นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(1) รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 รอบ 4 เดือน

ตามมติที่ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 20(3/2556) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556 โดยมีที่ปรึกษาคือ ท่านคณบดี (ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบันฑิต) ประธานฯ ท่านรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน (รศ.อรัญ งามผ่องใส) และคณะทำงานจัดการความร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 11 ตุลาคม 2556 17:55 แก้ไข: 19 กุมภาพันธ์ 2557 10:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2556 รอบ 4 เดือน

มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 08 ตุลาคม 2556 10:40 แก้ไข: 08 ตุลาคม 2556 10:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาบริการในการทำงาน

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรม "มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาบริการในการทำงาน ณ ห้อง ทธ.260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีวิทยากร คือ อาจารย์วรภาคย์ ไมตรีพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาล... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 31 กรกฎาคม 2556 16:21 แก้ไข: 31 กรกฎาคม 2556 16:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 12 เดือน

มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 19 กรกฎาคม 2556 16:16 แก้ไข: 19 กุมภาพันธ์ 2557 10:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2555 (รอบ 12 เดือน)

มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 19 กรกฎาคม 2556 14:34 แก้ไข: 19 กรกฎาคม 2556 14:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) มหกรรม Share: การจัดระบบคำสำคัญ หมวดหมู่บันทึก บนระบบ Share PSU

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2556 เวลา 11.00 – 13.00 น.ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทำงานจัดการความรู้ กำหนดจัดกิจกรรมหกรรม Share เรื่อง การจัดระบบคำสำคัญ หมวดหมู่บันทึก บนระบบ Share PSU โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 31 พฤษภาคม 2556 10:10 แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2556 10:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) มหกรรม Share: เรื่อง ปรับแต่งแปลงไฟล์ภาพให้ได้ดั่งใจ (ระดับพื้นฐาน) 1

เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 259 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทำงานจัดการความรู้ จัดกิจกรรมหกรรม Share เรื่อง ปรับแต่งแปลงไฟล์ภาพให้ได้ดั่งใจ (ระดับพื้นฐาน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 05 เมษายน 2556 17:23 แก้ไข: 05 เมษายน 2556 17:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) พื้นที่แห่งความสุข "สงกรานต์ 2556"

หลังจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดงานสงกรานต์ 2556 เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ทำให้บุคลากรในคณะฯ เขียนบันทึกบอกเล่าเรื่องราวแห่งความสุขผ่านระบบ Share PSU หลายๆ มุมมองของบุคลากรที่มีต่อคณะฯ ความสามัคคีร่วมกันดำเนินงานไปสู่เป้าหมายเด... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 04 เมษายน 2556 16:43 แก้ไข: 17 เมษายน 2556 10:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การจัดการความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2556 และบุคลากรดีเด่น ปี2555

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ท่านรองคณบดีฝ่ายบริหาร (ผศ.วรวิทย์ วณิชาภิชาติ) ประธานคณะทำงานจัดการความรู้ กำหนดให้มีการประชุมทีมสัมภาษณ์บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2556 โดยคุณมะลิ นิลส... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 02 เมษายน 2556 16:47 แก้ไข: 02 เมษายน 2556 17:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน (2)

หลังจากการมอบรางวัล Blogger of the Month แล้ว ท่านรองอธิการบดีได้มอบรางวัลแก่ท่านคณบดีรางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือนซึ่งท่านได้รับเป็นบันทึกแนะนำของมหาวิทยาลัย เและท่านคณบดีมอบรางวัลแก่บุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 21 มีนาคม 2556 17:25 แก้ไข: 19 กุมภาพันธ์ 2557 10:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]