นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 20 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
บันทึกการเข้าร่วม 15th AUNILO Meeting ที่ยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 1343 8
Unpaywall - ค้นหาบทความฉบับเผยแพร่ฟรี (โดยไม่ผิดกฎหมาย) 1285 1
ค้นหาบทความด้วย Kopernio 1798 4
zotero: เครื่องมือจัดการบรรณานุกรม ตอนที่ 7 การแก้ไข Citation Styles ด้วย CSL Editor 3072 18
zotero: เครื่องมือจัดการบรรณานุกรม ตอนที่ 6 Citation & Bibliographic Styles 3505 8
zotero: เครื่องมือจัดการบรรณานุกรม ตอนที่ 5 การสร้างรายการบรรณานุกรม 3486 2
zotero: เครื่องมือจัดการบรรณานุกรม ตอนที่ 4 การเก็บข้อมูลบรรณานุกรม (ต่อ) 2626 1
zotero: เครื่องมือจัดการบรรณานุกรม ตอนที่ 3 การเก็บข้อมูลบรรณานุกรม 2458 3
PubGet : ช่วยให้เข้าถึงไฟล์ PDF ของบทความด้าน Life Science เร็วขึ้น!!! 2029 0
zotero: เครื่องมือจัดการบรรณานุกรม ตอนที่ 2 การปรับแต่งเบื้องต้น 2563 0
zotero: เครื่องมือจัดการบรรณานุกรม ตอนที่ 1 การติดตั้ง 4301 12
เมื่อ Google เปิด e-book Store ! 1995 3
ช่วยกันใช้ e-book ให้เป็นประโยชน์ 2166 0
DSpace: JSPUI Customization [C] 7984 0
คลังผลงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ 3986 0
IQRA Day : อ่านยกกำลังสองโดยชมรมมุสลิม ม.อ. 1683 1
วิธีการอ่าน e-books จาก CRCnetBase 1903 5
เครื่อง(ยนต์)คำนวณความรู้ (Computational Knowledge Engine) - WolframAlpha 1721 2
สถิติการใช้ Faculty 1000 Biology 1416 0
Open Access (OA) คือ อะไร 5274 4