นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(2) ผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม การใช้งาน Share PSU รูปแบบใหม่

สรุปผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมหกรรม Share เรื่อง การใช้งาน http://share.psu.ac.th รูปแบบใหม่วันที่ 3 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 259 (ชั้น 2) อาคาร 2 จำนวนผู้แจ้งชื่อเข้าร่วม 33คน จำนวนผู้เข้าร่วม 33ค... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 19 สิงหาคม 2554 08:56 แก้ไข: 19 สิงหาคม 2554 09:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) สรุปผลการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 51-53 คณะทรัพย์ฯ

มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 12 สิงหาคม 2554 15:41 แก้ไข: 15 สิงหาคม 2554 08:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554

มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 09 สิงหาคม 2554 15:29 แก้ไข: 19 กุมภาพันธ์ 2557 11:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(7) สัมภาษณ์พี่พรทิพย์ สุวรรณคีรี ..องครักษ์พิทักษ์คณะทรัพย์ฯ

แผนการสัมภาษณ์ต้องคลาดเคลื่อน จากวันเป็นเดือน จากเดือนเกือบครึ่งปี กว่าจะหาวัน เวลาที่องครักษ์ผู้นี้จะจัดเวลาให้เข้าสัมภาษณ์ได้ค่ะ และแล้วเวลาที่เหมาะสมพบกัน ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2554 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 140 โดยมีทีมสัมภาษณ์ ดังนี้ พ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 08 สิงหาคม 2554 17:49 แก้ไข: 08 สิงหาคม 2554 18:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(8) รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 12 เดือน

จากบันทึกการมอบรางวัลแด่คนช่างเขียนในรอบ 9 เดือน ก็ขอต่อด้วยการมอบรางวัลเสื้อสามารถแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 12 เดือน คณะทำงาน KM ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่านค่ะ สำหรับการมอบรางวัลกระติกน้ำสามารถ แด่ผู้ที่มีบันท... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 03 สิงหาคม 2554 18:20 แก้ไข: 19 กุมภาพันธ์ 2557 11:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 9 เดือน

ท่านประธาน KM ได้มอบรางวัลเสื้อสามารถ ให้กับผู้ใช้งานบนระบบ Share PSUเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันค่ะ และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านค่ะ มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 03 สิงหาคม 2554 18:03 แก้ไข: 19 กุมภาพันธ์ 2557 11:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(6) บรรยากาศมหกรรม Share เรื่อง การใช้งาน http://share.psu.ac.th รูปแบบใหม่

ท่านประธานคณะทำงาน KM (ผศ.วรวิทย์ วณิชาภิชาติ) ได้กล่าวเปิดการอบรมกิจกรรมมหกรรมshare เรื่อง การใช้งาน http://share.psu.ac.th รูปแบบ ใหม่ เมื่อวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 259 อาคาร 2 คณะทรัพยากร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 03 สิงหาคม 2554 17:41 แก้ไข: 04 สิงหาคม 2554 10:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(8) มหกรรม Share เรื่อง การใช้งาน http://share.ac.th รูปแบบใหม่

คณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ กำหนดจัดกิจกรรมหกรรม Share เรื่อง การใช้งาน http://share.psu.ac.th รูปแบบ ใหม่ ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดย... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย เปตอง   สร้าง: 13 กรกฎาคม 2554 14:39 แก้ไข: 12 สิงหาคม 2554 15:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) การดำเนินการสกัดความรู้ของบุคลากร คณะทรัพย์ฯ (2)

การจัดทีมผู้สัมภาษณ์การสกัดความรู้ของบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2554 บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2554 1. รองศาสตราจารย์รังสรรค์ อาภาคัพภะกุล ภาควิชาพืชศาสตร์หัวหน้าทีมผู้ประสานงาน(คุณอำนวย)ทีมผู้สัมภาษณ์ผู้บันทึก(คุณลิขิต)... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เปตอง   สร้าง: 15 มีนาคม 2554 16:10 แก้ไข: 16 มีนาคม 2554 08:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) การดำเนินการสกัดความรู้ของบุคลากร คณะทรัพย์ฯ

ตามมติที่ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 13(1/2554) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 ได้มีมติในการดำเนินการสกัดความรู้ผ่านระบบ http://share.psu.ac.th ของบุคลากรสายสนับสนุน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2553 จำนว... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เปตอง   สร้าง: 15 มีนาคม 2554 15:45 แก้ไข: 15 มีนาคม 2554 16:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]