นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(13) Blogger of the Month (Feb 2556)

ในเวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 ณ ห้อง ทธ.260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติท่านรองธิการบดีมอบรางวัล Blogger of the Month ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ของมหาวิทยาลัย แก่คุณมะลิ นิลสุวรรณ (มอนลี่) ง... more »
By เปตอง   created: 21 March 2013 17:07 Modified: 19 Febuary 2014 10:50 [ Report Abuse ]

(6) การใช้ Share PSU ของคณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน

ขอเชิญชวนบุคลากรชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมแบ่งปันเรื่องราว ทั้งในเรื่องงานวิจัย การบริการวิชาการ งานประจำ กฎ ระเบียบ วิธีการทำงาน การลดขั้นตอนการทำงาน การพัฒนางานร่วมกัน หรือกิจกรรมต่างของคณะฯ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะค่ะ และมีรายละเ... more »
Sections: วิธีการใช้งาน Share
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By เปตอง   created: 08 March 2013 08:25 Modified: 11 March 2013 15:46 [ Report Abuse ]

(0) รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับ "รางวัลแด่คนช่างเขียน" ชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งท่านคณบดี (รศ.วัลลภ สันติประชา) จะเป็นผู้มอบรางวัลในเวทีการนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น. นะค่ะ ซึ่งมีผู้ได้รับราง... more »
By เปตอง   created: 07 March 2013 15:14 Modified: 19 Febuary 2014 10:51 [ Report Abuse ]

(4) กลุ่ม 3 วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์

ช่วงบ่ายวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน จ.สตูล ให้มีการแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม เพื่อวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ค่ะ ซึ่งกลุ่มที่ 3 ขอรายงานผลค่ะมีสมาชิก 6 คน คือ หัวหน้ากลุ่มอาจารย์ดอน (คณะมนุษยศาสตร์ วท.ปัตตานี), ภู(คณะอุตสาหกรรมเก... more »
Sections: วิธีการใช้งาน Share
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By เปตอง   created: 04 March 2013 09:50 Modified: 04 March 2013 13:49 [ Report Abuse ]

(1) มหกรรม Share: การเขียน Share PSU ภาควิชาธรณีศาสตร์(2)

จากช่วงแรกของมหกรรม Share: การเขียน Share PSU ภาควิชาธรณีศาสตร์(1) เป็นการนำเสนอของวิทยากรทั้ง 3 ท่านไปแล้ว ต่อด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรมกันค่ะ คุณศรีนรา แมเร๊าะ(พี่เด๊ะ) ภาควิชาธรณีศาสตร์มีจุดเด่น คือ ช่วยกันเป็นท... more »
Sections: วิธีการใช้งาน Share
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By เปตอง   created: 19 Febuary 2013 14:58 Modified: 19 Febuary 2013 15:05 [ Report Abuse ]

(4) มหกรรม Share: การเขียน Share PSU ภาควิชาธรณีศาสตร์(1)

ช่วงเวลาเที่ยงของวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 กลุ่มงานบริการวิชาการ และคณะทำงานจัดการความรู้ ได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ “การเขียน Share.psu.ac.th ของภาควิชาธรณีศาสตร์” โดยมีวิทยากร 3 ท่าน คือ คุณสิขเรศ แสง... more »
Sections: วิธีการใช้งาน Share
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By เปตอง   created: 19 Febuary 2013 11:46 Modified: 19 Febuary 2013 15:02 [ Report Abuse ]

(8) รางวัลแด่คนช่างเขียนชาวทรัพยฯ ปีการศึกษา 2554

จากเวทีการมอบรางวัลแด่คนช่างเขียน(รางวัลบันทึกแนะนำ) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมาค่ะ และการมอบรางวัลในปีการศึกษา 2554 มีดังนี้ - รางวัลบันทึก Share PSU อย่างต่อเนื่องในปีการศึกษา 2554 ผู้เขียนมีบันทึกทุกเดือนตั้งแต่เดือน มิ... more »
By เปตอง   created: 11 January 2013 15:10 Modified: 19 Febuary 2014 10:52 [ Report Abuse ]

(3) รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 7 เดือน

ร่วมแบ่งปันเรื่องราวเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะค่ะ more »
By เปตอง   created: 26 December 2012 15:59 Modified: 19 Febuary 2014 10:52 [ Report Abuse ]

(2) แนวคิดพิชิตนวัตกรรม

วันนี้ได้มีโอกาสเข้าร่วมรับฟังโครงการ Innovations in Agriculture and Natural Resources ช่วงการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวคิดพิชิตนวัตกรรมด้านสุขภาพ ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ อาจารย์แพทย์ประจำ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสต... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By เปตอง   created: 13 November 2012 16:00 Modified: 13 November 2012 16:05 [ Report Abuse ]