นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(3) ผลการดำเนินการกิจกรรม KM ปีการศึกษา 2552

ท่านคณบดี รศ.วัลลภ สันติประชา ที่ปรึกษา และ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.วรวิทย์ วณิชาภิชาติ ประธานฯได้ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 10/2553(1/2553)เมื่อวันที่9 กรกฏาคม 2553 เวลา 13.50 - 16.05น.เพื่อสรุปผลการดำเนินการกิจกรรมการ... more »
By เปตอง   created: 04 August 2010 12:14 Modified: 04 August 2010 12:18 [ Report Abuse ]

(3) สรุปผล “มารู้จักและเรียนรู้การใช้งาน facebook”

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 ชั้น 1 ท่านรองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้กล่าวเปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตร “มารู้จักและเรียนรู้การใช้งาน facebook” เก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันค่ะ... more »
By เปตอง   created: 03 August 2010 17:35 Modified: 04 August 2010 09:31 [ Report Abuse ]

(3) ฐานข้อมูลมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทรัพยฯ

คณะทำงานจัดการความรู้ จัดให้มีกิจกรรมมหกรรม Share โดยภาควิชา/ หน่วยงาน และในครั้งนี้ หน่วยสารบรรณ งานนโยบายและแผน งานเทคโนโลยีและสารสนเทศนำเสนอเรื่อง ฐานข้อมูลมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2553 เวลา 09.30 น. ณ... more »
By เปตอง   created: 03 August 2010 11:44 Modified: 04 August 2010 09:50 [ Report Abuse ]

(0) มารู้จักการเรียนรู้การใช้ facebook

ขอเชิญบุคลากรชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติเข้าร่วมการฝึกอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการขณะนี้มีผู้เข้าลงทะเบียนแล้วจำนวน 18 ท่าน ค่ะรีบมาลงทะเทียนเข้าร่วมกันค่ะเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้ที่.. http://www.natres.psu.ac.th/office/it/... more »
By เปตอง   created: 20 July 2010 07:45 Modified: 20 July 2010 08:05 [ Report Abuse ]

(0) กำลังใจให้กับผู้เขียนบันทึก(ตอน 2)

จากบันทึกกำลังใจให้กับผู้เขียนบันทึกก็ได้ทราบกติกากันไปแล้วนะค่ะและผลรางวัลในการแบ่งปันความรู้ผ่านระบบ share psu ของมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2552 รอบ 6 เดือน ได้กำหนดมอบในวันที่ 29 ธันวาคม 2552 ซึ่งคณะทรัพยฯ ได้จัดงานปีใหม่ 2553 ค่ะมอบ... more »
By เปตอง   created: 29 December 2009 09:57 Modified: 29 December 2009 09:58 [ Report Abuse ]

(1) ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 5/2552

รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ผศ.วรวิทย์ วณิชาภิชาติ) ได้ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 52 เวลา 13.45 - 15.20น.เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการใช้ share ในปีการศึกษา 2552 รอบ 6 เดือน (มิ.ย.- พ.ย. 52) ตามรูปด้านล่างนี้ค่ะ (ส... more »
By เปตอง   created: 25 December 2009 17:08 Modified: 25 December 2009 17:20 [ Report Abuse ]

(3) กำลังใจให้กับผู้เขียนบันทึก

มาเป็นกำลังใจให้กับผู้เขียนบันทึกทั้งผู้เขียนหน้าใหม่ และหน้าเก่ากันนะค่ะโดยที่ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ ได้มีมติเห็นชอบในการสร้างระบบแรงจูงใจ ดังนี้1. รางวัลเป็นรายบุคคล โดยมอบรางวัล ทุก 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมิ.ย. 52 – พ.ค. 53การจ... more »
By เปตอง   created: 13 November 2009 17:23 Modified: 13 November 2009 17:24 [ Report Abuse ]

(6) ประเมินผลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

คณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง มารู้จักกับ share กันเถอะ เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2552 เวลา 09.00 – 16.00 น.ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีบุคลากรเข้าร่วม 35 คน... more »
By เปตอง   created: 28 October 2009 13:24 Modified: 28 October 2009 13:38 [ Report Abuse ]

(4) มารู้จักกับ share กันเถอะ

ช่วงการจัดการความรู้ กับ การใช้ shareวิทยากร : อ.อานนท์· อาจารย์ได้กล่าวถึงหลัก 3 ข้อ คือ 1. คน 2.งาน 3. องค์กร · หน่วยงานที่เต็มไปด้วยความสุข และพัฒนาไปด้วยกัน· การมองการจัดการความรู้แล้วใช้พัฒนาตัวเรา และส่งผลต่อเราในอนาคต เ... more »
By เปตอง   created: 27 October 2009 13:28 Modified: 28 October 2009 08:09 [ Report Abuse ]

(1) การประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 4/2552

การประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติครั้งที่ 8/2552 (4/2552) วันที่ 5 ตุลาคม 2552ณ ห้อง ทธ 105 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ (สามารถดูรูปให้ชัดขึ้นได้ โดยใช้เมาท์คลิกที่รูปนะค่ะ) ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านร่วมแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ more »
By เปตอง   created: 20 October 2009 17:18 Modified: 20 October 2009 17:27 [ Report Abuse ]