นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) การจัดการความรู้ผู้เกษียณฯ งบประมาณ2558 และบุคลากรดีเด่น อาจารย์ตัวอย่าง 2557

ตามมติที่ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 24(1/2558) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ได้มีมติให้ดำเนินการสกัดความรู้บุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2558 จำนวน 14 ท่าน บุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2557 จำนวน 6 ท่าน บ... more »
By เปตอง   created: 07 May 2015 13:29 Modified: 07 May 2015 13:48 [ Report Abuse ]

(0) Team Work Happy Share PSU(2)

ในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2558 มีบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ร่วมทีมกันบันทึกเรื่องราวต่างๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้รับรางวัลการใช้ Share PSU จากบันทึกรางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2557 ไปแล้วนั้น ซึ่งในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนาย... more »
By เปตอง   created: 22 April 2015 08:44 Modified: 22 April 2015 08:44 [ Report Abuse ]

(5) รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2557 (ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2558)

ตามมติที่ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 24(1/2558) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 มีมติเห็นชอบกิจกรรมสร้างระบบแรงจูงใจและรางวัล โดยมีรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการใช้ http://share.psu.ac.th ปีการศึกษา 2557 ช่วงเดือน มกรา... more »
By เปตอง   created: 20 April 2015 16:20 Modified: 22 April 2015 08:32 [ Report Abuse ]

[C] (2) Team Work Happy Share PSU(1)

จากบันทึกรางวัลแด่คนช่างเขียน มกราคม - ธันวาคม 2558 ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้กำหนดเกณฑ์การมอบรางวัลในการบันทึกผ่านระบบhttp://share.psu.ac.thเริ่ม 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม และสำหรับกลุ่มที่ 3 มีสมาชิกเข้าร่... more »
By เปตอง   created: 06 January 2015 16:19 Modified: 07 January 2015 10:35 [ Report Abuse ]

[C] (1) รางวัลแด่คนช่างเขียน มกราคม - ธันวาคม 2558

ตามที่ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 23(3/2557) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 มีมติเห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมสร้างระบบแรงจูงใจและรางวัลในการบันทึกผ่านระบบ http://share.psu.ac.th โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีผู้... more »
Sections: วิธีการใช้งาน Share
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By เปตอง   created: 03 December 2014 11:21 Modified: 07 January 2015 11:13 [ Report Abuse ]

(0) การบริหารจัดการและการสืบค้นข้อมูลงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ผ่านเว็บไซต์"งานนโยบายและแผน" ปีงบประมาณ 2558

งานนโยบายและแผนได้จัดประชุมประสานงานเรื่อง การบริหารจัดการและการสืบค้นข้อมูลงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ผ่านเว็บไซต์"งานนโยบายและแผน" ปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 -16.00 น. ณ ห้องประชุม 122 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งม... more »
By เปตอง   created: 14 October 2014 10:23 Modified: 14 October 2014 10:28 [ Report Abuse ]

(3) งานเกษียณอายุราชการ ปี 2557 : การแสดง

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดงานเกษียณอายุราชการประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ณ ห้องปรารถนา โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ ซึ่งมีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 11 ท่าน สามารถอ่านบันทึกการสัมภาษณ์ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2557 ได้ที่เว็บไซต์การจ... more »
Sections: ประวัติศาสตร์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By เปตอง   created: 26 September 2014 09:55 Modified: 26 September 2014 14:36 [ Report Abuse ]

(0) แผนการจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2557

ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ได้มีมติเห็นชอบแผนการดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2557 (สิงหาคม 2557 – กรกฎาคม 2558) แล้วนั้น จึงขอสรุปการดำเนินการท... more »
By เปตอง   created: 03 September 2014 15:47 Modified: 03 September 2014 16:06 [ Report Abuse ]

(3) นิทรรศการในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22

บรรยากาศในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 8 - 17 สิงหาคม 2557 ซึ่งมีนิทรรศการต่าง ๆ เช่น วิถีสัตวศาสตร์พอเพียง....สู่ครัวโลก จัดโดย ภาควิชาสัตวศาสตร์* การแสดงพันธุ์ข้าวฟ่างและพืชอาหารสัตว์* การแสดงพันธุ์หมูพื้นเมือง* การแสดงพันธุ์... more »
By เปตอง   created: 12 August 2014 16:21 Modified: 13 August 2014 11:21 [ Report Abuse ]

(1) รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 (ช่วงเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2557)

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านนะค่ะ และขอเชิญชวนในการบันทึกเรื่องราวต่างๆ แบ่งปันผ่านระบบ Share PSU เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะ more »
By เปตอง   created: 04 July 2014 08:40 Modified: 04 July 2014 08:42 [ Report Abuse ]