020 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558(3) 1228 0
การเคลื่อนไหวโดยอิสระ 939 0
การทำให้ติดตัว"การบันทึก" 1041 0
ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร(2) 940 0
Team Share มิ.ย.-ส.ค.59(เพิ่มเติม) 1140 3
ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร(1) 807 0
Team Share มิ.ย.-ส.ค.59 1067 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558(2) 1120 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558 1072 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน (ช่วงเดือนตุลาคม 58 - มีนาคม 59) 1103 1
แผนการดำเนินงานกิจกรรม KM คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2558 1182 0
Team Share ธ.ค.58-ก.พ.59 1084 2
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน NR. 964 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน (ช่วงเดือนเมษายน - กันยายน 2558) 1041 1
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2557 (ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2558) #2 1017 2
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น ปี 2557 924 0
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณฯ ปีงบประมาณ 2558 809 0
การจัดการความรู้ผู้เกษียณฯ งบประมาณ2558 และบุคลากรดีเด่น อาจารย์ตัวอย่าง 2557 751 0
Team Work Happy Share PSU(2) 773 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2557 (ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2558) 1106 5
Team Work Happy Share PSU(1) [C] 1132 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน มกราคม - ธันวาคม 2558 [C] 1266 1
การบริหารจัดการและการสืบค้นข้อมูลงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ผ่านเว็บไซต์"งานนโยบายและแผน" ปีงบประมาณ 2558 1071 0
งานเกษียณอายุราชการ ปี 2557 : การแสดง 2521 3
แผนการจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2557 1079 0
นิทรรศการในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22 1578 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 (ช่วงเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2557) 1321 1
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น ปี 2556 1095 0
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณฯ ปีงบประมาณ 2557 1215 1
การจัดการความรู้ผู้เกษียณฯ งบประมาณ2557 และบุคลากรดีเด่น 2556 1077 0
หัวใจความสำเร็จในองค์กร 1047 1
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(3) 1082 1
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(2) 1334 3
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(1) 7930 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 1300 3
ติดตามผลการดำเนินงานการใช้ Share PSU รอบ 7 เดือน 951 1
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 852 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 รอบ 4 เดือน 1267 1
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2556 รอบ 4 เดือน 1049 2
มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาบริการในการทำงาน 1862 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 12 เดือน 1229 1
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2555 (รอบ 12 เดือน) 1135 3
มหกรรม Share: การจัดระบบคำสำคัญ หมวดหมู่บันทึก บนระบบ Share PSU 1161 1
มหกรรม Share: เรื่อง ปรับแต่งแปลงไฟล์ภาพให้ได้ดั่งใจ (ระดับพื้นฐาน) 1 1173 0
พื้นที่แห่งความสุข "สงกรานต์ 2556" 1363 3
การจัดการความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2556 และบุคลากรดีเด่น ปี2555 1417 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน (2) 1546 3
Blogger of the Month (Feb 2556) 1913 13
การใช้ Share PSU ของคณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน 1282 6
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน 1306 0
กลุ่ม 3 วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ 1367 4
มหกรรม Share: การเขียน Share PSU ภาควิชาธรณีศาสตร์(2) 1259 1
มหกรรม Share: การเขียน Share PSU ภาควิชาธรณีศาสตร์(1) 1204 4
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2555 1394 0
รางวัลแด่คนช่างเขียนชาวทรัพยฯ ปีการศึกษา 2554 1392 8
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 7 เดือน 1609 3
แนวคิดพิชิตนวัตกรรม 1232 2
หมวดหมู่บันทึกบนระบบ Share PSU 1121 2
ต้อนรับสมาชิกใหม่ FNR Share 1240 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 4 เดือน 1268 0
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2555 รอบ 4 เดือน 1294 0
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา53-54 1237 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 (ก.พ.-มี.ค.55) 1622 3
ติดตามข้อมูลรางวัลแด่คนช่างเขียน 1589 0
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน 1938 2
บรรยากาศการมอบรางวัลและร่วมเสวนา Share PSU 1745 2
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ. วข.สุราษฎร์ (3) 1734 2
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ. วข.สุราษฎร์ (2) 2035 4
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ.วข.สุราษฎร์ 1894 4
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 2 1619 2
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานการใช้ Share PSU 1931 2
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(3) 2134 1
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(2) 1574 0
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(1) 1853 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 (รอบ 5 เดือน) 2527 7
โครงการพัฒนางานปี 2554 ประเภทนวัตกรรม 2331 0
โครงการพัฒนางานปี 2554 ประเภททั่วไป 2351 1
ผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม การใช้งาน Share PSU รูปแบบใหม่ 1682 2
สรุปผลการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 51-53 คณะทรัพย์ฯ 1991 1
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 1676 0
สัมภาษณ์พี่พรทิพย์ สุวรรณคีรี ..องครักษ์พิทักษ์คณะทรัพย์ฯ 2791 7
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 12 เดือน 3683 8
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 9 เดือน 1917 0
บรรยากาศมหกรรม Share เรื่อง การใช้งาน http://share.psu.ac.th รูปแบบใหม่ 2584 6
มหกรรม Share เรื่อง การใช้งาน http://share.ac.th รูปแบบใหม่ 2382 8
การดำเนินการสกัดความรู้ของบุคลากร คณะทรัพย์ฯ (2) 2002 2
การดำเนินการสกัดความรู้ของบุคลากร คณะทรัพย์ฯ 1667 1
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (9) 1354 0
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (8) 1509 0
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (7) 1595 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 6 เดือน 1546 3
ผลการดำเนินงานการใช้ share ปีการศึกษา 53 รอบ 6 เดือน 1507 1
กิจกรรม“รวมพลคนเขียนบล็อก” ของชาวทรัพย์ (ตอน 2) 1873 3
คำถามในการสัมภาษณ์ข้อมูล KM คณะทรัพย์ฯ 1883 2
สัมภาษณ์ข้อมูลกิจกรรม 5ส และกิจกรรม KM คณะทรัพย์ฯ 1813 1
ผลการดำเนินงานการใช้ share ปีการศึกษา 53 รอบ 4 เดือน 1574 6
ประเมินก่อนและหลังการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรม share (2) 1596 1