นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) ทีมสัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น ปี 2556

การจัดทีมสัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2556เพื่อบันทึกบนระบบ http://share.psu.ac.th ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2557 มีดังนี้ บุคลากรดีเด่น ปี 2556 ทีมผู้สัมภาษณ์ ผู้ประสาน อำนวยความสะดวก การนัดหมาย, ห้องประชุม ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 11 เมษายน 2557 15:30 แก้ไข: 11 เมษายน 2557 15:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ทีมสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณฯ ปีงบประมาณ 2557

การจัดทีมสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2557 เพื่อบันทึกบนระบบ http://share.psu.ac.th ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2557มีดังนี้ บุคลากรเกษียณ อายุราชการ ปีงบประมาณ 2557 ทีมผู้สัมภาษณ์ ผู้ประสาน อำนวย... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 11 เมษายน 2557 15:09 แก้ไข: 11 เมษายน 2557 15:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การจัดการความรู้ผู้เกษียณฯ งบประมาณ2557 และบุคลากรดีเด่น 2556

ที่ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้กำหนดแนวทางการจัดการความรู้ของบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 11 ท่าน และบุคลากรดีเด่นปี 2556 จำนวน 4 ท่าน ผ่านระบบ http://share.psu.ac.th ขอขอบคุณภาพ: พี่มอนลี่นะค... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 26 มีนาคม 2557 19:03 แก้ไข: 11 เมษายน 2557 15:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) หัวใจความสำเร็จในองค์กร

ในการอบรมทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอเล่าสู่กันฟังค่ะ หัวใจความสำเร็จในองค์กร * ยิ้มแย้ม แจ่มใส * ใส่ใจบริการ * เชี่ยวชาญงานในหน้าที่ * ภั... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 25 มีนาคม 2557 16:31 แก้ไข: 26 มีนาคม 2557 13:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(3)

ช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ดูแลระบบ Share PSUและคณะทรัพยากรธรรมชาติ ทีมผู้ดูแลระบบShare PSU นโยบายระดับมหาวิทยาลัย การเขียนบันทึกผ่านระบบ Share PSU เป็นการเขียนเล่าเรื่องราว สิ่งที่ได้พบเจอ แบ่งปันประสบการณ์ผ่าน Blog ในTheme &ld... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 18 มีนาคม 2557 09:56 แก้ไข: 18 มีนาคม 2557 09:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(2)

บรรยากาศการมอบรางวัลกันต่อในมหกรรม Share "รวมพลคนเขียน Blog NR. ครั้งที่ 3" รางวัลจากกิจกรรม"Share Love Story 2014"จากมหาวิทยาลัยบุคลากรคณะทรัพยฯ ได้รับ 6 ท่าน คือ1. รศ.วัลลภ สันติประชา2. คุณสิขเรศ แสงขำ 3. คุณมะลิ นิลสุวรรณ4. คุณปราณี จันท... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 14 มีนาคม 2557 07:57 แก้ไข: 14 มีนาคม 2557 07:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(1)

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 คณะทำงานจัดการความรู้ ร่วมกับกลุ่มงานบริการวิชาการได้จัดให้มีกิจกรรมมหกรรม Share "รวมพลคนเขียน Blog NR. ครั้งที่ 3" โดยมีท่านคณบดี (ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต) รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ประธานคณะทำงานจัดการความรู้ ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 12 มีนาคม 2557 16:48 แก้ไข: 14 มีนาคม 2557 07:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556

ขอเชิญบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรม Share เรื่อง "รวมพลคนเขียน Blog NR. ครั้งที่ 3" และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ดังนี้รางวัล Bolgger of the Monthจากมหาวิทยาลัย คือ คุณวิไลลักษณ์ สิงขรัตน์ รางวัลจากกิจกรรม"Sha... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 06 มีนาคม 2557 15:47 แก้ไข: 11 มีนาคม 2557 09:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ติดตามผลการดำเนินงานการใช้ Share PSU รอบ 7 เดือน

ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราว ประสบการณ์ ทั้งด้านวิชาการ และเรื่องทั่วไป ผ่านระบบ Share PSU มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 16 มกราคม 2557 10:54 แก้ไข: 16 มกราคม 2557 10:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556

ขอเชิญชวนบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติทุกท่านร่วมแบ่งปัน บอกเล่าเรื่องราว ผ่านระบบ Share PSU โดยคณะทำงานการจัดการความรู้ คณะฯ ได้กำหนดเกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557) ซึ่งมีเกณฑ์ดังนี้ กลุ่มที่ 1... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 31 ตุลาคม 2556 16:25 แก้ไข: 19 กุมภาพันธ์ 2557 10:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]