นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2560 902 0
การดำเนินการของคณะทำงานจัดการความรู้กลุ่มย่อย ปีการศึกษา 2559 789 0
การกำหนดองค์ความรู้ในการจัดการความรู้(KM) คณะทรัพยากรธรรมชาติ 735 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558(3) 946 0
การเคลื่อนไหวโดยอิสระ 745 0
การทำให้ติดตัว"การบันทึก" 797 0
ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร(2) 723 0
Team Share มิ.ย.-ส.ค.59(เพิ่มเติม) 836 3
ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร(1) 582 0
Team Share มิ.ย.-ส.ค.59 857 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558(2) 926 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558 912 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน (ช่วงเดือนตุลาคม 58 - มีนาคม 59) 836 1
แผนการดำเนินงานกิจกรรม KM คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2558 968 0
Team Share ธ.ค.58-ก.พ.59 823 2
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน NR. 753 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน (ช่วงเดือนเมษายน - กันยายน 2558) 836 1
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2557 (ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2558) #2 842 2
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น ปี 2557 764 0
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณฯ ปีงบประมาณ 2558 696 0
การจัดการความรู้ผู้เกษียณฯ งบประมาณ2558 และบุคลากรดีเด่น อาจารย์ตัวอย่าง 2557 628 0
Team Work Happy Share PSU(2) 641 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2557 (ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2558) 928 5
Team Work Happy Share PSU(1) [C] 980 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน มกราคม - ธันวาคม 2558 [C] 1101 1
การบริหารจัดการและการสืบค้นข้อมูลงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ผ่านเว็บไซต์"งานนโยบายและแผน" ปีงบประมาณ 2558 858 0
งานเกษียณอายุราชการ ปี 2557 : การแสดง 2227 3
แผนการจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2557 918 0
นิทรรศการในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22 1353 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 (ช่วงเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2557) 1133 1
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น ปี 2556 949 0
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณฯ ปีงบประมาณ 2557 1026 1
การจัดการความรู้ผู้เกษียณฯ งบประมาณ2557 และบุคลากรดีเด่น 2556 927 0
หัวใจความสำเร็จในองค์กร 859 1
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(3) 942 1
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(2) 1172 3
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(1) 7776 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 1108 3
ติดตามผลการดำเนินงานการใช้ Share PSU รอบ 7 เดือน 816 1
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 705 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 รอบ 4 เดือน 1102 1
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2556 รอบ 4 เดือน 886 2
มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาบริการในการทำงาน 1631 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 12 เดือน 1078 1
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2555 (รอบ 12 เดือน) 999 3
มหกรรม Share: การจัดระบบคำสำคัญ หมวดหมู่บันทึก บนระบบ Share PSU 1012 1
มหกรรม Share: เรื่อง ปรับแต่งแปลงไฟล์ภาพให้ได้ดั่งใจ (ระดับพื้นฐาน) 1 1053 0
พื้นที่แห่งความสุข "สงกรานต์ 2556" 1204 3
การจัดการความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2556 และบุคลากรดีเด่น ปี2555 1228 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน (2) 1365 3
Blogger of the Month (Feb 2556) 1634 13
การใช้ Share PSU ของคณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน 1127 6
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน 1133 0
กลุ่ม 3 วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ 1175 4
มหกรรม Share: การเขียน Share PSU ภาควิชาธรณีศาสตร์(2) 1129 1
มหกรรม Share: การเขียน Share PSU ภาควิชาธรณีศาสตร์(1) 1045 4
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2555 1228 0
รางวัลแด่คนช่างเขียนชาวทรัพยฯ ปีการศึกษา 2554 1222 8
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 7 เดือน 1405 3
แนวคิดพิชิตนวัตกรรม 1064 2
หมวดหมู่บันทึกบนระบบ Share PSU 998 2
ต้อนรับสมาชิกใหม่ FNR Share 1080 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 4 เดือน 1106 0
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2555 รอบ 4 เดือน 1139 0
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา53-54 1096 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 (ก.พ.-มี.ค.55) 1424 3
ติดตามข้อมูลรางวัลแด่คนช่างเขียน 1411 0
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน 1758 2
บรรยากาศการมอบรางวัลและร่วมเสวนา Share PSU 1560 2
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ. วข.สุราษฎร์ (3) 1552 2
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ. วข.สุราษฎร์ (2) 1812 4
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ.วข.สุราษฎร์ 1724 4
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 2 1462 2
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานการใช้ Share PSU 1762 2
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(3) 1892 1
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(2) 1413 0
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(1) 1649 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 (รอบ 5 เดือน) 2259 7
โครงการพัฒนางานปี 2554 ประเภทนวัตกรรม 2132 0
โครงการพัฒนางานปี 2554 ประเภททั่วไป 2205 1
ผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม การใช้งาน Share PSU รูปแบบใหม่ 1567 2
สรุปผลการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 51-53 คณะทรัพย์ฯ 1788 1
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 1472 0
สัมภาษณ์พี่พรทิพย์ สุวรรณคีรี ..องครักษ์พิทักษ์คณะทรัพย์ฯ 2511 7
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 12 เดือน 3197 8
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 9 เดือน 1644 0
บรรยากาศมหกรรม Share เรื่อง การใช้งาน http://share.psu.ac.th รูปแบบใหม่ 2294 6
มหกรรม Share เรื่อง การใช้งาน http://share.ac.th รูปแบบใหม่ 2148 8
การดำเนินการสกัดความรู้ของบุคลากร คณะทรัพย์ฯ (2) 1794 2
การดำเนินการสกัดความรู้ของบุคลากร คณะทรัพย์ฯ 1542 1
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (9) 1250 0
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (8) 1402 0
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (7) 1441 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 6 เดือน 1374 3
ผลการดำเนินงานการใช้ share ปีการศึกษา 53 รอบ 6 เดือน 1349 1
กิจกรรม“รวมพลคนเขียนบล็อก” ของชาวทรัพย์ (ตอน 2) 1687 3
คำถามในการสัมภาษณ์ข้อมูล KM คณะทรัพย์ฯ 1715 2
สัมภาษณ์ข้อมูลกิจกรรม 5ส และกิจกรรม KM คณะทรัพย์ฯ 1625 1
ผลการดำเนินงานการใช้ share ปีการศึกษา 53 รอบ 4 เดือน 1446 6
ประเมินก่อนและหลังการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรม share (2) 1451 1