นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(12) การจัดการความรู้

การประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่1/2551 เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 51 คณะทำงานขอเชิญบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติทุกท่าน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลุ้นรางวัล โดยมีกติกาคือสังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติ เขียน blog 5 เรื่องภายใน 1 เดือน (โดย... more »
By เปตอง   created: 04 Febuary 2008 17:03 Modified: 05 Febuary 2008 09:53 [ Report Abuse ]

(4) บันทึกการสร้าง Blog ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่ 15 มกราคม 2551 อบรมเรื่องการสร้าง Blog ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ เวลา 09.30 - 11.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ 159 มีผู้เข้าอบรม 30 คน มีการพูดคุย เกี่ยวกับวิธีการสร้าง Blog ใน share.psu.ac.th ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นกับสมาชิกใหม่ของค... more »
Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By เปตอง   created: 15 January 2008 11:11 Modified: 13 June 2009 20:23 [ Report Abuse ]