นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) ประเมินก่อนและหลังการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรม share

จากบันทึก บรรยากาศการบริหารจัดการเงินรายได้คณะทรัพยฯ และคุณเยาวลักษณ์ ชัยพลเดช (น้องMarky)ซึ่งได้สรุปเนื้อหาในการบรรยายไว้อย่างละเอียดค่ะ ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูได้ที่บันทึกการบริหารจัดการเงินรายได้คณะทรัพยากรธรรมชาติ การสรุปผลการประเมินก่อนและหลัง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เปตอง   สร้าง: 29 กันยายน 2553 14:07 แก้ไข: 29 กันยายน 2553 14:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) บรรยากาศการบริหารจัดการเงินรายได้คณะทรัพยฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ วณิชาภิชาติ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประธานคณะทำงานจัดการความรู้ ได้กล่าวเปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ค่ะ โดยคุณมะลิ นิลสุวรรณ (พี่มอนลี่) งานนโยบายและแผน นำเสนอเรื่อง การบริหารจัดการเงินรายได้คณะทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อวั... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เปตอง   สร้าง: 23 กันยายน 2553 16:30 แก้ไข: 29 กันยายน 2553 14:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การบริหารจัดการเงินรายได้คณะทรัพยากรธรรมชาติ

คณะฯ ได้กำหนดแผนการดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ให้มีการจัดมหกรรม share โดยภาควิชา/ หน่วยงาน และในครั้งนี้ งานนโยบายและแผน นำเสนอเรื่อง การบริหารจัดการเงินรายได้คณะทรัพยากรธรรมชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2553 เวลา 09.00 – 12.0... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เปตอง   สร้าง: 22 กันยายน 2553 17:36 แก้ไข: 22 กันยายน 2553 17:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) นักศึกษาคณะทรัพย์ฯ ได้รับรางวัลในโครงการมหกรรมบัณฑิตอุดมคติไทยภาคใต้

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553 เวลา 11.15 – 11.50 น. ตัวแทนคณะทำงาน KM ได้สัมภาษณ์อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและน้องๆ นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติที่ได้จัดทำโครงการเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2553 และรับเ... มีต่อ »
โดย เปตอง   สร้าง: 21 กันยายน 2553 08:11 แก้ไข: 28 กุมภาพันธ์ 2555 09:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) บทสัมภาษณ์ นางสมนึก ณ มณี ผู้เกษียณอายุราชการปี 53

การสัมภาษณ์นางสมนึก ณ มณี หรือ ป้านึก ของพวกเรา เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553 เวลา 13.30-14.45 น. ก็เป็นกันเองมากค่ะ มีการถ่ายวีดีโอโดยพี่เด๊ะ ซึ่งก็ได้บอกป้านึกว่าไม่ต้องเขินกล้องค่ะ ให้คิดว่าเราเป็น ดารานำฝ่ายหญิง เฮกันใหญ่ ในทีมสัมภาษณ์ก็กลัวว่า... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เปตอง   สร้าง: 16 กันยายน 2553 10:15 แก้ไข: 16 กันยายน 2553 10:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) การจัดการความรู้ของบุคลากรที่เกษียณฯ ปีงบประมาณ 2553

ตามที่ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ของคณะทรัพยากรธรรมชาติครั้งที่ 11 (2/2553) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553 ได้มีข้อสรุปในการดำเนินการสกัดความรู้ของบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ และลาออกจากราชการ ในปีงบประมาณ 2553 จำนวน 8 ท่าน โดยการจัดทีมผู้สัมภาษณ์... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เปตอง   สร้าง: 27 สิงหาคม 2553 18:56 แก้ไข: 10 กันยายน 2553 17:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) “คุณอำนวย” (ขั้น ADVANCE)

ขอสรุปเนื้อหาต่อจากพี่มอนลี่ค่ะ(แบ่งงานกันค่ะ) ในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “คุณอำนวย” ขั้น ADVANCEในระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2553ณ ห้องราชาวดีคณะศิลปศาสตร์วิทยากร คือ รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ (JJ)ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาล... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เปตอง   สร้าง: 27 สิงหาคม 2553 18:23 แก้ไข: 27 สิงหาคม 2553 18:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) กำลังใจผู้เขียนบันทึก ปีการศึกษา 2553

สามารถคลิกที่รูปเพื่อดูรูปขยายค่ะคณะทำงานจัดการความรู้ ขอเชิญชวนมาร่วมแบ่งปัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กันเยอะๆ นะค่ะ มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เปตอง   สร้าง: 05 สิงหาคม 2553 17:16 แก้ไข: 05 สิงหาคม 2553 17:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) แผนการดำเนินงานกิจกรรม KM ปีการศึกษา 2553

สามารถคลิกที่รูปเพื่อดูรูปขยายได้** และขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่าน **ร่วมเขียนบันทึกถ่ายทอดเรื่องราว บอกเล่า เพื่อการแบ่งปันนะค่ะ มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เปตอง   สร้าง: 04 สิงหาคม 2553 16:03 แก้ไข: 04 สิงหาคม 2553 16:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2552

คณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยฯ ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลในการเขียนบันทึกแบ่งปัน ทั้งในเรื่องงานประจำ และเรื่องทั่วไป ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้(สามารถดูรูปให้ชัดขึ้นได้ โดยใช้เมาท์คลิกที่รูปนะค่ะ) ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านร่วมแบ่งปัน แ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เปตอง   สร้าง: 04 สิงหาคม 2553 15:57 แก้ไข: 04 สิงหาคม 2553 15:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]