นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(13) Blogger of the Month (Feb 2556)

ในเวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 ณ ห้อง ทธ.260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติท่านรองธิการบดีมอบรางวัล Blogger of the Month ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ของมหาวิทยาลัย แก่คุณมะลิ นิลสุวรรณ (มอนลี่) ง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 21 มีนาคม 2556 17:07 แก้ไข: 19 กุมภาพันธ์ 2557 10:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(6) การใช้ Share PSU ของคณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน

ขอเชิญชวนบุคลากรชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมแบ่งปันเรื่องราว ทั้งในเรื่องงานวิจัย การบริการวิชาการ งานประจำ กฎ ระเบียบ วิธีการทำงาน การลดขั้นตอนการทำงาน การพัฒนางานร่วมกัน หรือกิจกรรมต่างของคณะฯ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะค่ะ และมีรายละเ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 08 มีนาคม 2556 08:25 แก้ไข: 11 มีนาคม 2556 15:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับ "รางวัลแด่คนช่างเขียน" ชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งท่านคณบดี (รศ.วัลลภ สันติประชา) จะเป็นผู้มอบรางวัลในเวทีการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น. นะค่ะ ซึ่งมีผู้ได้รับราง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 07 มีนาคม 2556 15:14 แก้ไข: 19 กุมภาพันธ์ 2557 10:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) กลุ่ม 3 วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์

ช่วงบ่ายวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน จ.สตูล ให้มีการแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม เพื่อวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ค่ะ ซึ่งกลุ่มที่ 3 ขอรายงานผลค่ะมีสมาชิก 6 คน คือ หัวหน้ากลุ่มอาจารย์ดอน (คณะมนุษยศาสตร์ วท.ปัตตานี), ภู(คณะอุตสาหกรรมเก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 04 มีนาคม 2556 09:50 แก้ไข: 04 มีนาคม 2556 13:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) มหกรรม Share: การเขียน Share PSU ภาควิชาธรณีศาสตร์(2)

จากช่วงแรกของมหกรรม Share: การเขียน Share PSU ภาควิชาธรณีศาสตร์(1) เป็นการนำเสนอของวิทยากรทั้ง 3 ท่านไปแล้ว ต่อด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรมกันค่ะ คุณศรีนรา แมเร๊าะ(พี่เด๊ะ) ภาควิชาธรณีศาสตร์มีจุดเด่น คือ ช่วยกันเป็นท... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 19 กุมภาพันธ์ 2556 14:58 แก้ไข: 19 กุมภาพันธ์ 2556 15:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) มหกรรม Share: การเขียน Share PSU ภาควิชาธรณีศาสตร์(1)

ช่วงเวลาเที่ยงของวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 กลุ่มงานบริการวิชาการ และคณะทำงานจัดการความรู้ ได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ “การเขียน Share.psu.ac.th ของภาควิชาธรณีศาสตร์” โดยมีวิทยากร 3 ท่าน คือ คุณสิขเรศ แสง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 19 กุมภาพันธ์ 2556 11:46 แก้ไข: 19 กุมภาพันธ์ 2556 15:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2555

มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 15 มกราคม 2556 14:44 แก้ไข: 16 มกราคม 2556 08:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(8) รางวัลแด่คนช่างเขียนชาวทรัพยฯ ปีการศึกษา 2554

จากเวทีการมอบรางวัลแด่คนช่างเขียน(รางวัลบันทึกแนะนำ) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมาค่ะ และการมอบรางวัลในปีการศึกษา 2554 มีดังนี้ - รางวัลบันทึก Share PSU อย่างต่อเนื่องในปีการศึกษา 2554 ผู้เขียนมีบันทึกทุกเดือนตั้งแต่เดือน มิ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 11 มกราคม 2556 15:10 แก้ไข: 19 กุมภาพันธ์ 2557 10:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 7 เดือน

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะค่ะ มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 26 ธันวาคม 2555 15:59 แก้ไข: 19 กุมภาพันธ์ 2557 10:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) แนวคิดพิชิตนวัตกรรม

วันนี้ได้มีโอกาสเข้าร่วมรับฟังโครงการ Innovations in Agriculture and Natural Resources ช่วงการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวคิดพิชิตนวัตกรรมด้านสุขภาพ ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ อาจารย์แพทย์ประจำ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสต... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2555 16:00 แก้ไข: 13 พฤศจิกายน 2555 16:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]