นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(4) สรุปแบบสอบถามสำรวจการใช้ E-mail ในปัจจุบัน

การจัดอบบรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ การใช้ E-mail จาก Web mail ม.อ. อย่างไรให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2552 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นั้น คณะทำงานจัดการความรู้ คณะฯ ได้จัดทำแบ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เปตอง   สร้าง: 23 มกราคม 2552 09:42 แก้ไข: 23 มกราคม 2552 10:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) ครบรอบ 1 ปี วงแชร์คณะทรัพยากรธรรมชาติ

จากหลายๆ บันทึกที่ได้บอกเล่าเรื่องมากมาย ทั้งที่เป็นสาระความรู้ ทางวิชาการ การเรียนการสอน เกร็ดความรู้ บันเทิง นันทนาการ ประชาสัมพันธ์ และอีกหลายด้าน คณะทรัพยฯ ก็เป็นอีกคณะที่ได้เริ่มบันทึกกันครั้งแรกเดือนพฤศจิกายน- ธันวาคม 2549 โดยไม่เป็นทางการ แ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เปตอง   สร้าง: 14 มกราคม 2552 16:55 แก้ไข: 13 มิถุนายน 2552 20:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ด้วยคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ เห็นความสำคัญถึงการใช้ระบบ E-mail เป็นช่องทางหลักในการติดต่อสื่อสารของบุคลากรในคณะฯ กันอย่างแพร่หลาย ในปัจจุบันนี้พบว่าการใช้ E-mail ของบุคลากรในคณะฯ ยังมีการใช้กันอย่างไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ซึ่งการติดต่อท... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เปตอง   สร้าง: 09 มกราคม 2552 11:08 แก้ไข: 09 มกราคม 2552 11:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) รางวัลแด่คนช่างเขียน

คณะทำงาน KM คณะทรัพยากรธรรมชาติขอเชิญบุคลากรคณะฯ ทุกท่าน เขียนบันทึกถ่ายทอดเรื่องราว บอกเล่า เพื่อการแบ่งปันการกำหนดหลักเกณฑ์การให้รางวัลสำหรับการเขียนบันทึกในระบบ http://share.psu.ac.th โดยมีรางวัลที่ให้เป็น เสื้อสามารถ ซึ่งมี... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เปตอง   สร้าง: 09 ธันวาคม 2551 17:57 แก้ไข: 19 กุมภาพันธ์ 2557 11:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) แสดงความยินดีแด่คนช่างเขียน คณะทรัพยฯ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้มอบรางวัลแด่คนช่างเขียน คณะทรัพยฯ ประจำเดือน สิงหาคม และกันยายน 2551 เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับผู้ร่วมถ่ายทอดเรื่องราว บอกเล่า เพื่อการแบ่งปัน ในวันที่ 15 ตุลาคม 2551 หลังจากการบรรยาย เรื่อง การนำ KM มาใช้พัฒนาความรู้ภาควิชาขอเชิ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เปตอง   สร้าง: 16 ตุลาคม 2551 16:34 แก้ไข: 16 ตุลาคม 2551 16:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) การนำ KM มาใช้พัฒนาความรู้ของภาควิชา หน่วยงาน

การบรรยาย เรื่อง การนำ KM มาใช้พัฒนาความรู้ของภาควิชา จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2551 ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ทางคณะฯ ได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปารมี ทองสุกใส หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เปตอง   สร้าง: 16 ตุลาคม 2551 15:50 แก้ไข: 16 ตุลาคม 2551 15:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) รางวัลแด่คนช่างเขียน คณะทรัพยฯ

รางวัล เสื้อสามารถ ซึ่งมีเกณฑ์กติกาการให้รางวัล จะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้กลุ่มที่ 1 สำหรับผู้เขียนบันทึกที่ได้รับรางวัลมาแล้ว มีกติกา ดังนี้· การเขียนอย่างต่อเนื่องและมีความสม่ำเสมอ· เขียนบันทึกเรื่องราวอะไรก็ได้จำนวนบันทึก 6 เรื่อง/... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เปตอง   สร้าง: 15 ตุลาคม 2551 10:31 แก้ไข: 15 ตุลาคม 2551 10:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) กระบวนการจัดการความรู้เป็นกระบวนการเพิ่มคุณค่า

ด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติ เห็นว่ากระบวนการจัดการความรู้เป็นกระบวนการเพิ่มคุณค่าและประโยชน์จากการดำเนินภารกิจของภาควิชา/ หน่วยงาน ซึ่งภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ได้ใช้ระบบ gotoKnow เป็นเครื่องมือในการดำเนินการที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ทางคณะฯ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เปตอง   สร้าง: 10 ตุลาคม 2551 08:12 แก้ไข: 10 ตุลาคม 2551 08:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) คณะทรัพย์ฯ ได้รับ Share Award

ตามที่น้องยามฯ ได้ประกาศผล Share Award รอบที่ 1ไปแล้วซึ่งมีชาวคณะทรัพย์ได้รับรางวัลจำนวน 2 ท่าน คือWullop Santiprachaจำนวน 12 บันทึก และมอนลี่ จำนวน 12 บันทึกและการ ประกาศผล Share Award รอบที่ 2 ซึ่งจากผลการตัดสินมีผู้ได้รับรางวัล ที่ผ่านหลักเกณฑ์... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เปตอง   สร้าง: 07 สิงหาคม 2551 08:43 แก้ไข: 07 สิงหาคม 2551 08:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(8) เขียนบันทึกถ่ายทอดเรื่องราว บอกเล่า เพื่อการแบ่งปัน

คณะทำงาน KM คณะทรัพยากรธรรมชาติขอเชิญบุคลากรคณะฯ ทุกท่าน เขียนบันทึกถ่ายทอดเรื่องราว บอกเล่า เพื่อการแบ่งปันการกำหนดหลักเกณฑ์การให้รางวัลสำหรับการเขียนบันทึกในระบบ http://share.psu.ac.thตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2551 โดยมีรางวัลที่ให้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เปตอง   สร้าง: 05 สิงหาคม 2551 10:06 แก้ไข: 05 กันยายน 2551 14:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]