นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(3) มอบรางวัลการเขียนบันทึกประจำเดือน มิถุนายน 2551

ในการจัดอบรม Share ครั้งที่ 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ วณิชาภิชาติ ประธานคณะทำงาน จัดการความรู้ ได้มอบรางวัลประจำเดือนมิถุนายน ให้แก่บุคลากรคณะฯ ที่เขียนบันทึก 5 เรื่อง/ เดือน ซึ่งมี 2 คนค่ะ คือ1. พี่มอนลี่ (นางมะลิ นิลสุวรรณ) งานนโยบายและแผนเขีย... more »
By เปตอง   created: 24 July 2008 08:10 Modified: 24 July 2008 08:25 [ Report Abuse ]

(7) บรรยากาศและผลการประเมินในการอบรม Share ครั้งที่ 3

ภาพบรรยากาศการอบรมเทคนิคการใช้ Share เมื่อวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2551 ณห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ ทธ. 159พี่บิวตี้ เป็นวิทยากรช่วงที่หนึ่ง อบรมผู้ที่ไม่เคยเขียนบันทึกพี่มอนลี่ เป็นวิทยากรช่วงที่สอง อบรมการตกแต่ง Blog ผลการประเมินในการเข้าร่วม... more »
By เปตอง   created: 23 July 2008 14:49 Modified: 13 June 2009 20:23 [ Report Abuse ]

(3) เหตุการณ์อบรมการใช้ share ครั้งที่ 3

วันอังคารที่ 22 ก.ค. 51 คณะทรัพยากรธรรมชาติได้จัดการอบรมการใช้ Share ครั้งที่ 3 ซึ่งในการอบรมครั้งที่ 2 เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดจากระบบ share ล่ม ทำให้ไม่สามารถอบรมได้ เป็นอุปสรรคที่ไม่สามารถควบคุมได้จริง ๆ ค่ะ และในวันนี้ได้แบ่งการอบรมเป็น 2 ช... more »
By เปตอง   created: 22 July 2008 09:38 Modified: 22 July 2008 09:58 [ Report Abuse ]

(2) อบรมการใช้ Share ครั้งที่ 3

คณะทำงาน KM ขอเชิญชวนชาวคณะทรัพยฯ ทุกท่าน เข้าร่วม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจัดอบรมเทคนิคการใช้ Share และการตกแต่ง Blog ในวันอังคารที่ 22 กรกฏาคม 2551 เวลา 09.00-12.00 น.ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ทธ.159ช่วงเวลาที่ 1 เวลา 09.00-10.00 น. อบรมผู้ท... more »
By เปตอง   created: 11 July 2008 08:30 Modified: 13 June 2009 20:23 [ Report Abuse ]

(4) มอบรางวัลการเขียนบันทึก

ในการจัดอบรม Share ซึ่งเป็นครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 มิ.ย. 51 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ทธ. 159 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ วณิชาภิชาติ ประธานคณะทำงาน จัดการความรู้ ได้มอบรางวัลให้แก่บุคลากรคณะฯ ที่เขียนบันทึก 5 เรื่อง/ เดือน ซึ่งมี 3 คนค่ะ คือ1. พี่เอ... more »
By เปตอง   created: 30 June 2008 16:55 Modified: 01 July 2008 08:23 [ Report Abuse ]

(3) การจัดอบรมการใช้ Share

คณะทรัพยากรธรรมชาติได้มีการอบรมการเรียนรู้ในการใช้งาน http://share.psu.ac.th ครั้งแรก เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2551 ณ ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ 159 โดยมี ดร.กลางเดือน โพชนา รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร มีจำนวนผู้... more »
By เปตอง   created: 30 June 2008 16:29 Modified: 13 June 2009 20:23 [ Report Abuse ]

(8) อบรมการใช้ Share

คณะทำงาน KM ขอเชิญชวนชาวคณะทรัพยฯ ทุกท่าน เข้าร่วม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจัดการอบรมเทคนิคการใช้ Share ในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2551 เวลา 11.00-13.00 น.ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ทธ.159 คณะทำงานจัดการความรู้ ขอเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจในการมาเรี... more »
By เปตอง   created: 16 June 2008 14:10 Modified: 13 June 2009 20:23 [ Report Abuse ]

(8) งานนัดพบ blogger ครั้งที่ 1

ท่านรองฯ วรวิทย์, พี่ม่อนลี่, พี่บิวตี้, พี่แมงปอ และเปตอง ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมงานนัดพบ blogger ครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 22 เม.ย.51 เป็นกิจกรรมที่สนุกมากค่ะ เก็บความประทับใจ และรู้สึกที่ดีให้กันด้วยความเป็นกันเองจริง ๆ ซึ่งเหล่ากูรู มี พี... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By เปตอง   created: 06 May 2008 12:57 Modified: 13 June 2009 20:23 [ Report Abuse ]

(2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2551 ณ ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ 159 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ วณิชาภิชาติ ประธานคณะทำงานจัดการความรู้ได้มอบรางวัลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเดือน กุมภาพันธ์ 2551ซึ่งผู้รับรางวัลคือ** เอสเค < คุณสมเกียรติ ทองรักษ์... more »
By เปตอง   created: 10 March 2008 17:11 Modified: 13 March 2008 09:29 [ Report Abuse ]

(9) อบรมการใช้ Share

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 51 ได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวคณะทรัพยฯ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลุ้นรางวัลกัน ก็มีผู้สนใจมาสอบถามถึงการจัดให้มีการอบรมการใช้ Share กันมากพร้อมทั้งรับทราบสารคณบดี กติกาการรับรางวัลการเล่นแชร์ในคณะทรัพยฯ ว่าต้องชักชวนคนมาเล่นเพิ่มด้วย ... more »
By เปตอง   created: 18 Febuary 2008 08:40 Modified: 18 Febuary 2008 08:40 [ Report Abuse ]