นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(2) ผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม การใช้งาน Share PSU รูปแบบใหม่

สรุปผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมหกรรม Share เรื่อง การใช้งาน http://share.psu.ac.th รูปแบบใหม่วันที่ 3 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 259 (ชั้น 2) อาคาร 2 จำนวนผู้แจ้งชื่อเข้าร่วม 33คน จำนวนผู้เข้าร่วม 33ค... more »
Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By เปตอง   created: 19 August 2011 08:56 Modified: 19 August 2011 09:01 [ Report Abuse ]

(1) สรุปผลการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 51-53 คณะทรัพย์ฯ

more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By เปตอง   created: 12 August 2011 15:41 Modified: 15 August 2011 08:55 [ Report Abuse ]

(7) สัมภาษณ์พี่พรทิพย์ สุวรรณคีรี ..องครักษ์พิทักษ์คณะทรัพย์ฯ

แผนการสัมภาษณ์ต้องคลาดเคลื่อน จากวันเป็นเดือน จากเดือนเกือบครึ่งปี กว่าจะหาวัน เวลาที่องครักษ์ผู้นี้จะจัดเวลาให้เข้าสัมภาษณ์ได้ค่ะ และแล้วเวลาที่เหมาะสมพบกัน ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2554 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 140 โดยมีทีมสัมภาษณ์ ดังนี้ พ... more »
Sections: ประวัติศาสตร์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By เปตอง   created: 08 August 2011 17:49 Modified: 08 August 2011 18:05 [ Report Abuse ]

(8) รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 12 เดือน

จากบันทึกการมอบรางวัลแด่คนช่างเขียนในรอบ 9 เดือน ก็ขอต่อด้วยการมอบรางวัลเสื้อสามารถแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 12 เดือน คณะทำงาน KM ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่านค่ะ สำหรับการมอบรางวัลกระติกน้ำสามารถ แด่ผู้ที่มีบันท... more »
By เปตอง   created: 03 August 2011 18:20 Modified: 19 Febuary 2014 11:02 [ Report Abuse ]

(0) รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 9 เดือน

ท่านประธาน KM ได้มอบรางวัลเสื้อสามารถ ให้กับผู้ใช้งานบนระบบ Share PSUเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันค่ะ และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านค่ะ more »
By เปตอง   created: 03 August 2011 18:03 Modified: 19 Febuary 2014 11:03 [ Report Abuse ]

(6) บรรยากาศมหกรรม Share เรื่อง การใช้งาน http://share.psu.ac.th รูปแบบใหม่

ท่านประธานคณะทำงาน KM (ผศ.วรวิทย์ วณิชาภิชาติ) ได้กล่าวเปิดการอบรมกิจกรรมมหกรรมshare เรื่อง การใช้งาน http://share.psu.ac.th รูปแบบ ใหม่ เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 259 อาคาร 2 คณะทรัพยากร... more »
Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By เปตอง   created: 03 August 2011 17:41 Modified: 04 August 2011 10:01 [ Report Abuse ]

(8) มหกรรม Share เรื่อง การใช้งาน http://share.ac.th รูปแบบใหม่

คณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ กำหนดจัดกิจกรรมหกรรม Share เรื่อง การใช้งาน http://share.psu.ac.th รูปแบบ ใหม่ ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดย... more »
Sections: วิธีการใช้งาน Share
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By เปตอง   created: 13 July 2011 14:39 Modified: 12 August 2011 15:43 [ Report Abuse ]

(2) การดำเนินการสกัดความรู้ของบุคลากร คณะทรัพย์ฯ (2)

การจัดทีมผู้สัมภาษณ์การสกัดความรู้ของบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2554 บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2554 1. รองศาสตราจารย์รังสรรค์ อาภาคัพภะกุล ภาควิชาพืชศาสตร์หัวหน้าทีมผู้ประสานงาน(คุณอำนวย)ทีมผู้สัมภาษณ์ผู้บันทึก(คุณลิขิต)... more »
By เปตอง   created: 15 March 2011 16:10 Modified: 16 March 2011 08:59 [ Report Abuse ]

(1) การดำเนินการสกัดความรู้ของบุคลากร คณะทรัพย์ฯ

ตามมติที่ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 13(1/2554) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 ได้มีมติในการดำเนินการสกัดความรู้ผ่านระบบ http://share.psu.ac.th ของบุคลากรสายสนับสนุน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2553 จำนว... more »
By เปตอง   created: 15 March 2011 15:45 Modified: 15 March 2011 16:27 [ Report Abuse ]