นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) ทีมสัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น ปี 2556

การจัดทีมสัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2556เพื่อบันทึกบนระบบ http://share.psu.ac.th ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2557 มีดังนี้ บุคลากรดีเด่น ปี 2556 ทีมผู้สัมภาษณ์ ผู้ประสาน อำนวยความสะดวก การนัดหมาย, ห้องประชุม ... more »
Sections: วิธีการใช้งาน Share
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By เปตอง   created: 11 April 2014 15:30 Modified: 11 April 2014 15:31 [ Report Abuse ]

(1) ทีมสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณฯ ปีงบประมาณ 2557

การจัดทีมสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2557 เพื่อบันทึกบนระบบ http://share.psu.ac.th ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2557มีดังนี้ บุคลากรเกษียณ อายุราชการ ปีงบประมาณ 2557 ทีมผู้สัมภาษณ์ ผู้ประสาน อำนวย... more »
By เปตอง   created: 11 April 2014 15:09 Modified: 11 April 2014 15:26 [ Report Abuse ]

(0) การจัดการความรู้ผู้เกษียณฯ งบประมาณ2557 และบุคลากรดีเด่น 2556

ที่ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้กำหนดแนวทางการจัดการความรู้ของบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 11 ท่าน และบุคลากรดีเด่นปี 2556 จำนวน 4 ท่าน ผ่านระบบ http://share.psu.ac.th ขอขอบคุณภาพ: พี่มอนลี่นะค... more »
By เปตอง   created: 26 March 2014 19:03 Modified: 11 April 2014 15:25 [ Report Abuse ]

(1) หัวใจความสำเร็จในองค์กร

ในการอบรมทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอเล่าสู่กันฟังค่ะ หัวใจความสำเร็จในองค์กร * ยิ้มแย้ม แจ่มใส * ใส่ใจบริการ * เชี่ยวชาญงานในหน้าที่ * ภั... more »
By เปตอง   created: 25 March 2014 16:31 Modified: 26 March 2014 13:28 [ Report Abuse ]

(1) มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(3)

ช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ดูแลระบบ Share PSUและคณะทรัพยากรธรรมชาติ ทีมผู้ดูแลระบบShare PSU นโยบายระดับมหาวิทยาลัย การเขียนบันทึกผ่านระบบ Share PSU เป็นการเขียนเล่าเรื่องราว สิ่งที่ได้พบเจอ แบ่งปันประสบการณ์ผ่าน Blog ในTheme &ld... more »
By เปตอง   created: 18 March 2014 09:56 Modified: 18 March 2014 09:57 [ Report Abuse ]

(3) มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(2)

บรรยากาศการมอบรางวัลกันต่อในมหกรรม Share "รวมพลคนเขียน Blog NR. ครั้งที่ 3" รางวัลจากกิจกรรม"Share Love Story 2014"จากมหาวิทยาลัยบุคลากรคณะทรัพยฯ ได้รับ 6 ท่าน คือ1. รศ.วัลลภ สันติประชา2. คุณสิขเรศ แสงขำ 3. คุณมะลิ นิลสุวรรณ4. คุณปราณี จันท... more »
By เปตอง   created: 14 March 2014 07:57 Modified: 14 March 2014 07:57 [ Report Abuse ]

(2) มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(1)

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 คณะทำงานจัดการความรู้ ร่วมกับกลุ่มงานบริการวิชาการได้จัดให้มีกิจกรรมมหกรรม Share "รวมพลคนเขียน Blog NR. ครั้งที่ 3" โดยมีท่านคณบดี (ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต) รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ประธานคณะทำงานจัดการความรู้ ... more »
By เปตอง   created: 12 March 2014 16:48 Modified: 14 March 2014 07:59 [ Report Abuse ]

(3) รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556

ขอเชิญบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรม Share เรื่อง "รวมพลคนเขียน Blog NR. ครั้งที่ 3" และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล ดังนี้รางวัล Bolgger of the Monthจากมหาวิทยาลัย คือ คุณวิไลลักษณ์ สิงขรัตน์ รางวัลจากกิจกรรม"Sha... more »
By เปตอง   created: 06 March 2014 15:47 Modified: 11 March 2014 09:07 [ Report Abuse ]

(1) ติดตามผลการดำเนินงานการใช้ Share PSU รอบ 7 เดือน

ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราว ประสบการณ์ ทั้งด้านวิชาการ และเรื่องทั่วไป ผ่านระบบ Share PSU more »
By เปตอง   created: 16 January 2014 10:54 Modified: 16 January 2014 10:54 [ Report Abuse ]

(0) เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556

ขอเชิญชวนบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติทุกท่านร่วมแบ่งปัน บอกเล่าเรื่องราว ผ่านระบบ Share PSU โดยคณะทำงานการจัดการความรู้ คณะฯ ได้กำหนดเกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557) ซึ่งมีเกณฑ์ดังนี้ กลุ่มที่ 1... more »
By เปตอง   created: 31 October 2013 16:25 Modified: 19 Febuary 2014 10:47 [ Report Abuse ]