นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(2) หมวดหมู่บันทึกบนระบบ Share PSU

การบันทึกบนระบบ http://share.psu.ac.thของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2555 รอบ 4 เดือน (มิถุนายน - กันยายน 2555) มีจำนวนทั้งสิ้น 440 เรื่อง แบ่งตามหมวดหมู่บันทึกบนระบบ Share PSU จำนวน 12 ด้าน ดังนี้ หมวดหมู่เรื่องทั่วไปมีบันทึกมากที่สุด ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By เปตอง   created: 09 November 2012 10:15 Modified: 09 November 2012 10:17 [ Report Abuse ]

(2) ต้อนรับสมาชิกใหม่ FNR Share

วันนี้เป็นการอบรม Share PSU สำหรับบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติที่มีอายุการทำงานไม่ถึง 3 ปี และผู้สนใจค่ะ ทำให้มีสมาชิกที่ยังคิดถึงกันอยู่เสมอเข้าร่วมในครั้งนี้กันอย่างอบอุ่น และขอแนะนำสมาชิกใหม่ซึ่งได้ใช้ชื่อจริงบ้างนามแฝงบ้าง มีรายชื่อ ดั... more »
Sections: วิธีการใช้งาน Share
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By เปตอง   created: 06 November 2012 16:35 Modified: 06 November 2012 17:02 [ Report Abuse ]

(0) รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 4 เดือน

ผู้เขียนบันทึกหน้าใหม่ทุกท่านมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลตามเกณฑ์กลุ่มที่ 1 ได้ค่ะโดยจะนับบันทึกรวมทุก 3 เดือน ช่วงต่อไปก็เป็นเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2555 ร่วมแบ่งปันเรื่องราวเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะค่ะ more »
By เปตอง   created: 17 October 2012 11:01 Modified: 19 Febuary 2014 10:54 [ Report Abuse ]

(3) รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 (ก.พ.-มี.ค.55)

คณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการเขียนบันทึกผ่านระบบ Share PSU โดยเริ่มนับจำนวนบันทึกตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2555 มีผู้ได้รับรางวัลแด่คนช่างเขียนจำนวน 17 ท่าน โดยท่านประธานฯ (ผศ.วรวิ... more »
By เปตอง   created: 12 April 2012 17:09 Modified: 19 Febuary 2014 10:55 [ Report Abuse ]

(0) ติดตามข้อมูลรางวัลแด่คนช่างเขียน

รางวัลแด่คนช่างเขียน คณะทรัพยากรธรรมชาติ เกณฑ์การนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2555 สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้บันทึกยังมีโอกาสลุ้นนะค่ะ เพราะสามารถบันทึกได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง 31 มีนาคม 2555 ค่ะ ซึ่งขอรายงานสถานการณ์ติดตา... more »
By เปตอง   created: 16 March 2012 17:00 Modified: 19 Febuary 2014 10:56 [ Report Abuse ]

(2) เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน

ขอเชิญชวนบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนระบบ Share PSUซึ่งมีเกณฑ์การได้รับรางวัล ดังนี้ more »
By เปตอง   created: 10 Febuary 2012 17:28 Modified: 19 Febuary 2014 10:57 [ Report Abuse ]

(2) บรรยากาศการมอบรางวัลและร่วมเสวนา Share PSU

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับรางวัลเสื้อนกเงือกในฤดูกาลที่ 2 รายชื่อผู้ที่สามารถพิชิตรางวัลมี 10 ท่านดังนี้ 1. รศ.ดร.วัลลภ สันติประชา 2. นายสมเกียรติ ทองรักษ์ 3. นางปราณี จันทรัตน์ 4. นางมะลิ นิลสุวรรณ 5. นางสาววิไลลักษณ์ สิงขรัตน์ 6. นางสาวว... more »
Sections: วิธีการใช้งาน Share
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By เปตอง   created: 03 Febuary 2012 13:53 Modified: 03 Febuary 2012 13:55 [ Report Abuse ]

(2) ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ. วข.สุราษฎร์ (3)

จากตอนที่ 1 ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ. วข.สุราษฎร์ ตอนที่ 2 ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ. วข.สุราษฎร์(2) มาตอนที่ 3 ค่ะ ในช่วงบ่ายเป็นการอบรมการใช้ Share โดยมีพี่จิ๊บ และพี่มอนลี่ เป็นวิทยากร และท่านคณบดี พี่โป้ง เปตอง ช่วยทีมให้คำแนะนำ สอนวิธ... more »
By เปตอง   created: 25 January 2012 14:23 Modified: 25 January 2012 16:00 [ Report Abuse ]