นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2560 1053 0
การดำเนินการของคณะทำงานจัดการความรู้กลุ่มย่อย ปีการศึกษา 2559 989 0
การกำหนดองค์ความรู้ในการจัดการความรู้(KM) คณะทรัพยากรธรรมชาติ 873 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558(3) 1059 0
การเคลื่อนไหวโดยอิสระ 811 0
การทำให้ติดตัว"การบันทึก" 902 0
ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร(2) 812 0
Team Share มิ.ย.-ส.ค.59(เพิ่มเติม) 974 3
ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร(1) 693 0
Team Share มิ.ย.-ส.ค.59 938 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558(2) 1013 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558 969 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน (ช่วงเดือนตุลาคม 58 - มีนาคม 59) 948 1
แผนการดำเนินงานกิจกรรม KM คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2558 1056 0
Team Share ธ.ค.58-ก.พ.59 922 2
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน NR. 822 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน (ช่วงเดือนเมษายน - กันยายน 2558) 905 1
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2557 (ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2558) #2 903 2
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น ปี 2557 839 0
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณฯ ปีงบประมาณ 2558 731 0
การจัดการความรู้ผู้เกษียณฯ งบประมาณ2558 และบุคลากรดีเด่น อาจารย์ตัวอย่าง 2557 682 0
Team Work Happy Share PSU(2) 702 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2557 (ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2558) 1015 5
Team Work Happy Share PSU(1) [C] 1046 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน มกราคม - ธันวาคม 2558 [C] 1168 1
การบริหารจัดการและการสืบค้นข้อมูลงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ผ่านเว็บไซต์"งานนโยบายและแผน" ปีงบประมาณ 2558 948 0
งานเกษียณอายุราชการ ปี 2557 : การแสดง 2358 3
แผนการจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2557 976 0
นิทรรศการในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22 1437 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 (ช่วงเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2557) 1212 1
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น ปี 2556 1001 0
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณฯ ปีงบประมาณ 2557 1094 1
การจัดการความรู้ผู้เกษียณฯ งบประมาณ2557 และบุคลากรดีเด่น 2556 977 0
หัวใจความสำเร็จในองค์กร 930 1
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(3) 999 1
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(2) 1221 3
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(1) 7831 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 1200 3
ติดตามผลการดำเนินงานการใช้ Share PSU รอบ 7 เดือน 867 1
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 755 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 รอบ 4 เดือน 1163 1
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2556 รอบ 4 เดือน 944 2
มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาบริการในการทำงาน 1715 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 12 เดือน 1126 1
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2555 (รอบ 12 เดือน) 1042 3
มหกรรม Share: การจัดระบบคำสำคัญ หมวดหมู่บันทึก บนระบบ Share PSU 1069 1
มหกรรม Share: เรื่อง ปรับแต่งแปลงไฟล์ภาพให้ได้ดั่งใจ (ระดับพื้นฐาน) 1 1095 0
พื้นที่แห่งความสุข "สงกรานต์ 2556" 1287 3
การจัดการความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2556 และบุคลากรดีเด่น ปี2555 1295 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน (2) 1440 3
Blogger of the Month (Feb 2556) 1746 13
การใช้ Share PSU ของคณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน 1175 6
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน 1204 0
กลุ่ม 3 วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ 1232 4
มหกรรม Share: การเขียน Share PSU ภาควิชาธรณีศาสตร์(2) 1179 1
มหกรรม Share: การเขียน Share PSU ภาควิชาธรณีศาสตร์(1) 1097 4
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2555 1291 0
รางวัลแด่คนช่างเขียนชาวทรัพยฯ ปีการศึกษา 2554 1289 8
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 7 เดือน 1473 3
แนวคิดพิชิตนวัตกรรม 1134 2
หมวดหมู่บันทึกบนระบบ Share PSU 1046 2
ต้อนรับสมาชิกใหม่ FNR Share 1154 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 4 เดือน 1172 0
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2555 รอบ 4 เดือน 1212 0
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา53-54 1155 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 (ก.พ.-มี.ค.55) 1483 3
ติดตามข้อมูลรางวัลแด่คนช่างเขียน 1478 0
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน 1825 2
บรรยากาศการมอบรางวัลและร่วมเสวนา Share PSU 1642 2
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ. วข.สุราษฎร์ (3) 1621 2
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ. วข.สุราษฎร์ (2) 1899 4
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ.วข.สุราษฎร์ 1785 4
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 2 1522 2
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานการใช้ Share PSU 1827 2
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(3) 1963 1
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(2) 1469 0
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(1) 1715 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 (รอบ 5 เดือน) 2334 7
โครงการพัฒนางานปี 2554 ประเภทนวัตกรรม 2212 0
โครงการพัฒนางานปี 2554 ประเภททั่วไป 2247 1
ผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม การใช้งาน Share PSU รูปแบบใหม่ 1597 2
สรุปผลการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 51-53 คณะทรัพย์ฯ 1853 1
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 1544 0
สัมภาษณ์พี่พรทิพย์ สุวรรณคีรี ..องครักษ์พิทักษ์คณะทรัพย์ฯ 2620 7
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 12 เดือน 3419 8
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 9 เดือน 1742 0
บรรยากาศมหกรรม Share เรื่อง การใช้งาน http://share.psu.ac.th รูปแบบใหม่ 2442 6
มหกรรม Share เรื่อง การใช้งาน http://share.ac.th รูปแบบใหม่ 2243 8
การดำเนินการสกัดความรู้ของบุคลากร คณะทรัพย์ฯ (2) 1872 2
การดำเนินการสกัดความรู้ของบุคลากร คณะทรัพย์ฯ 1583 1
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (9) 1281 0
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (8) 1449 0
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (7) 1512 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 6 เดือน 1433 3
ผลการดำเนินงานการใช้ share ปีการศึกษา 53 รอบ 6 เดือน 1405 1
กิจกรรม“รวมพลคนเขียนบล็อก” ของชาวทรัพย์ (ตอน 2) 1761 3
คำถามในการสัมภาษณ์ข้อมูล KM คณะทรัพย์ฯ 1799 2
สัมภาษณ์ข้อมูลกิจกรรม 5ส และกิจกรรม KM คณะทรัพย์ฯ 1701 1
ผลการดำเนินงานการใช้ share ปีการศึกษา 53 รอบ 4 เดือน 1494 6
ประเมินก่อนและหลังการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรม share (2) 1526 1